Mondiale systeemcrisis: Oude machtsmiddelen worden bot

i-001-001.jpg
Oekraïense militairen namen op 24 maart jl. de eerste lading van Amerikaans oorlogsmateriaal in ontvangst op het vliegveld Boryspol bij Kiev. De VS besloten de rechts-extremistische machthebbers van Oekraïne te steunen met militair materiaal en instructeurs tegen de opstandelingen in het oosten van het land. (Foto ZLV)
i-009-014.jpg
Werkloze Amerikaanse arbeiders in de rij voor een banenmarkt in Brooklyn in april 2014. Deze week werd duidelijk dat de groei van werkgelegenheid in de VS sterk tegenvalt in het eerste kwartaal van 2015. Voor de werkende bevolking in de VS is de economische crisis nog volop realiteit. (Foto: ZLV)

Anticiperen, vooruitzien, dat is wat de denktank Laboratoire Européen d'Anticipation Politique (LEAP) probeert te doen. Het onderzoeksteam voorspelt sinds 2006 de ontwikkelingen in de mondiale systeemcrisis, niet met een glazen bol, maar op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zijn multidisciplinaire methode bestaat uit het identificeren van wereldwijde trends op economisch, financieel, monetair, sociaal en politiek terrein, en het afleiden van de gevolgen daarvan voor de wereld-van-morgen. Dat deze werkwijze redelijk succesvol is, moge blijken uit het feit dat van de 26 voorspellingen die voor het jaar 2014 waren gedaan, er 15 helemaal en 6 gedeeltelijk juist zijn gebleken. LEAP heeft echter ook zijn beperkingen: het team werkt uitdrukkelijk vanuit een pro-Europees perspectief en binnen de progressief burgerlijke ideologie. Toch kunnen de resultaten van dit wetenschappelijk werk - gepubliceerd in het maandelijks online bulletin GEAB - helpen de wereld te begrijpen, om hem vervolgens te veranderen.

Persbericht bij GEAB nr. 93 (15 maart 2015)

In de chaos die kenmerkend is voor elke crisis, ontbreekt het ook deze keer niet aan de meest gevarieerde verklaringen, die eigenlijk niet meer zijn dan pogingen om de eigen kijk op de dingen als heersende mening door te drijven. Wie de opinie controleert, die controleert de wereld. De speelruimte die de crisis met zijn chaos opent, is dan ook altijd het kader voor een strijd om de overheersende interpretatie van de gebeurtenissen, en die wordt gewonnen door degenen die het sterkst zijn (op de korte termijn) of het meest vooruitziend (op de lange termijn).

Voor de gewone burger is het grootste probleem om tijdens deze strijd, waarin de ene verklaring op de andere volgt, het overzicht te bewaren. GEAB stelt zich sinds januari 2006 tot taak om zijn lezers elke maand achter de façade te laten kijken, zodat ze niet door het propagandalawaai geïntimideerd raken en de fundamentele ontwikkelingen zo veel als mogelijk kunnen begrijpen. Dit is niet alleen belangrijk voor elk individu, dat in deze onzekere tijden voortdurend beslissingen moet nemen. Nog belangrijker is het op het niveau van de gemeenschap, want de interpretatie die de overhand krijgt, bepaalt de maatschappelijke route naar de toekomst.

Volgens ons overlappen elkaar in 2015 de wereld-van-voor-de-crisis en de wereld-van-morgen. Beide pretenderen ze de toekomst te belichamen, de ene gesteund door de oude machtsmiddelen (zoals de media, de legers, de financiële instellingen en markten) en de andere door de duurzame tendensen van de herstructurering van de wereldorde in de huidige mondiale systeemcrisis. In werkelijkheid is die eerste wereld inmiddels enorm verzwakt en kan ze alleen nog domineren door de schijn te wekken dat haar machtsmiddelen nog net zo sterk zijn als voorheen. Maar hoe staat het daar nu mee?

Deze vier pijlers van de vroegere macht van de wereld-van-voor-de-crisis schreeuwen juist nu zo luid als nooit tevoren, want wie zwakker is, moet harder brullen. Van het lawaai van deze inmiddels verzwakte machtsmiddelen gaat momenteel het echte gevaar uit.

Alles bij elkaar betekent de verzwakking van de machtsmiddelen van de zieke wereld-van-voor-de-crisis dat de mondiale risico's nog enige tijd enorm zullen zijn, zoals het gevaar van oorlogen (olie, NAVO), het gevaar van een zelfgekozen ideologisch isolement van het westers kamp (media) en het gevaar van een economische ineenstorting (financiële markten).

Bron: www.geab.eu
Vertaling en bewerking: Louis Wilms.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019