Handdruk Castro en Obama

Tijd voor opheffen blokkade

i-010-017.jpg
Handdruk van Cubaanse president Raúl Castro met de Amerikaanse president Barrack Obama tijdens de 'Top van de Amerika's' in Panama op 11 april jl. (Foto: abcnews)
i-010-020.jpg
Eindelijk konden alle vrijgelaten Cubaanse helden weer vrij 1 mei vieren. Op de foto René Gonzáles tijdens defilé in Havana. (Foto: www.Cubadebate.cu)
i-010-019.jpg
Raúl Castro viert samen met de Venezolaanse president Nicolás Maduro 1 mei in Havana. Zij brengen daarmee hun onverbrekelijke band tot uitdrukking. Handen af van de Socialistische Republiek Cuba en van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. (Foto: www.cubadebate.cu)
i-010-018.jpg
1 mei-viering in Santiago de Cuba. (Foto: www.Cubadebate.cu)

Redactie buitenland

Op 11 april jl., na 58 jaar zijn Cuba en de VS weer officieel met elkaar in gesprek. De verwachtingen zijn hooggespannen. De Cubaanse bevolking hoopt dat de toenadering de financiële en economische sancties zal opheffen, waardoor de financieel-economische druk op Cuba zal verminderen. De 'historische' ontmoeting in Panama-Stad was wereldnieuws.

"Het is tijd voor een herstel van de betrekkingen," vindt Barack Obama. "We zijn het erover eens dat we toe zijn aan een nieuw hoofdstuk." Castro's reactie: "Ik ben het helemaal met Obama eens." Maar ook: "We zijn het erover eens dat we het over sommige zaken oneens zijn". "Maar Cuba wil over alles praten, ook over mensenrechten en persvrijheid," aldus Castro. Ook premier Mark Rutte was in Panama aanwezig. Hij ziet de handdruk tussen Obama en Castro als eerste stap. Rutte: "Het is de bedoeling de banden tussen Cuba en Nederland ook aan te halen". Op 25 april meldde het AD dat Koenders op 7 mei een bezoek aan Cuba zal brengen. Deze afspraak werd gemaakt in een gesprek met zijn Cubaanse collega, Bruno Rodriguez, in Nederland. Het was voor het eerst dat een Cubaanse minister ons land bezocht. Nederland wil de samenwerking versterken onder andere op het gebied van handel, landbouw, sport en toerisme.

Inmiddels heeft Obama op 14 april Cuba geschrapt van de Amerikaanse lijst van landen die het terrorisme steunen. Hiermee wordt het pad geëffend voor het herstel van diplomatieke betrekkingen. De VS sloten, direct nadat de Cubaanse regering steldde dat Cuba een socialistische republiek zou zijn, hun ambassade in Havana begin 1961 en erkenden de regering van de Socialistische Republiek niet meer. Later volgden tal van wurgmaatregelen door de VS. Daarom moet nu ook de financieel-economische blokkade door de VS worden beëindigd. De Amerikaanse handelsblokkade heeft voor een voortdurende nijpende situatie op Cuba geleid.

De handdruk markeert het einde van een periode waarin de VS de stok hanteerden om hun doel te bereiken. Obama houdt liever een worst voor om het doel van regimechange te bereiken. Maar tot deze verandering werd hij wel gedwongen. De steun voor de politiek van de VS in de wereld nam zienderogen af. De dominante positie van de VS in de wereld ook. De tijden veranderen en daarmee ook de spelregels.

De Cubaanse regering en bevolking willen de financieel-economische situatie verbeteren met behoud van de socialistische koers op het eiland. De revolutionaire wil is er, maar vraagt om een voortdurende ideologische strijd en blijvende internationale steun voor het socialistische Cuba.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019