Kort Binnenlands

Stiglitz niet in adviesraad beurswaakhond VS

De voormalige baas van de Wereldbank, Nobelprijswinnaar en Wall Street-criticus Joseph Stiglitz, mag geen zitting nemen in een nieuw adviesorgaan van de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). De hoogste baas van de SEC, Maryjo White, wil een panel van vijf vooraanstaande experts in het leven roepen dat de toezichthouder en de Amerikaanse overheid moet gaan adviseren op het gebied van omstreden thema's zoals 'high frequency trading' en 'dark pools'.

De komst van Stiglitz, die eerder forse kritiek uitte op flitshandel en door de Democraten als aanwinst voor het panel wordt gezien, is vooralsnog verhinderd. Het Republikeinse commissielid Daniel Gallagher zou tegen de benoeming zijn van Stiglitz, die in 2001 de Nobelprijs voor Economie kreeg. Stiglitz heeft in een cynische reactie laten weten dat de commissie die kandidaten aandraagt voor het panel 'zich niet prettig voelt' bij het idee iemand in het panel zitting te laten nemen die 'op geen enkele manier gelieerd is aan de industrie'. (Bron: FD, 06-01-2015)

KvK: 50.000 nieuwe zzp'ers en eenmanszaken in 2014

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 50.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en eenmanszaken bijgekomen. Daarmee komt het totaal op bijna 880.000 zzp'ers, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Dat is bijna twee keer zo veel als vijf jaar geleden. De grootste groep van de nieuwe zelfstandigen (7702) begon een organisatieadviesbureau, of werd actief in de 'overige specialistische zakelijke dienstverlening' (2951). Daarnaast begonnen veel zzp'ers een bedrijfje in de bouw (6299). Het totaal aantal bedrijven in Nederland, inclusief zzp'ers, groeide in 2014 met 5 procent. (Bron: FD, 05-01-2015)

Opkoop obligaties nauwelijks effect

Een opkoopprogramma voor staatsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) in 2015 zal niet leiden tot een opleving van de economie in de eurozone. Dat denken economen uit de eurozone, gepeild door de Financial Times. Van de 32 ondervraagde economen verwachten er 26 dat de ECB in 2015 zal overgaan tot kwantitatieve verruiming. Daarmee zou de ECB het pad volgen van de andere grote centrale banken in de wereld, die sinds de crisis allemaal grote hoeveelheden staatsobligaties zijn gaan opkopen. (Bron: FD, 05-01-2015)

Groei huizenmark blijft haperen

Na de Rabobank heeft ook ABN AMRO zijn voorspelling over de huizenmarkt neerwaarts bijgesteld. Aanleiding is de beperking van de leencapaciteit door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Volgens ABN AMRO stijgt de gemiddelde transactieprijs in 2015 met 1 procent, waar eerder werd uitgegaan van 2 procent. Ook het aantal transacties zal minder snel toenemen dan verwacht. De bank gaat nu uit van een stabilisatie van het aantal verkopen. Eerder ging ABN AMRO uit van een toename van 5 procent. Dit schrijft woningmarkteconoom Philip Bokeloh in zijn rapport 'Keurslijf houdt prijzen in toom'. Door het economisch herstel en de daling van de hypotheekrente ging de markt er eerder vanuit dat het herstel zou versnellen. (Bron: FD, 05-01-2015)

Ambtenarenlonen lopen weer flink achter

Werknemers in dienst van de overheid zijn ook vorig jaar met hun loonontwikkeling flink achtergebleven bij werknemers bij particuliere bedrijven. Ambtenaren zagen hun cao-loon over 2014 met 0,5 procent stijgen, vergeleken met een plus van gemiddeld 1,1 procent in het bedrijfsleven. Geaccumuleerd over de afgelopen vier jaar zijn in de cao's voor het particuliere bedrijfsleven gemiddeld 5,4 procent hogere lonen overeengekomen. Voor de overheid komt er over dezelfde periode een plus van 1,9 procent uit rollen. Dat levert een nadelig verschil van 3,5 procentpunt op over vier jaar, bijna een procent per jaar. Uit gegevens van het CBS blijkt dat de cao-lonen vorig jaar gemiddeld met 1 procent zijn gestegen. Dat is de laagste stijging in jaren. De vakbonden slagen er niet in bij de cao-onderhandelingen een vuist te maken. In 2013 stegen de cao-lonen nog met 1,2 procent en in 2012 met 1,4 procent. Dankzij de daling van de inflatie heeft de gemiddelde cao-loonstijging van 1 procent over het afgelopen jaar voor het eerst in enkele jaren de koopkracht niet aangetast. (Bron: FD/JHinrichs, 04-01-2015)

Werkgevers dreigen vakbonden te passeren

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN dreigen de vakbonden te passeren in het overleg over arbeidsvoorwaarden. In een verklaring over de Arbeidsvoorwaardennota 2015 zeggen de organisaties dinsdag 6 januari jl. dat ze de cao's het liefst willen vernieuwen in overleg met de vakbonden. "Maar in de praktijk blijkt het meestal lastig, vaak zelfs onmogelijk, om met de vakbonden bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten aan te passen." De economische crisis, de mondialisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten volgens de werkgevers de noodzaak van meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. De grotere flexibiliteit zou onder meer moeten worden bereikt door meer ruimte voor individuele arrangementen, meer beloningsvormen die mee-ademen met de conjunctuur, en het afbouwen van onregelmatigheidstoeslagen. Tegelijkertijd zouden zogenoemde flexkrachten wel meer zekerheden moeten krijgen. (Bron: FD, 06-01-2015)

Pensioenen krijgen nog jaren harde klappen

De Nederlandse pensioenen blijven de komende 10 jaar verder achter bij de inflatie, maar ze worden wel 'zekerder'. Met die belofte zocht staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gisteravond laat in de Eerste Kamer steun voor haar omstreden nieuwe pensioenregels. Door de fondsen te verplichten tot grotere buffers, is indexering voor jaren uitgesloten en wordt het gat in de uitkeringen zo groot dat niemand die nu leeft ooit nog een volledig pensioen krijgt. Volgens PVV-senator Kok zal het koopkrachtverlies in 2030 liefst 30 procent bedragen. Een meerderheid had de plannen vanwege hun complexiteit liefst over het kerstreces heen getild, maar VVD en D66 zwichtten voor de zware politieke druk. Het kabinet dreigde met kortingen en hogere premies. Volgens woordvoerder Hoekstra van het CDA maakten de twee partijen op de valreep een 'indrukwekkende draai'. Nagel van 5OPlus sprak smalend van 'Draaideur 66'. (Bron: AD, 12-12-2014)

Einde aan banengroei

De groei van het aantal banen is in november tot staan gekomen. De werkzame beroepsbevolking bleef onveranderd, nadat er over oktober nog 22.000 banen waren bijgekomen. Ook het aantal mensen dat zich nieuw op de arbeidsmarkt meldde, was in november duidelijk lager: dat waren er 3000 vergeleken met 20.000 in oktober. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in november 630.000 personen en dat is al een paar maanden vrijwel constant. Na een geringe daling in september en oktober was er in november een lichte stijging met 3000 personen. In november was net als in oktober 8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 6000 is toegenomen tot 425.000. In de verschillende leeftijdsgroepen is volgens de CBS-opgave het aantal werklozen gemiddeld over de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk gebleven. Bij 15- tot 45-jarigen daalde het aantal werklozen ten opzichte van een half jaar geleden wel met 10 procent. Bij 45-plussers was de werkloosheid vaak langdurig: in het derde kwartaal van 2014 was ruim 60 procent van die groep ten minste een jaar werkloos. Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in november uit op 425.000, 1,4 procent meer dan in oktober. (Bron: FD, 19-12-2014)

Aantal Nederlanders onder de armoedegrens in 2013 gestegen

Het aantal personen en huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is in 2013 verder toegenomen. De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandontvangers en kinderen. Vooral in grote steden wonen veel mensen in armoede. In Leeuwarden en Den Haag is de armoede het hoogst. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SGP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het verschenen Armoedesignalement 2014.

In 2011 en 2012 groeide het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft ook al. Net als in eerdere jaren meet het Armoedesignalement de omvang en verspreiding van armoede af aan twee inkomensindicatoren. Het SGP kijkt voornamelijk naar de armoede van individuele personen op grond van het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Het CBS beschrijft vooral de kans op armoede onder huishoudens aan de hand van de lage-inkomensgrens. In 2013 hadden 1.255 miljoen mensen, 7,9 procent van de bevolking, een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Sinds 2007 kwamen er 412.000 arme personen bij. Er waren vorig jaar 356.000 werkende armen. Daaronder waren 166.000 zelfstandige ondernemers, zowel met als zonder personeel. Bij hen ligt het armoedepercentage (13%) veel hoger dan bij mensen in loondienst (3%). (Bron: FD, 19-12-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019