Turkse Socialisten Verenigen zich

i-008-011.jpg
Massaal verzet in juni 2013 (Foto: Haber.sol.org.tr)
i-008-012.jpg
Voor een democratisch Turkije (Foto: gezite.org)

Nederlandse afdeling van de Communistische Partij van Turkije

Tijdens de derde vergadering is er een nieuwe stap gezet in de vorming van een Verenigde Oppositie en een Links Front. Tijdens de vergadering kwamen politieke partijen, verenigingen, intellectuelen en andere burgers overeen dat de naam van de verenigde beweging wordt: 'Gezamenlijke Juni-Beweging'. Tijdens de laatste vergadering is er ook een voorlopig bestuur gekozen.

De volgende partijen, bewegingen en personen doen er aan mee: de Communistische Partij van Turkije (voorheen TKP), de Partij van Vrijheid en Democratie, de Turkse Communistische Partij 1920, de Arbeidersbeweging Partij, de Communistische Volkspartij van Turkije (afsplitsing van TKP), de Revolutiebeweging, het tijdschrift Rood, voorzitter Beyazit Ilhan van TTB, voorzitter Mehmet Soganci van de Turkse Vereniging van Ingenieurs en Architecten, Metin Ebeturk van de Revolutionaire Arbeiders Vakbond, de CHP-kamerleden Ilhan Cihaner, Huseyin Aygun en Gokhan Gunaydin.

De vergadering nam een resolutie aan met de volgende tekst:

Van de Gezamenlijke Juni-Beweging:

Wij gaan voortaan gezamenlijk verder voor één land, voor de hele bevolking en een republiek, gebaseerd op gelijkheid, vrijheid en democratie, tegen privatisering, voor solidariteit, voor een seculiere, onafhankelijke staat. Wij gaan gezamenlijk verder strijden tegen het AKP-regime dat een uiterst fascistische, conservatieve, imperialistische en kapitalistische plunderaar is.

Het land wordt gedreven naar een sektarisch, fascistisch en dictatoriaal systeem dat goed past in het Midden-Oosten dat nu verdeeld is in allerlei groepen die een verlengstuk zijn van het imperialisme. De AKP-regering dringt haar wil op door dwangmaatregelen, onderdrukking, frauduleus handelen en het gebruikmaken van straatbendes die op geweld uit zijn. De regering zet alle middelen in en gaat verder op de ingeslagen weg. Om daar een einde aan te maken en onze toekomst te redden en uit handen te nemen van de AKP komen wij bij elkaar. Voor de toekomst van ons land weten we dat we ons moeten verenigen en verzetten! In juni 2013 was er sprake van een massaal volksverzet, nu gaan we dat verzet samen verder vormgeven.

Onze verklaring:

De Verenigde Juni-Beweging is antikapitalistisch, antifascistisch, anti-imperialistisch en anti-conservatief. Wij gaan ons op basis van onderstaande principes ontwikkelen; tegelijk is het een uitnodiging voor een volksbeweging.

Wij komen nu op basis van onze principes bij elkaar. In juni 2013 hebben we ons verzet tegen de pantserwagens; achter de barricades groeiden onze hoop, onze dromen en onze wilskracht.

Voor onze dromen gaan we nu gezamenlijk verder! Laten we gaan! Laten we ons huis, ons brood en onze natuur samen verdedigen. Laten we onze straten, scholen en onze vrijheid terughalen. Laten we dit verrotte systeem veranderen. Laten we een gelijkwaardig, vrij, seculier, solidair en antiprivatiserend systeem opbouwen. Laten we ons verenigen...

Vertaling M.Yildiz.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019