Cuba zal niet buigen

i-009-013.jpg
De Cubaanse vlag tijdens de 1 mei-parade van dit jaar in Camaguey. (Foto: Maxence/Flickr/cc/by)

Wil van der Klift

Velen volgen de ontwikkelingen die plaatsvinden sinds 17 december 2014 op het vlak van de nieuwe betrekkingen tussen de VS en Cuba met grote zorgen. Gaat Cuba, dat nog steeds te kampen heeft met grote economische zorgen, ondanks economische groei, vooral ten gevolge van de wurgende blokkade, zich wellicht 'uitleveren' aan de VS? Is de Cubaanse regering omkoopbaar?

In de komende Manifest beantwoordt Fermín Gabriel Quiñones, ambassadeur van de Republiek Cuba in Nederland, deze vragen. Bovendien zal hij de situatie op Cuba en de onderhandelingen met de VS mondeling toelichten op zaterdag 7 november in Amsterdam, tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door de NCPN, met de titel "De arbeidersklasse heeft een revolutionaire partij nodig'.

Intussen spraken we af om ons de komende periode vooral te richten op de activiteiten die de noodzaak van het opheffen van de blokkade zoveel mogelijk bekendheid geven. Op korte termijn maken we daarbij gebruik van de a.s. Algemene Vergadering van de VN, waar wederom wordt gestemd over de opheffing van de blokkade. Dit jaar zal uiteraard het accent liggen op de onderhandelingen met de regering-Obama. Cuba eist onder andere de opheffing van de Amerikaanse blokkade tijdens de lopende reeks van overleggen met de VS. De gevolgen over de jaren voor de Cubaanse economie zijn dramatisch. In zijn speech over de 'State of the Union' op 20 januari jl. riep Obama het Congres toe 'te beginnen met het werk om de blokkade (door Obama embargo genoemd) op te heffen'.

Intussen vond al een reeks verbeteringen plaats in de betrekkingen tussen de twee landen, maar er liggen ook nog tal van kwesties open die moeten worden opgelost alvorens de relatie echt zal zijn verbeterd.

Vaststaat echter dat de onderhandelingen niet zullen leiden tot het loslaten van de socialistische koers van Cuba, noch tot enige andere concessie op het vlak van het voeren van een autonome politiek door Cuba. Vaststaat ook dat Cuba zich niet vergist in de bijbedoelingen die de VS hebben met hun onderhandelingen. Nu de stok niet heeft gewerkt wordt geprobeerd het Cubaanse volk een wortel voor te houden. Van aanvallen van buitenaf wordt overgeschakeld naar pogingen om Cuba van binnenuit te destabiliseren. Maar een gewaarschuwd land telt voor twee.

Manifest en NCPN, samen met Cuba Sol en andere vrienden van Cuba, zullen de komende periode, zoals dat al jaren het geval is, weer volop prioriteit geven aan de solidariteit met socialistisch Cuba, de Cubaanse vakbeweging en de Communistische Partij van Cuba. Want een arbeidersklasse zonder leidende communistische partij is vleugellam.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019