Kort Nederlands nieuws

Geen geld meer voor vakantie

Het opnemen van vakantiedagen voor een paar weken zomerplezier is voor veel werkenden niet vanzelfsprekend meer. Bijna driekwart (72 procent) besteedt het geld ook aan heel andere zaken. Zo geeft 57 procent aan een deel voor een verbouwing of renovatie te gebruiken. Aan zorg voor familieleden besteedt 43 procent een deel. Opvallend is dat een kwart (23 procent) het vakantiegeld het liefst per maand zou hebben uitgekeerd. [Ander onderzoek wees al uit dat een kwart van de Nederlanders gedwongen niet met vakantie gaat, nvdr] (Bron: AD, 25-06-2015)

Duurdere producten door btw-verhoging

Een btw-verhoging naar 21 procent van goederen en diensten die niet tot de primaire levensbehoeften behoren, kan ertoe Leiden dat deze producten 14 procent duurder worden, volgens het CBS. Bouwdiensten, bloemen en planten en bioscoopbezoek stijgen mogelijk in prijs. Maar ook het openbaar vervoer, dat nu nog onder het lage btw-tarief valt, wordt mogelijk duurder. Of de prijsverhoging daadwerkelijk doorzet, is volgens het statistiek-bureau mede afhankelijk van de bereidheid van consumenten om deze producten tegen een hogere prijs te kopen. Niet alle bedrijven zullen daarom een belastingverhoging doorrekenen, verwacht het CBS. Als de gehele verhoging wel zou worden doorberekend, kan dit een jaar lang een verhogend effect van 0,9 procentpunt hebben op de inflatie. Ruim 20 procent van onze consumptieve bestedingen valt onder het lage btw-tarief, waarvan 6,4 procent producten zijn die niet tot de primaire levensbehoeften behoren. Vrijwel alle brancheorganisaties van sectoren die getroffen worden door de voorgenomen btw-verhoging, reageren afwijzend. Zij voorspellen ernstige gevolgen voor de omzet en werkgelegenheid als het lage btw-tarief op veel producten wordt afgeschaft. (Bron: AD 25-06-2015)

Na 1 juli 6 weken wachten op eerste uitkering

Wie na 1 juli werkloos wordt, moet zelf zijn inkomsten opgeven aan het UWV, ook als er helemaal geen geld binnenkomt. Doet de werkloze dat niet, dan krijgt hij geen uitkering. Ook moeten mensen die na 1 juli in de WW terecht komen 6 weken wachten op hun eerste uitkering. (Bron: AD/NdG, 19-06-2015)

Crisis treft gepensioneerden harder dan mensen met baan

De koopkracht van gepensioneerde Nederlanders daalde tussen 2008 en 2013 gemiddeld zes maal harder dan die van mensen met een baan. Dat meldt ouderenbond Anbo woensdag op basis van onderzoek door Nijmeegse en Amsterdamse wetenschappers. In deze crisisjaren kregen gepensioneerden 6 procent minder te besteden, terwijl de koopkracht van werkenden 1,1 procent afnam. De middeninkomens zijn het hardst getroffen: hun besteedbaar inkomen nam af met 12,8 procent. Met de studie wil de ouderenbond aantonen dat het kabinet ten onrechte uitgaat van mediaancijfers. Deze cijfers houden volgens de bond te weinig rekening met de grote onderlinge inkomensverschillen tussen groepen ouderen. (Bron: FD, 25-06-2015)

Vermogen particulieren weer fors gegroeid

Het vermogen van rijke particulieren in de wereld is in 2014 weer gegroeid. Het aantal vermogende personen, die ieder meer dan 1 mln dollar vrij te beleggen hebben, is vorig jaar toegenomen met 6,7 procent tot 14,6 miljoen personen wereldwijd. Het gezamenlijke vermogen groeide met 7,2 procent tot 56,4 biljoen dollar. Nederland telde vorig jaar 190.000 miljonairs (2013: 173.000) volgens de gebruikte definitie, en bezet daarmee de twaalfde plaats op de ranglijst van landen met het grootste aantal miljonairs. Het aantal miljonairs liep het sterkst op in de regio Verre Oosten en Australië, te weten met 8,5 procent tot 4,69 miljoen personen. Dat is een weerspiegeling van de economische groei in dit gebied. Daarmee is deze regio Noord-Amerika voorbijgestreefd, waar 4,68 miljoen vermogende individuen worden geteld. Overigens blijft het totale vermogen van de Noord-Amerikanen wel groter: zij beschikken over 16,2 biljoen dollar aan beleggingen, tegenover de Aziaten met 15,8 biljoen dollar. (Bron: FD, 18-06-2015)

Grotere inkomensverschillen

In 2014 verdienden ceo's volgens de Volkskrant 20 keer zo veel als hun werknemers. In 2012 was dat 16 keer zo veel. (Bron: FD, 22-06-2015)

Slechts 1 op 10.000 starters breekt door

Slechts één op de tienduizend start-ups weet door te breken, volgens ING. Van de 127.000 starters blijft het grootste deel zzp'er. De onderzoekers van ING sluiten deze ondernemers uit in de categorie 'start-up' en komen jaarlijks uit op slechts 200 jonge ondernemers met grote (internationale) ambities. Van deze groep, minder dan 0,2 procent van het totaal aantal starters, groeit grofweg één op de vijftien uit tot een succesvol bedrijf. De rest blijft klein (70 tot 110 bedrijven) of stopt binnen een paar jaar (80 tot 120 bedrijven). (Bron: FD, 16-06-2015)

i-006-010.jpg
FNV Politie-acties (Foto FNV)

AOW-leeftijd versneld omhoog

De Eerste Kamer heeft vandaag met een ruime meerderheid ingestemd met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. In maart had de Tweede Kamer al in meerderheid ingestemd. Oorspronkelijk zou de AOW-leeftijd pas in 2023 de 67 bereiken. Nu is dit al in 2021 het geval. De maatregel moet in de periode tot 2024 in totaal 3,6 mrd euro opleveren. Sinds 2013 werd de pensioengerechtigde leeftijd van 65 ieder jaar met een maand verhoogd. Dit tempo wordt vanaf 2016 opgeschroefd naar drie maanden per jaar en vanaf 2019 met vier maanden per jaar. Daarmee is in 2021 de al eerder afgesproken 67 bereikt. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. (Bron: FD, 03-06-2015)

Kabinet: geen belasting voor koningshuis

Minister-president Rutte vindt het te ingewikkeld (sic) om het koningshuis inkomstenbelasting te laten betalen. Om die reden blijft de belastingvrijstelling van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix in stand. Hoewel er in de Tweede Kamer steeds meer stemmen opgaan om de Oranjes inkomstenbelasting te laten betalen. De drie Oranjes met een uitkering, ontvangen die netto. De koning krijgt 823.000 euro, koningin Máxima 326.000 en prinses Beatrix 465.000. Het Britse koningshuis betaalt wel gewoon belasting. Rutte: "Het is geen principiële kwestie." Hij suggereerde dat er belangrijkere zaken zijn. (Bron: AD, juni 2015)

Ruim 2 procent van werkenden gedetacheerd

Van de werkzame beroepsbevolking was vorig jaar 2,3 procent gedetacheerd. Het aandeel uitzendkrachten lag met 2,7 procent iets hoger, zzp'ers vormen 9,4 procent van de werkenden. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In aantallen komt het neer op 187.000 gedetacheerden, 225.000 uitzendkrachten en 772.000 zzp'ers. De drie groepen verschillen flink naar leeftijd en opleiding, blijkt uit het onderzoek. Uitzendkrachten zijn relatief jong: een kwart is 15 tot 25 jaar. Van de zzp'ers en gedetacheerden is dat minder dan 10 procent. Zzp'ers zijn gemiddeld de oudsten: meer dan de helft is 45 jaar of ouder. Uitzendkrachten zijn behalve jong ook relatief laagopgeleid. Van de gedetacheerden en zzp'ers die eigen arbeid of diensten aanbieden is respectievelijk 48 procent en 46 procent hoogopgeleid. (Bron: ANP, 18-06-2015)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019