Kort werkgelegenheid

'Air France wil af van 300 piloten en 3000 grondmedewerkers'

Luchtvaartmaatschappij Air France wil 3300 arbeidsplaatsen schrappen, volgens Le Monde. Het zusterbedrjf van KLM broedt op plannen om zo'n 300 piloten en 3000 grondmedewerkers te ontslaan. Tegelijkertijd moeten er tot 20 vliegtuigen worden verkocht. Sinds 2012 zijn er bij Air France 12.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Sinds april is al bekend dat het luchtvaartbedrijf tot en met 2017 ruim 1,1 mrd euro wil besparen. (Bron: FD, 27-06-2015)

Telegraaf, 168 man op straat

Telegraaf Media Groep (TMG) sluit zijn drukkerij in Alkmaar en verlaagt de capaciteit van zijn drukkerij in Amsterdam. Het totale aantal drukpersen wordt teruggebracht van tien naar vier. Daardoor worden 168 van de circa 250 medewerkers boventallig, maakte het mediabedrijf vanochtend bekend.

Topman Geert-Jan van der Snoek van TMG sprak van 'een noodzakelijke en ingrijpende beslissing'. Het bedrijf gaf eind 2014 al aan dat drukken niet langer behoort tot de kernactiviteiten. (Bron: AD, 25-06-2015)

i-012-026.jpg
Een actie van de arbeiders van Siemens onder leiding van de vakbond IG Metal met de leus: 'We zullen vechten als leeuwen', in Duisburg op 9 juni jl. De actie was gericht tegen geplande afbouw van banen bij Siemens. (Foto: ZLV)

VW-dochter MAN schrapt in Duitsland 1.800 banen

Bij de Duitse vrachtwagenfabrikant MAN verdwijnen in Duitsland 1.800 banen. Bij MAN Werken wereldwijd 36.000 mensen. De ingreep treft vooral de Duitse MAN-fabrieken in Neurenberg en Salzgitter en het hoofdkantoor in München. Volgens MAN zal de inkrimping via een vacaturestop, natuurlijk verloop en vroegpensioen kunnen verlopen. Vorige maand kondigde moederbedrijf Volkswagen de reorganisatie van zijn vrachtwagendochters MAN en Scania aan. De samenvoeging moet leiden tot kostenbesparing en synergievoordelen. Ook de busdivisie van Volkswagen wordt in die nieuwe holding ondergebracht. (Bron: NRC, 25-06-2015)

'Kwart van Nederlandse bankmedewerkers is bezorgd over baan'

Een kwart van de Nederlandse bankmedewerkers vreest voor zijn baan. Dat concludeert personeelswerver Michael Page Nederland uit een onderzoek onder 362 personeelsleden. Ongeveer de helft van alle bankmedewerkers zegt onzeker te zijn over zijn functie. Oorzaak is volgens het bureau onder meer het gebrek aan vertrouwen in de sector. De onzekerheid wordt bovendien aangewakkerd door de talloze reorganisaties die de laatste jaren in de sector zijn doorgevoerd en de toenemende invloed van digitaal zakendoen, zo concluderen de onderzoekers. Van de respondenten geeft 85 procent aan open te staan voor een nieuwe functie, hoewel maar 17 procent overweegt daadwerkelijk over te stappen naar een andere branche. Van alle gepolste bankiers zegt 63% in 2014 geen bonus te hebben ontvangen. Mischa Voogt, directeur van Michael Page Nederland, concludeert dat de meerderheid van het bankpersoneel trouw blijft aan zijn werkgever, ondanks het terugdringen van de variabele beloningen in de sector. (Bron: FD, 16-06-2015)

Werkgevers en vakbonden in de bouwsector bereiken cao-akkoord

Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben na anderhalf jaar onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze hebben afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 5,5 procent, over een looptijd van 25 maanden. Daarnaast worden de arbeidstijden flexibeler en de seniorendagen gefaseerd afgebouwd. In plaats hiervan komt een persoonlijk keuzebudget dat werknemers kunnen inzetten voor bijvoorbeeld scholing. Verder zijn afspraken gemaakt om schijnconstructies in de bouw tegen te gaan en om de cao-afspraken in de bouw beter na te leven. Er komt onder meer een identiteitskaart voor op de bouwplaats, om te voorkomen dat bijvoorbeeld buitenlandse werknemers illegaal worden aangenomen. Het draagvlak onder de bouw-cao is sterkverminderd. Het aantal werknemers dat eronder valt, is de afgelopen zes jaar met 70.000 afgenomen vanwege massaontslag door de economische crisis en de toename van het aantal zzp'ers in de sector. Er vallen nu nog bijna 100.000 werknemers onder de cao. (Bron: 15-06-2015)

Onevenwichtige stijging banen

De arbeidsmarkt trekt weer aan, maar niet iedereen profiteert ervan. Volgens uitkeringsinstantie UWV zullen nog duizenden banen verdwijnen in de financiële dienstverlening, de zorg, de industrie en bij de overheid. Het UWV rekent erop dat het aantal banen dit jaar voor het eerst in 3 jaar weer toeneemt met 38.000 arbeidsplaatsen. Inclusief extra werk voor zelfstandigen groeit de werkgelegenheid zelfs met 73.000 banen. Vooral in de uitzendbranche komt meer werk. Toch blijft het vooral voor jongeren met een lage opleiding, ouderen en langdurig werklozen nog erg moeilijk om werk te vinden. Voor 2016 gaat de instantie uit van een verdere groei. De voorspelde toename is nog wel bescheiden vergeleken met de afname van het aantal banen gedurende de crisis. Sinds 2008 is het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 300.000 teruggelopen. (Bron, AD, 04-06-2015)

Minder vast werk: aantal flexwerkers en zzp'ers blijft stijgen

Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie (flexwerkers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) blijft toenemen. Dat blijkt uit het rapport 'Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO. In de afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers gegroeid van 15 procent naar 22 procent van de arbeidsmarkt. Het percentage zzp'ers nam in die periode met 4 procentpunt toe tot 12. Ook het aandeel werknemers met twee of meer banen, in loondienst of als zelfstandige, nam toe van 6 procent in 2004 naar 8 procent in 2014. (Bron: NRC, 01-06-2015)

Staking bij onder meer VDL Nedcar, DAF en Scania

Bij grote industriële bedrijven als VDL Nedcar, DAF en Scania is vrijdag de productie geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Bij de autofabriek VDL Nedcar in Born werd de hele dag gestaakt. Werknemers van de autofabriek gaven gehoor aan de oproep van de vakbonden om het werk voor 24 uur neer te leggen. Volgens de bonden legden tussen de 4500 en 5000 mensen bij een groot aantal (metaal)bedrijven in de regio's Rotterdam, Eindhoven en Zwolle het werk neer om daarmee een betere cao af te dwingen. De gesprekken daarover met werkgevers werden eind april opgeschort. Het is al de vijfde week van korte stakingen in de metaalsector. De bonden eisen een loonsverhoging van 3 procent en meer zeggenschap voor werknemers over werktijden. (Bron: FD, 27-06-2015)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019