Succesvolle bijeenkomst op 7 november

i-001-002.jpg
Rinze Visser, 45 jaar communistisch gemeenteraadslid, sprak tijdens de bijeenkomst op 7 november over de noodzaak van het perspectief van het socialisme in de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse lokaal, nationaal en internationaal. (Foto: CJB/Voorwaarts)
i-006-017.jpg
Boekenstal met materiaal van de NCPN. (Foto: CJB/Voorwaarts)
Bijeenkomst 7 november, zie artikel pagina 6. (Foto's: CJB/Voorwaarts en Manifest/RH)
i-002-003.jpg
Kostas Papadakis van de KKE
i-002-007.jpg
Aydemir Güler van KP-Turkije.
i-002-006.jpg
Een bijdrage van Indonesische kameraad Tatiana Lukman
i-002-005.jpg
Op de achtergrond Anna Ioannatou in de vertaalcabine
i-002-008.jpg
Het eten werd verzorgd door de kameraden van de KP van Turkije
i-002-004.jpg

Wil van der Klift

Meer dan honderd belangstellende leden, abonnees van Manifest en Voorwaarts en sympathisanten, namen deel aan de openbare bijeenkomst in Amsterdam op 7 november jl. De NCPN, in samenwerking met de CJB, organiseerde voor het eerst sinds (te) lange tijd weer een politieke bijeenkomst. Daartoe werd besloten in een periode dat de vraag naar publiek optreden van de partij snel toeneemt en ook de nieuwsgierigheid naar de politiek-ideologische opvatting van de NCPN. De bijeenkomst moet worden gezien als het vervolg op het zichtbare optreden van de partij in Groningen begin dit jaar en als één van de bijeenkomsten voorafgaande aan het komende Congres.

De NCPN kon dankbaar gebruikmaken van de zaal van de HTIB (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland). De datum voor de bijeenkomst met de invalshoek 'De arbeidersklasse heeft een revolutionaire partij nodig' was niet toevallig uitgekozen. De keuze voor de viering van de grote Oktoberrevolutie in Rusland in 1917, 98 jaar geleden, maakt duidelijk dat de NCPN in déze politieke traditie verder wil bouwen aan een sterke communistische partij in Nederland. De zaal was voor de helft gevuld met jonge leergierige mensen, merendeels gemobiliseerd door de CJB, waarvan een belangrijk deel te kennen heeft gegeven de brandende fakkel te willen overnemen. Tijdens de bijeenkomst werd Engels en Nederlands gesproken. Het succes van de dag was mede toe te schrijven aan het belangrijke werk van de vertaalster Anna Ioannatou (bekend van het achterkantartikel over Griekenland in Manifest) die speciaal voor deze gelegenheid was overgevlogen uit Athene.

De eerste spreker was Carlos Ernesto Rodriguez, plaatsvervangend hoofd van de Cubaanse ambassade die de plotseling verhinderde ambassadeur verving. De Cubaanse Revolutie wordt onder moeilijke economische omstandigheden voortgezet. Carlos vroeg alle aanwezigen de solidariteit met Cuba onverminderd voort te zetten. Zijn toespraak staat elders in de krant of de website. Andere sprekers waren Kostas Papadakis (lid CC van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) en van het Europees Parlement) en Aydemir Güler (lid CC van de Communistsche Partij van Turkije (KP-Turkije). Zij gingen diep in op vragen m.b.t. de politiek-ideologische en strategische koers van marxistisch-leninistische partijen onder de huidige omstandigheden. De noodzaak om af te rekenen met opportunisme, reformisme en revisionisme is groot in de huidige verwarrende periode. Dat vraagt om nieuwe vormen van internationaal overleg en proletarisch internationalisme.

De NCPN werd vertegenwoordigd door Wil van der Klift, die de gasten verwelkomde, inging op de overwegingen achter de bijeenkomst en een kort slotwoord hield. Erik Gerritsma leidde de discussie. Rinze Visser sprak namens de partij. (De verschillende bijdragen zullen worden vertaald in het Nederlands en/of gedigitaliseerd om ze voor een breder publiek toegankelijk te maken. Centraal stond de noodzaak om de strijd voor het socialisme op de voorgrond te stellen. Zonder dat kompas kan geen communistische partij koers houden. Onder de huidige omstandigheden liggen opportunisme en revisionisme voortdurend op de loer. Deze politiek-ideologische 'vijanden' moeten daarom fundamenteel bestreden worden. Onder kapitalistische omstandigheden moeten parlementaristische illusies worden vermeden. Er bestaat geen weg naar het socialisme binnen een kapitalistische maatschappij. Er bestaat geen geleidelijke derde weg van afbouw van het kapitalisme tegelijkertijd met de opbouw van het socialisme. Dat soort illusies maken dat het kapitaal nodeloos langer in het zadel blijft ondanks de toenemende diepgang van de crisis van het kapitalistische stelsel.

Een kenmerkend vraagstuk werd geopenbaard toen de voorzitter van de HTIB, Mustafa Ayranci, aan het slot van de bijeenkomst opriep niet alleen politiek-ideologisch (theoretisch) strijd te leveren, maar ook in de straten. Dit is geen tegenstelling. Het gaat er immers om met welke politiek je in de straten, op bedrijven en in buurten, verschijnt? Zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire praktijk. De NCPN zal zich daarom de komende periode vooral richten op de strijd voor de juiste lijn om des te beter in staat te zijn met de juiste slogans en leuzen 'op straat' te verschijnen. Of zoals Tatiana Lukman, een kameraad met een Indonesische achtergrond, opmerkte. Mede door de revisionistische koers van de voormalige PKI vonden meer dan drie miljoen mensen - de meesten communist - de dood in 1965. Waaronder familieleden van haar.

De juiste koers is van levensbelang onder omstandigheden van strijd om leven en dood. De huidige omstandigheden in westerse landen, zoals Nederland, versluieren de ware aard van het kapitalisme, maar steeds duidelijker steken fascisten weer hun kop op en dreigen ook in het Westen omstandigheden die uitermate schadelijk zijn voor grote delen van de arbeidersklasse. Een politiek-ideologische (her)bewapening is dringend nodig. Kennis van het (eigen) verleden en marxistisch-leninistische analyses is voorwaarde voor succes in buurten en bedrijven. Zonder een correcte communistisch revolutionaire koers kan de arbeidersklasse de heersende klasse van rovers niet adequaat bestrijden.

De Turkse kameraden in Nederland verzorgden de hapjes en aan de bar van de HTIP waren drankjes en Turkse soep te verkrijgen, waardoor het geheel van de bijeenkomst zeer geanimeerd kon verlopen. Opvallend was het hoge politieke gehalte van de zaaldiscussie en de diepgang van de vragen. Tot aan het einde van de middag bleef de aandacht hoog, ondanks de zwaarte van de discussie en de vermoeidheid die bij zo'n bijeenkomst altijd aan het einde optreedt. De waardering voor de bijeenkomst was groot en de roep op een vervolg klonk herhaaldelijk. De mogelijkheden om grondig van gedachten te wisselen over deze ingewikkelde kwesties zijn in de praktijk te beperkt. Dit soort discussies komen veel te weinig voor in andere partijen. De NCPN zal zeker met een vervolg komen.

Zaterdag 7 november is dan een start voor meer bijeenkomsten. De gedachten gaan uit naar een eerste bijeenkomst die dieper zal ingaan op de vraag hoe een volksfront kan worden opgebouwd in Nederland. Een thema dat ook tijdens het komende Congres zal worden behandeld.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019