70 jaar overwinning op het nazi-fascisme

i-001-001.jpg
Een gekleurde foto van het moment dat de Sovjet-troepen op 9 mei 1945 de vlag hijsen op de Reichstag in Berlijn. (Foto: KKE)

De bevrijding van Berlijn door de Sovjet-troepen, in mei 1945, markeert de overwinning van de volkeren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nederlaag van het nazi-fascisme - de meest gewelddadige vorm van klassenoverheersing voortgebracht door het kapitalisme en de directe oorzaak van de oorlog en de dood van tientallen miljoenen mensen.

De beslissende rol in de overwinning van 9 mei 1945, werd gespeeld door de Sovjet-Unie, haar bevolking en het Rode Leger, onder leiding van de Communistische Partij. Het was aan het Oostfront dat de grote veldslagen, die de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog bepaalden, werden uitgevochten. De 70e verjaardag van de overwinning markeren betekent de herinnering en viering van het heldendom, de moed en vastberadenheid van miljoenen Sovjet-mannen en -vrouwen die zich, ten koste van enorme opofferingen en van meer dan 20 miljoen doden, verzetten en vochtten, waardoor zij een beslissende bijdrage leverden aan de nederlaag van de nazi-fascistische barbarij. De 70e verjaardag van de overwinning vieren betekent het herinneren en loven van de heldhaftigheid, moed en vastberadenheid van miljoenen andere verzetsstrijders en antifascistische strijders van over de hele wereld die met grote toewijding vochten en hun leven inzetten voor de strijd voor de overwinning.

Het nazi-fascisme was een brutaal instrument van het grootkapitaal om zijn heerschappij op te leggen, toen het werd geconfronteerd met de diepe crisis van het kapitalisme die volgde op de Eerste Wereldoorlog, in het bijzonder na de grote crisis van 1929 en de gevolgen van de Oktoberrevolutie. Anticommunisme was altijd een bepalende eigenschap van nazi-fascisme. Overal waren de arbeidersklasse en de volksbewegingen, en vooral de communisten, de eerste slachtoffers. Overal stonden de communisten in de voorste gelederen van het verzet tegen het fascisme en behoorden tot de voorhoede van de massa en het gewapend verzet dat leidde tot de bevrijding.

Vandaag de dag zijn het herstel van de fascistische bedreiging en het wellicht ontstaan van een nieuwe grote oorlog werkelijkheid en het gevaar neemt toe. Wederom, in de context van een steeds diepere crisis van het kapitalisme - die voortvloeit uit zijn onverzoenlijke tegenstellingen - doet het grootkapitaal een poging om uit de crisis te raken door middel van geweld, het opleggen van een wrede graad van uitbuiting en het aanvallen van de soevereiniteit van de volkeren en de onafhankelijkheid van staten. De grote imperialistische machten proberen hun wereldwijde hegemonie op te leggen door met militaire middelen hun agressie-oorlogen te vermenigvuldigen. Oekraïne ondervindt de gevolgen van een fascistische actie, met de actieve steun van de VS en de Europese Unie - en van de NAVO, hun militaire vleugel. Op basis van 'de strijd tegen het communisme', revisionisme en geschiedvervalsing, met de schaamteloze vergelijking tussen fascisme en communisme, vindt herstel van het fascisme plaats.

Het is daarom van cruciaal belang om de lessen te trekken uit de geschiedenis, om de misdaden te herinneren van het nazi-fascisme, zijn klassenkarakter en de medeplichtigheid die tot zijn groei leidden. De tragedie van de Tweede Wereldoorlog mag niet worden vergeten. Opdat een nieuwe catastrofe kan worden voorkomen.

Ondergetekende communistische en arbeiderspartijen doen een beroep op de arbeiders en de volkeren van de hele wereld om hun vrijheidsstrijd te ontwikkelen, om de viering van de 70e verjaardag van de overwinning op het nazi-fascisme te maken tot een krachtige bevestiging van de eenheid en de strijd voor de vrede, tegen de dreiging van het fascisme en oorlog die opnieuw als een donkere wolk boven de mensheid hangt.

Deze verklaring - een initiatief van de PCP als lid van de werkgroep van internationaal samenwerkende communistische en arbeiderspartijen - werd mede ondertekend door de NCPN. Op 4 mei hadden 26 partijen ondertekend.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019