FNV slaat TTIP-alarm

i-004-004.jpg

Sociaaleconomische redactie

Europa staat op het punt om een aantal handelsverdragen af te sluiten, zoals TTIP met de Verenigde Staten. Een groot deel van de onderhandelingen gebeurt in achterkamertjes. Het gaat zeker niet alleen over Amerikaanse Chloorkippen. De internationale vakbeweging slaat hierover alarm. De handelsverdragen lijken vooral goed voor multinationals. Er zijn grote risico's voor de kwaliteit van de publieke dienstverlening, zoals zorg en onderwijs. De rechten van werknemers dreigen ernstig te worden geschaad. Gevreesde gevolgen op een rijtje:

Verlies van echte banen:

De beloofde banen dreigen er niet te komen, of het gaat om onzeker werk. Gevolg: nog meer werkloosheid en pulpbanen.

Race naar het putje:

Vakbondsrechten en andere fundamentele werknemers-rechten (zoals verbod kinderarbeid) zijn in Amerika slecht geregeld, waardoor Amerikaanse bedrijven lagere arbeidskosten hebben. Gevolg: oneerlijke concurrentie.

Meer beroepsziekten:

Bedrijven willen onder gelijke voorwaarden zowel in Europa als Amerika kunnen opereren. Dat kan betekenen dat wetten en regels worden gelijkgetrokken, of dat noodzakelijke verbeteringen in Europa worden tegengehouden. Gevolg: minder strenge regels voor werken met asbest of kankerverwekkende stoffen.

Multinationals krijgen te veel macht:

Buitenlandse bedrijven kunnen straks bij een aparte rechter (ISDS) klagen en boetes eisen over sociale- of milieuregels die wij belangrijk vinden, als die hun verwachte winst negatief beïnvloeden. Gevolg: grote boetes voor overheden, en een nog verdere race naar het putje.

Wat kunnen wij doen?

De FNV strijdt voor koopkracht en echte banen. TTIP staat echte banen in de weg! Daarom zegt de FNV nee tegen TTIP.

Maar de regering steunt TTIP. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel, PvdA) vindt dat zij moet zorgen dat TTIP een goed akkoord wordt, dat de belangen bewaakt. Ploumen heeft in de VS onder andere met de hoofdonderhandelaar van de Amerikanen een gesprek gehad, waarin ze de 'rode lijnen' aangaf die het kabinet heeft getrokken. De regering is wel voorstander van de komst van het vrijhandelsverdrag, dat officieel het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) heet. De Partij van de Arbeid, de partij van Ploumen, neemt een, zoals gebruikelijk, halfslachtige positie in: tegen TTIP, als het verdrag niet fundamenteel wordt gewijzigd. Dus ja, tenzij. In een gesprek met Kerry repte deze van dankbaarheid voor de Nederlandse steun aan het fel bekritiseerde handelsverdrag. De Amerikanen gaan er bijna vanuit dat het akkoord al rond is en zijn blij met de Nederlandse steun. Des te belangrijker is dat de acties ertegen snel zullen groeien. Manifest komt in de volgende editie op het onderwerp terug.

Op onderstaande site kunnen handtekeningen worden geplaatst. Onderteken de petitie Stop TTIP, sluit je aan bij de FNV, en doe mee met de acties tegen deze handelsverdragen.

https://stop-ttip.org/onderteken/

Lees meer over handelsverdragen als CETA, TTIP en TISA op:
http:Ilwww.fnv.nllsitelnieuwslnieuwsberichtenl97Ol 13/1014921 /fnv-tegenttip


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019