De FNV roept Dag van de Arbeid 1 mei uit tot jaarlijkse actiedag

Meer over 1 mei wordt later bekend

i-001-000.jpg
Enkele duizenden vakbondsleden demonstreerden zaterdag 31 januari voor Meer Koopkracht en Echte Banen. Achter het spandoek de jonge vakbondsleden van het Netwerk Jongeren. (Foto: Manifest/E.G.)

Sociaaleconomische redactie

De FNV heeft op zaterdag 31 januari jl. tijdens een mars en manifestatie voor Meer Koopkracht en Echte Banen in Utrecht aangekondigd dat de bond 1 mei, de Dag van de Arbeid, weer wil gaan vieren. FNV voorzitter Ton Heerts: "Onze leden hebben gevraagd om de 1 mei-traditie ook in Nederland goed van de grond te trekken. Er is alle reden toe."..."Ik ben blij dat onze leden de straat weer willen opzoeken op 1 mei, net als elders in Europa." Hierover wordt binnenkort nader bericht. Het succes hangt mede af van een krachtige en tijdige, maar vooral politiek gerichte, mobilisatie. Minstens even belangrijk en zeker effectiever is strijdbaarheid in de bedrijven en buurten. Niet alleen om deelbelangen maar om een politieke verandering. De inzet van de vakbeweging moet in de eerste plaats zijn, het neoliberalisme een halt toeroepen en de volgende stap: het gevecht voor een andere maatschappij. In landen als Griekenland en Spanje wordt al geoefend met deze noodzakelijke omwenteling.

Tijdens mars en manifestatie waren - ondanks een beperkte mobilisatie -tussen de 1500 en 3000 mensen op de been tegen het huidige regeringsbeleid. De bevolking moet steeds harder opkomen voor behoud van (goed) werk en voldoende koopkracht. De sociale verworvenheden worden gereduceerd tot kostenpost op de begroting. En als die goedkoper uit het buitenland kunnen worden gehaald, door allerlei constructies, dan doen veel werkgevers dat. Dat treft veel werknemers, en ook veel jongeren. Nodig zijn banen met genoeg zekerheid, respect en een stabiel inkomen; en gelijk loon voor gelijk werk.

In de Jaarbeurs volgde een bijeenkomst met enkele duizenden actieve kaderleden en FNV-medewerkers. Zij gaven de aftrap van de versterkte FNV: samen sterker verder. De voormalige FNV bonden: FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV vakcentrale zijn op 1 januari gefuseerd tot één bond. Samen met 14 andere bonden zoals de journalistenbond NVJ en onderwijsbond Aob vormen zij samen één FNV.

Overwinningen kunnen echter alleen worden geboekt als er nog veel meer druk van onderop wordt georganiseerd. Nog teveel wordt een afwachtende houding aangenomen. Nog te veel zijn er illusies over een verandering ten goede op korte termijn. Nog te veel zijn wensdromen uitgangspunt en niet de verslechterende werkelijkheid. De armoede stijgt, evenals het aantal zelfdodingen. Het aantal jongere en oudere werklozen stijgt. We konden het in de Jaarbeurs goed zien. Ouderen met AOW, bijstandsmoeders en zorgbehoevenden worden steeds meer in de hoek getrapt door dit asociale kabinet van liberalen en sociaaldemocraten.

Het is de hoogste tijd dat de FNV (weer en nog meer) in beweging komt, de ruim 1 miljoen leden weet te overtuigen van het feit dat succes alleen door strijd en samenwerking kan worden afgedwongen. En vooral dat veel meer dan nu afstand wordt genomen van de neoliberale Haagse politiek. Dat zal nog niet eens zo makkelijk gaan gezien de talloze banden tussen vakbeweging en partijen. Maar het moet wel. Daarom: voor een strijdbare en politieke 1 mei-viering. Voor koopkracht, (echte) banen, democratische verhoudingen en een halt aan de neoliberale politiek in Den Haag.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019