Bijna twintig Nederlandse bedrijven eind april op handelsmissie naar Cuba

i-001-003.jpg
Elk jaar wordt de overwinning op de VS bij de Varkensbaai (Playa Giron) gevierd. Hier in 2011. Dit jaar wordt de 54ste dag van de overwinning ge- vierd. Cuba wil vrij kunnen han- deldrijven, maar wel als autonome natie. (Foto: Boston. com/K.Turner)
i-001-002.jpg
Muurschildering met de drie aanvoerders van de rebellenlegers die de overwinning brachten van de Cubaanse revolutie. (Foto: Ed Yourdon/Flickr/cc/by-nc-sa)

Een kleine twintig Nederlandse bedrijven gaan volgende maand op handelsmissie naar Cuba. Ondernemingen uit diverse sectoren hebben zich volgens het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering aangemeld voor de missie, die plaatsvindt tussen 20 en 24 april. Bedrijven uit onder meer de bagger- en maritieme sector, de landbouw, de energiesector en de medische sector nemen deel aan de zogeheten 'factfinding'-missie, die onder leiding staat van Jochum Haakma, voorzitter van het NCH en tevens voormalig consul-generaal in China. Zowel grote(re) bedrijven als kleinere mkb-bedrijven nemen deel aan de handelsmissie. Na de recente toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba neemt de belangstelling van Nederlandse bedrijven voor Cuba weer toe. De Amerikaanse president Barack Obama kondigde eind vorig jaar aan dat de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en Cuba na een halve eeuw worden hersteld. De zakenwereld hoopt dat deze maatregelen uitmonden in opheffing van het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba. (Bron: FD, 30-03-2015)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019