NCPN in Conflict met B en W over Zwembad Lemmer

Van een correspondent

De NCPN hield op 28 januari in de gemeenteraad van De Friese Meren een interpellatie over de betrokkenheid van de gemeente bij de gang van zaken bij het zwembad in Lemmer. Het gaat hier om een zwembad dat destijds geprivatiseerd is en onderdeel is van een strandpaviljoen.

De eigenaar/exploitant van het complex ontvangt van de gemeente jaarlijks een groot bedrag - inmiddels opgelopen tot bijna 300.000 euro, een bedrag dat is gebaseerd op het exploitatietekort waarmee de gemeente het eigen zwembad aanzuiverde. In het contract met de exploitant - dat niet openbaar is(!) - staat dat de gemeentelijke tegemoetkoming bedoeld is voor het algemeen belang, voor het maatschappelijk gebruik van het zwembad; school- en leszwemmen, groeps- en verenigingszwemmen, reddingsbrigade etc. Toen de exploitant het faillissement van de onderaannemer die het zwembad beheert aanvroeg, bleek dat de exploitant het gemeenschapsgeld niet voor het zwembad had gebruikt, waardoor de zwembadbeheerder torenhoge schulden bij de eigenaar opbouwde.

De NCPN en later ook raadsleden van andere fracties hadden B en W al eerder via schriftelijke vragen op zijn verantwoordelijkheid gewezen, waarop B en W beweerde niet voor de gang van zaken verantwoordelijk te zijn. De NCPN herhaalde tijdens de interpellatie dat er op geen enkele wijze verantwoording voor het gebruik van gemeenschapsgeld wordt afgelegd. Rinze Visser: "Het kan niet zo zijn dat de ontwikkelaar/eigenaar van het strandcomplex maar kan doen en laten met gemeenschapsgeld wat-ie wil. Met geld dat ieder jaar in een begroting is opgenomen en waar de gemeenteraad mee akkoord is gegaan. De raad en ook de verschillende fracties hebben de plicht te controleren wat er met dat geld wel of niet gebeurt".

Toen later ook nog door de inmiddels nieuw aangestelde zwembadbeheerder de nieuwe zwembadtarieven bekend werden gemaakt, werd nog duidelijker dat de eigenaar van het complex zich niets aan de bevolking en het gemeentebestuur gelegen laat liggen. Terwijl het contract spreekt van een jaarlijkse tariefstijging middels een inflatiecorrectie, werden verhogingen van zelfs 28,5 procent bekendgemaakt. Uit de antwoorden van B en W bleek niets anders dan dat de exploitant door het gemeentebestuur in bescherming wordt genomen. De NCPN nam hier geen genoegen mee en diende een motie in, welke deze maand aan de orde zal komen.

Rinze Visser (NCPN): "Hoe de zaak in de gemeenteraad ook afloopt, voor ons is deze zaak niet over. Het is absoluut onaanvaardbaar dat een ondernemer zomaar geld van de gemeenschap in zijn zak kan steken, zonder enige tegenprestatie, die werklozen in de bijstand door de nieuwe wetgeving wel voor hun uitkering moeten leveren. En dan ook nog de brutaliteit hebben de tarieven zeer fors te verhogen. Hier is zeker het laatste woord niet over gesproken".


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019