70 jaar bevrijding van fascisme moet kunnen worden gevierd

i-003-006.jpg
Herdenk de 4e mei, vier de 5e mei. (Originele CPN-oproep actueler dan ooit)

Hans Heres

Op 5 mei a.s. is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van het juk van het Duitse fascisme. Vrijheid moet je koesteren, moet je hooghouden en er trots op zijn. Je hoort dat vaak als het de politiek zo uitkomt. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt graag met dit soort leuzes gestrooid. Maar als je de 70ste bevrijdingsdag groots wil vieren, met de bevolking, krijg je een slag in het gezicht te verwerken.

De regering blijkt geen geld te hebben vrijgemaakt om 70 jaar vrijheid te kunnen vieren en in navolging van de regering heeft de gemeente Oldambt (vermoedelijk ook veel andere gemeentes) geen geld opgenomen in de begroting, ondanks het feit dat de 4-5 mei comité's er al 4 jaar op hebben aangedrongen.

Er zijn door ambtenaren nu oplossingen bedacht om uit bestaande subsidiepotjes 500 euro beschikbaar te stellen voor dorpen die 5 mei willen vieren. Voor een dorp als Drieborg betekent dit dat het hele programma, waar al wekenlang door vrijwilligers aan werd gewerkt, volledig omgegooid moet worden. Van een echt bevrijdingsfeest voor jong en oud, bleef alleen maar over een middagprogramma voor de schooljeugd. In een vergadering van het gemeentelijke 4-5 mei comité, waar de bestuurders nota bene ontbraken, werd er door een ambtenaar meegedeeld, dat er voor 4 mei in het vervolg ook wel eens geen geld meer beschikbaar zou zijn.

Wat kan hier de bedoeling van zijn?

Wil men de Duitse regering, het Duitse grootkapitaal en de Duitse oorlogsmachine niet langer voor de voeten lopen? In de jaren 1933 tot 1945 werden niet alleen de Duitse anti-fascisten, maar ook in alle bezette landen grote delen van de bevolking uitgemoord, onder andere in de beruchte vernietigingskampen.

'En deze zwarte jaren willen laten vergeten,
dat zullen wij niet mogen laten gebeuren.
We zullen de strijd waarbij velen zijn omgekomen niet mogen vergeten
en zullen hen op 4 mei moeten blijven herdenken.
En op 5 mei zullen we de vrijheid moeten kunnen vieren.'

We eisen van de Nederlandse regering dat ze de gemeenten in staat stellen hiervoor blijvend geld ter beschikking te stellen.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019