Klassiek en actueel

"(...) Naïeve en geheel onervaren mensen verbeelden zich dat het voldoende is de toelaatbaarheid van compromissen in het algemeen te erkennen om elke grens tussen het opportunisme, waartegen wij een onverzoenlijke strijd voeren en moeten voeren, en het revolutionaire marxisme of communisme uit te wissen. Als zulke mensen echter nog niet weten dat alle grenzen, zowel in de natuur als ook in de maatschappij, beweeglijk en tot op zekere hoogte voorwaardelijk zijn, kunnen zij niet anders worden geholpen dan door langdurige scholing, opvoeding, voorlichting, door politieke en dagelijkse ervaring. Het is belangrijk dat men hierbij temidden van de praktische vraagstukken van de politiek van elk afzonderlijk of bijzonder historisch moment die vraagstukken weet aan te wijzen, waarin de voornaamste vorm tot uitdrukking komt van de ontoelaatbare, verraderlijke compromissen, die het voor de revolutionaire klasse noodlottige opportunisme belichamen, en dat alle krachten worden geconcentreerd op het aan de kaak stellen van deze compromissen en op de bestrijding ervan. Tijdens de imperialistische oorlog van 1914 tot 1918 tussen de twee groepen van landen, die gelijkelijk een roof- en veroveringspolitiek voerden, was zo'n voorname, beslissende vorm van het opportunisme het sociaal-chauvinisme, d.w.z. het opkomen voor de 'verdediging van het vaderland', die in een dergelijke oorlog praktisch gelijk stond aan het verdedigen van de roofzuchtige belangen van de 'eigen' bourgeoisie. Na de oorlog waren het de verdediging van de roofzuchtige 'Volkenbond', de verdediging van de directe of indirecte bondgenootschappen met de bourgeoisie van het eigen land tegen het revolutionaire proletariaat en de 'sowjet'beweging, de verdediging van de burgerlijke democratie en van het burgerlijk parlementarisme tegen de 'sowjetmacht' die de voornaamste uitingen vormden van die ontoelaatbare en verraderlijke compromissen, die alles bijeen het voor het revolutionaire proletariaat en zijn zaak noodlottige opportunisme opleverden.(...)"

Uit: De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme, W.I. Lenin, 19....

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019