FNV schrikt van krimp koopkracht in 2016

Sociaaleconomische redactie

De FNV is geschrokken van de dreigende koopkrachtkrimp in 2016 die uit de CPB-cijfers blijkt (-03%). De vakbeweging pleit dan ook voor meer koopkracht in de vorm van een fatsoenlijke loonsverhoging van 3 procent. Dit moet makkelijk kunnen nu de economie weer enigszins schijnt aan te trekken en het overheidsbudget verbetert. Maar zal er ook echt voor worden geknokt?

FNV-voorzitter Ton Heerts: "Met een goede loonsverhoging, ook bij de overheid, komt de economie beter op gang en dat creƫert banen. Dat is hard nodig want er staan nog steeds 600.000 mensen aan de kant." Naast een hoger loon pleit de FNV ook voor een lagere belasting voor werkenden die de koopkracht moet verbeteren. Maar ook de koopkracht van ouderen gaat steeds meer achteruit, mede door fiscale maatregelen die in 2016 ingaan. Het kabinet moet hun inkomensverlies compenseren.

Verder is het de hoogste tijd om te investeren. Er ligt een Europees investeringsplan klaar. Nederland moet daar echt mee aan de slag.

Deze eisen staan haaks op geluiden die juist proberen de lonen te matigen. Het CPB wil bijvoorbeeld dat werkloze ouderen hun looneisen moeten bijstellen en dat de WW omlaag moet om de werkloosheid onder 55+ers te laten dalen. Alsof deze werkloosheid niet het resultaat is van minder werkgelegenheid, maar een persoonlijke keuze van werklozen is. Het verhaal van de individuele verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden wordt nog steeds te pas en te onpas de wereld ingeslingerd.

De FNV moet echter niet alleen schrikken, maar tegen misstanden en vervalsingen optreden. Het kapitalisme is op ramkoers. Wanneer volgt de vakbeweging? Niet alleen af en toe een demonstratie, maar door strijd in bedrijven en instellingen vorm te geven. Op de werkvloer - waar de woede tegen de afbraakmaatregelen toeneemt - kan veel worden bereikt als de werkenden er voldoende vertrouwen in hebben dat het menens is en dat de vakbeweging zich niet langer loeren laat draaien. Onder jongeren neemt het verzet en het inzicht in de noodzaak van (klassen)strijd toe. Er zal veel strijdbaarder dan nu moeten worden gemobiliseerd voor bedrijfsacties en massale demonstraties. De FNV zal meer van zich moeten laten horen. Een enkel referendum in een paar sectoren is niet genoeg. De aanvallen op het levenspeil van de bevolking nemen alleen maar toe. De FNV lijkt eerder bedroefd en berustend dan kwaad en strijdbaar. Vul gepolder en gefolder aan met echte strijd!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019