PVDA-B: 2000 leden op Solidariteitscongres: "Tijd om naar de wij-maatschappij te gaan"

i-010-016.jpg
De slotmanifestatie van het Congres van de Belgische PVDA (Foto: PVDA)
i-010-019.jpg
Het nieuwe logo.

Redactie

Tweeduizend leden van de PVDA en tientallen gasten kwamen op zaterdag 13 juni bijeen voor het eerste congres van de linkse partij, sinds de partij vertegenwoordigers in het parlement heeft. Op een enthousiast ledencongres werden de nieuwe oriëntaties van de PVDA voorgesteld en werd Peter Mertens voor een tweede termijn verkozen als voorzitter.

Volgens Mertens is de grote eensgezindheid vooral te danken aan het vertrouwen in de nieuwe oriëntaties die de linkse partij sinds haar Vernieuwingscongres is ingeslagen. "Onze partij is niet verdeeld in vijandige kampen. Er is een grote eensgezindheid om met de partijvernieuwing verder te gaan".

Het Solidariteitscongres van de PVDA stond in het teken van de nieuwe wind in Europa en het groeiende verzet tegen de Europese besparingspolitiek. De partij maakte haar nieuwe oriëntaties bekend onder de noemer 'verbreden, verbinden, verdiepen'. "Wij blijven uiteraard een partij van de werkende klasse", zei Mertens. "Maar die werkende klasse is wel veel diverser dan vroeger. Wij willen naast de fabrieksarbeiders, ook verpleegkundigen, leerkrachten, en interim-managers organiseren."

Verrassend is dat de linkse partij zich ook uitdrukkelijk naar andere groepen wil richten, zoals kleine zelfstandigen en boeren. "Het zijn niet de bakkers of de loodgieters die hun schamele winsten parkeren op een geheime bankrekening in Zwitserland. Steeds meer zelfstandigen en kleine ondernemers spreken de partij aan. Werkende klasse, jongeren, boeren en zelfstandigen hebben een progressieve alliantie nodig, een progressieve verbinding om sterker te staan tegen diezelfde tegenstander", zei Mertens in zijn toespraak.

Verbreden wil zeggen: "onze blik verruimen", vindt de PVDA-voorzitter. "Breder kijken dan naar alleen de thema's waarmee wij naam hebben gemaakt: eerlijke fiscaliteit, pensioenen, energie, lonen. Die thema's blijven onze sterke punten. Maar wij moeten ook véél meer wakker liggen van democratie, van vrede, van cultuur, van diversiteit en antiracisme, van milieuvervuiling en van de opwarming van het klimaat. Ook dít moet in ons DNA zitten."

Het Solidariteitscongres besteedde heel wat aandacht aan 'verdiepen'. "In deze tijden van onzekerheid, stress en overbelasting, zijn steeds meer mensen op zoek naar hun plaats in de samenleving, naar hun identiteit, en naar een wereldbeeld dat voor opklaring zorgt in een oceaan van oppervlakkigheid en verwarring", aldus de voorzitter. "We hebben een andere manier nodig om naar de wereld en planeet Aarde te kijken, een paradigmawissel. Mensen snakken naar andere manieren om met de economie om te gaan, en om opnieuw hun vrijheid te winnen om samen een zinvol leven te kunnen opbouwen. Een samenleving moet draaien op het ritme van de mens en met respect voor het milieu. Dat is onze invulling van een nieuw socialisme, het socialisme 2.0. Dat is het maatschappijdebat dat we voeren. Want het is dringend tijd dat we deze ik-wereld opnieuw omvormen tot een wij-wereld. In een ik-wereld ben je breekbaar, in de wij-wereld sta je sterker."

De NCPN heeft nog geen afgerond standpunt kunnen ontwikkelen, maar hoopt dat met deze lijn het communisme in België wordt versterkt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019