Kort binnenlands nieuws

Daling van werkloosheid door minder aanbod

De werkloosheid in Nederland is (op papier, nvdr) in maart voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat er in vergelijking met februari 7000 werklozen minder zijn. De daling is het gevolg van een kleiner aanbod van mensen op de arbeidsmarkt: het aantal banen stagneert. In februari gingen er 1000 banen verloren, in maart 2000. Het aantal WW-uitkeringen kwam uit op 443.000, 12.000 minder dan in februari, blijkt uit cijfers van UWV. De afgelopen maand waren in totaal 626.000 mensen werkloos. Daarmee was 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos, vergeleken met 7,2 procent drie maanden eerder. (Bron: FD, 17-04-2015)

Lagere lonen voor leerwerkplekken bouw en metaal

Scholieren die in bijvoorbeeld de bouw- of metaalsector een leerwerkplek hebben, moeten voortaan minder loon kunnen krijgen. Werkgevers zijn nu huiverig leerlingen aan te nemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer roept het kabinet daarom op snel in gesprek te gaan met de werkgeversorganisaties en vakbonden om hun cao-deals op dit punt aan te passen. Hoop is dat het bedrijfsleven dan weer extra leerbanen creëert. Dat verhoogt de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wijst erop dat het aantal leerwerkplekken het afgelopen jaar 'schrikbarend' is gedaald van 170.000 naar 100.000. (Bron: FD, 24-04-2015)

Vervoersvergoeding is gedaald van 19,50 naar 8 euro

In 2013 heeft de landelijke overheid bezuinigingen op het vervoer van en naar dagbestedingslocaties doorgevoerd. Instellingen kregen 19,50 per dag. Dit is teruggebracht naar 8 euro. De maatregelen zouden voor een bezuiniging van 150 miljoen euro hebben gezorgd, Omdat steeds meer dagbestedingslocaties in de regio sluiten, wordt het vervoers-vraagstuk groter. Wie in zijn eigen gemeente niet terechtkan, moet automatisch verder reizen. Wat weer voor hogere kosten zorgt. En niet alle instellingen kunnen dat vergoeden. Sommige ouders of begeleiders kiezen ervoor de vervoerskosten uit hun Wajong-uitkering of het Persoonsgebonden Budget (een manier waarmee mensen zelf hun zorg kunnen inkopen) te betalen, maar ook dat is niet altijd mogelijk, omdat dat weer gevolgen heeft voor andere activiteiten. De bezuinigingen op het vervoer in 2013 zouden effect hebben op 19.000 gehandicapten, liet Platform Lichamelijk Gehandicaptenzorg destijds weten. (Bron: AD, 21-04-2015)

Mensen met psychische problemen op straat gezet

Diverse gemeenten moeten vanwege geldtekort snijden in het aantal plaatsen voor beschermd wonen. Mensen met psychische en verslavingsproblemen komen op straat te staan. (Bron: VK, 30-04-2015)

Gebruik kinderopvang daalt onder ouders met lagere inkomens

De economische crisis heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ouders met lagere inkomens vorig jaar minder gebruik hebben gemaakt van kinderopvang.

Volgens de bewindsman (Asscher) zijn de effecten van overheidsbezuinigingen op de kinderopvang groter dan gedacht. Door de bezuinigingen wordt professionele kinderopvang duurder, waardoor ouders andere oplossingen zoeken. Zo gaan de kinderen vaker naar opa en oma, stelden onderzoekers eerder vast. Ook de crisis is een factor van betekenis. Werkloosheid kan een reden zijn om kinderen van de opvang te halen. De inventarisatie van het departement laat zien dat het gebruik van de toeslag bij inkomens tot 1,5 keer modaal met 15 procent is teruggelopen. (Bron: FD, 29-04-2015)

Steeds meer eenmanszaken

Het aantal bedrijven in Nederland bedroeg aan het eind van maart bijna 1,5 miljoen, een recordaantal. De stijging komt echter volledig doordat meer mensen een eenmansbedrijfje zijn begonnen. Het aantal bedrijven met meer dan tien werknemers nam de afgelopen jaren juist af. In 2014 zijn er ruim 65.000 bedrijven bijgekomen. In het eerste kwartaal schreven zich 12.000 nieuwe bedrijven in bij de Kamer van Koophandel. Ten opzichte van vijf jaar geleden ligt het aantal eenmanszaken 225.000 hoger, op 1,1 miljoen. Het aantal bedrijven met 2 tot lO personeelsleden bleef nagenoeg gelijk op bijna 290.000. Het aantal bedrijven met 10 tot 50 werknemers daalde met 1 procent (naar 48.580). In zowel het middenbedrijf (50-250 werknemers) als het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) is het aantal bedrijven met circa 5 procent afgenomen. Het gaat om een afname van circa 750 bedrijven,

op een totaal aantal van bijna 14.000. (Bron: NRC, 15-04-2015)

Meer bedrijven failliet verklaard

In maart zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 134 meer dan in februari. De meeste faillisementen zijn uitgesproken in de handel en de financiële dienstverlening. (Bron: NRC, 09-04-2015)

Miljarden meer voor oorlogsdoeleinden

Terwijl minister Hennis van Defensie deze weken bij haar collega Jeroen Dijsselbloem van Financiën onderhandelt over een paar miljoen extra voor de krijgsmacht, pleit het belangrijkste adviesorgaan van de regering vandaag voor een ongekende verhoging van het defensiebudget: 3,3 tot 5,7 miljard euro extra per jaar. (Bron: VK, 30-04-2015)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019