NEE, tegen het moorddadige migratiebeleid van de EU

i-009-015.jpg
Twee vluchtelingen uit Afrika proberen op 3 februari jl. het grenshek over te klimmen bij Ceuta, de Spaanse enclave in Noord-Afrika. Vijftig migranten wilden de grens oversteken, maar er slaagde er maar één in een stad te bereiken. De Spaanse politie gebruikte grof geweld om hen tegen te houden. (Foto: ZLV)
i-009-016.jpg
Op 20 april jl. kwam één van de gammele bootjes met 200 vluchtelingen aan bij het Griekse eiland Rhodos. Het schip liep vast op de rotsen en twee vluchtelingen verdronken. (Foto: ZLV)

Op initiatief van de KKE stellen de communistische partijen van de vier Europese Middellandse Zee-landen die de grootste vluchtelingen- en migrantengolven ontvangen de politiek van de EU aan de kaak en wijzen op de oorzaken van het probleem en de richting van de strijd door communisten in deze kwestie. De gemeenschappelijke verklaring luidt als volgt:

De KKE, CPI, PC Malta en PCPE willen het volgende benadrukken met betrekking tot de onuitsprekelijke tragedie die zich heeft voltrokken in de zeeën van onze landen in relatie tot de vluchtelingen en immigranten:

De voortdurende tragedie heeft een 'naam': het is de politieke lijn van de EU en andere landen, zoals de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor de oorlog in de Oostelijke Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze tragedie vindt zijn wortels in het kapitalistische systeem zelf. En wordt zichtbaar in de manifestatie van armoede, klassen-uitbuiting en onderdrukking van de arbeidersklasse en volkeren door reactionaire regimes, de verscherping van de imperialistische tegenstellingen, die de imperialistische oorlogen veroorzaken en interventies. De imperialistische interventies en oorlogen ontwikkeld in Syrië, Libië, Irak, Mali en andere landen van het Midden-Oosten en Afrika hebben een diepe impact op de bevolking van de landen die wordt gedwongen om haar leven te riskeren door zich te verplaatsen naar andere gebieden.

Het probleem van de golven van immigratie kan niet worden opgelost zonder het bestrijden van de oorzaken die er aan ten grondslag liggen. De 'hekken', Frontex, en de andere repressieve maatregelen zullen alleen maar leiden tot toename van het aantal doden en de prijzen van de slavenhandelaren.

De regeringen van het zogenaamde Europees 'Zuid', 'rechts' en 'links', dragen een enorme verantwoordelijkheid, omdat zij deelnemen aan deze misdaad. Zij nemen deel aan de imperialistische plannen van de NAVO en de EU.

Wij strijden voor steunmaatregelen, opdat de regeringen onmiddellijk zorgen voor humane tijdelijke opvangcentra voor vluchtelingen alsmede het verstrekken van reisdocumenten, zodat deze mensen naar de landen kunnen gaan die hun werkelijke bestemmingen zijn. We moeten de Dublin-verordeningen en het Verdrag van Schengen trotseren.

Bovendien benadrukken wij dat dit probleem niet kan worden opgelost indien gescheiden van de oorzaken. De strijd van onze volkeren tegen de imperialistische interventies van de EU en de NAVO, tegen het verrotte kapitalistisch systeem zelf moet worden versterkt.

Communistische Partij van Griekenland, Communistische Partij van de Volkeren van Spanje, Communistische Partij van Malta, Communistische Partij van Italië.

Woensdag, april 22, 2015, vrt.wvdk


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019