De waarheid achter de middenklassecrisis in het Westen

i-002-003.jpg
Het beeld 'De arbeider en de kolchozeboerin', uit 1936 van Vera Ignatievna Moechinka. Uiteindelijk is de tegenstelling arbeidersklasse versus bourgeoisie doorslaggevend en bepalend.

Song Lidan (*)

Manifest plaatst hieronder de conclusie van de analyse van Song Lidan, waarvan alle drie delen op de website (Deel 1, Deel 2, Deel 3) te vinden zijn.

Al vanaf het begin van het marxisme is de bourgeoisie deze theorie op ideologisch niveau blijven onderdrukken en kritiseren. Marx stelt (in Marx-Engels Correspondence 1852): "Ik beweer niet dat ik het bestaan van klassen in de moderne maatschappij heb ontdekt, noch hun onderlinge strijd. Lang voor mij hebben burgerlijke historici de historische ontwikkeling van deze strijd tussen de klassen al beschreven, zoals de burgerlijke economen hun economische anatomie." Bang dat het proletariaat zijn ogen opent voor klasse en klassenstrijd, en uit angst voor het mogelijk vernietigend effect daarvan op het kapitalistisch systeem blijft de huidige bourgeoisie echter pleiten voor de opbouw van een klassenloze wereld zonder klassenstrijd, om zo haar eigen doelen te dienen en haar eigen belangen te beschermen. Of nu 'het afscheid van de arbeidersklasse' van André Gorz of 'de postindustriële samenleving' van Daniel Bell 'de kapitalistische maatschappij' moet vervangen, de centrale boodschap blijft dat de theorie van klasse en klassenstrijd hoort bij het tijdperk van Marx en daarom achterhaald is. Het bemoedigende en veilige begrip 'middenklasse' is alleen maar goed om het proletariaat in verwarring te brengen met het doel om het begrip 'werkende klasse/proletariaat' uit te bannen, terwijl het feitelijke bestaan ervan - en van de kleine burgerij en een deel van de bourgeoisie - in de kapitalistische maatschappij niet ongedaan gemaakt kan worden. Door een vals beeld van de sociale-klassenstructuur te creëren, moet het begrip 'middenklasse' voorkomen dat de werkende klasse/proletariaat haar ware wezen ziet, en zo de heerschappij van de bourgeoisie veiligstellen. De constante dreiging, ontwikkeling en uitbraak van crises als gevolg van de kapitaalaccumulatie heeft het de middenklasse evenwel onmogelijk gemaakt om te leven volgens de ideale levensstijl van die middenklasse en dat heeft ervoor gezorgd dat haar de illusie van het middenklassebestaan duidelijk is geworden en tegelijkertijd haar werkelijke identiteit als het proletariaat.

Alleen door klassenstrijd kan ze zich bevrijden van de ideologische ketenen en van de overheersing, materialistische uitbuiting en onderdrukking door de bourgeoisie.

Vertaling Louis Wilms.

(*) Academy of Marxism, Chinese Academy of Social Sciences, Peking, China


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019