Kort door de bocht

Dekking pensioenen weer fors lager

De financiële positie van de pensioenfondsen is fors verslechterd de afgelopen maand. Eind januari stond de actuele dekkingsgraad op 103 procent, liefst 5 procentpunt lager dan een maand eerder. De dekkingsgraad geeft weer in hoeverre pensioenfondsen in staat zijn hun pensioenen te betalen. (Bron: FD, 03-02-2015)

Repressie-apparaat moet versterkt worden

'Nieuwe bezuinigingen zijn niet verantwoord. Er moet in de toekomst eerder geld bij dan af. Dat zei VVD-kamerlid Ard van der Steur maandag. Hij maakte samen met PvdA-kamerlid Jeroen Recourt bekend dat ze nieuwe bezuinigingen op Veiligheid en Justitie niet zullen steunen. (Bron: Fd, 03-02-2015)

Voor 'veiligheid' moet alles wijken

'Ongericht aftappen moet kunnen als de veiligheid in het geding is'. Dat zegt CDA-kamerlid Peter Oskam. Hij heeft geen principiële bezwaren tegen het afluisteren zonder aanzien des persoons. Veiligheid boven privacy dus. (Bron: FD, 17-01-2015)

Opportunisme van staatssecretaris

'Reizigers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en voorspelbare treinreis'. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) wil zo snel mogelijk opheldering van ProRail en NS over de recente incidenten op het spoor. Maandag (2-2) lag weer een groot deel van het treinverkeer lange tijd stil. (Bron: FD, 03-02-2015)

Zwaksten in VS blijven achterlopen

Hoewel de Amerikaanse economie in de lift zit, zorgt dat niet voor inkomenstoename bij de zwaksten in de maatschappij. Van de Amerikaanse gezinnen beschikt 55 procent over onvoldoende liquide middelen om één maand inkomensverlies op te vangen. Amerikaanse families blijken uiterst kwetsbaar wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Met name minderheden en Amerikanen met een laag opleidingsniveau hebben het moeilijk. Een derde van de werkenden heeft geen pensioen of reserves voor later opgebouwd. Pessimisme en angst over de toekomst drukken een stempel op een groot deel van de bevolking. Van de Amerikaanse gezinnen lijdt 70 procent op zijn minst onder één van de volgende drie problemen: een laag inkomen, onvoldoende spaargeld of openstaande schulden. Tussen 1999 en 2009 nam het inkomen amper 2 procent toe, 47 procent van de gezinnen geeft evenveel of meer uit dan er verdiend wordt. Gezinnen met een laag inkomen hebben zo weinig reserves dat een groot deel amper negen dagen kan rondkomen. (Bron: FD, 03-02-2015)

Heerema buigt voor kritiek op eerbetoon

Edward Heerema, eigenaar van offshorebedrjf Allseas, buigt voor alle kritiek op de vernoeming van zijn nieuwste mammoetschip naar zijn vader Pieter Schelte, die in de Tweede Wereldoorlog officier was bij de Duitse Waffen SS alvorens naam te maken als offshore-pionier. Het schip zal een andere naam krijgen, zo maakte het bedrijf vrjdagavond (6-2) bekend. (Bron: FD, 07-02-2015)

Waar zit al dat vermogen?

Kamerlid Arnold Merkies (SP) wil helderheid over verdeling vermogens. 'Heb vandaag voorgesteld om een vermogensregister in te voeren om beter zicht te krijgen op de vermogensverdeling'. (Bron: FD, 05-02-2015)

PvdA laat progressieve belasting op vermogen los

De PvdA is afgestapt van het idee van een progressieve vermogensbelasting. Zij wil de winst op vermogen tegen één tarief belasten. (Bron: FD, 15-01-2015)

Amerikaanse oorlogshitser en geschiedvervalser

De Amerikaanse senator John McCain haalt in gesprek met het ZDF uit naar Merkel. Hij vergelijkt haar weigering om wapenleveranties aan Oekraïne toe te staan met de politiek van de jaren dertig, toen er niets werd gedaan aan de opkomst van Adolf Hitler. (Bron: FD, 07-02-2015)

Oorlogen zijn winst voor wapenfabrikanten

Wapenfabrikant Smith & Wesson verwacht dit jaar een omzet te boeken van 530 miljoen dollar, tegen een raming van 508 miljoen dollar. Dit als gevolg van wat wordt genoemd 'positieve trends'. (Bron: FD, 21-01-2015)

Noord-Brabant verbiedt opsporing en winning schaliegas

De provincie Noord-Brabant heeft een verbod ingesteld op het opsporen en winnen van schaliegas binnen haar grenzen. De provincie wil op die manier voorkomen dat in Noord-Brabant proefboringen naar schaliegas plaatsvinden.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om in de provinciale milieuverordening een verbod op te nemen op opsporing en winning van schaliegas. De Brabantse Staten leggen een brief van minister Henk Kamp van Economische Zaken naast zich neer. (Bron: FD, 07-02-2015)

Groningse huizen moeten schokproef worden

Tienduizenden Groningse huizen moeten gerepareerd of verstevigd worden om bestand te zijn tegen de aardbevingen door gaswinning. De kosten worden geraamd op 6,5 miljard euro. (Bron: FD, 07-02-2015)

Groningers stappen naar rechter

Circa 120 inwoners van de provincie Groningen dagen energiemaatschappij NAM en de Nederlandse staat voor de rechter. Zij willen dat de NAM en/of de staat de geleden immateriële schade gaat vergoeden. Daarnaast worden 700 mensen en twaalf woningbouwcorporaties bijgestaan door de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen. (Bron: FD, 22-01-2015)

Vakanties worden te duur

Nog geen driekwart van alle Nederlanders is dit jaar van plan op vakantie te gaan. De reisbranche laat voor het derde jaar op rij een daling zien. (Bron: FD, 14-05-2015)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019