Toespraak tijdens de openbare bijeenkomst van de NCPN, 7 november 2015

i-011-022.jpg
Carlos Rodriguez, plaatsvervangend hoofd van de Cubaanse Ambassade. (Foto: CJB/Voorwaarts)

Goedemiddag beste kameraden en vrienden,

Hartelijk bedankt voor het uitnodigen van de Cubaanse ambassade op deze belangrijke bijeenkomst. Helaas kan ik me niet in het Nederlands tot jullie richten en jammer genoeg moet mijn ambassadeur zich laten verontschuldigen. Hij had andere verplichtingen waar hij niet onderuit kon en vroeg mij in zijn plaats te komen. Hij had hier heel graag gesproken maar het was even niet mogelijk.

Mijn naam is Carlos Rodriguez, Derde Secretaris en plaatsvervangend hoofd van de Cubaanse ambassade in Nederland. Als jullie me toestaan lees ik graag voor wat ik voor deze bijzondere gelegenheid op papier heb gezet.

Beste kameraden en vrienden,

Het is voor ons een grote eer om vandaag hier te zijn, om met jullie van gedachten te kunnen wisselen over de huidige situatie van Cuba en de relatie van ons land met de rest van de wereld.

Voor ik inga op de specifieke situatie in Cuba vestig ik eerst de aandacht op de datum van vandaag: 7 november. Op 7 november 1917 behaalde een communistische revolutie de overwinning in Rusland. De Oktoberrevolutie bereidde de weg voor voor de emancipatie van vele bevolkingen wereldwijd. Ze opende een nieuw front van revoluties tegen het imperialisme in vele landen. Dit revolutionair front werd geopend en ontwikkeld onder de bezielende leiding van Lenin en later Stalin, Mao en andere leiders.

De Cubaanse revolutie wordt hier tot op de dag van vandaag door geïnspireerd. Vol trots bevestig ik daarom eens te meer Cuba's verbondenheid met de communistische ideologie en ik verzeker jullie dat deze ook in de toekomst onze leidraad blijft.

Beste kameraden,

Dit zijn belangrijke tijden voor Cuba. Op binnenlands terrein bevindt mijn regering zich middenin een proces dat we 'het moderniseren van het Cubaanse sociaal en economisch model' noemen. Dit betekent dat Cuba verandert en dat mijn land alle noodzakelijke maatregelen neemt om de economie te reorganiseren en het leven van zijn bevolking te verbeteren. Deze maatregelen volgen op soevereine beslissingen. Ze worden genomen omdat de Cubaanse bevolking besloot ze te steunen.

Cuba verandert dus binnen zijn eigen sociaal model, het socialisme. De meerderheid van onze bevolking wil het socialisme als systeem behouden omdat ze van mening is dat het een rechtvaardig systeem is en omdat het werkt, hoewel men weet dat het verre van perfect is en er nog veel moeilijkheden overwonnen moeten worden.

Economische groei is een noodzaak. Naast modernisering en een verhoogde productiviteit zijn 'duurzaamheid' en 'welvaart' daarbij sleutelbegrippen voor de Cubaanse economie. De structuur van het eigendom verandert eveneens in Cuba. Er zijn meer eigenaars van kleine bedrijven en meer coöperaties in de landbouw en de dienstensector. Toch blijft de planeconomie centraal staan in de Cubaanse economie waarin industrialisering en modernisering belangrijke aandachtspunten zijn. Met het oog op de toekomst vormt de ontwikkeling van de hightechindustrie daarom een speerpunt. Ook het produceren van genoeg voedsel op onze boerderijen om zelfvoorzienend te worden is een strategische prioriteit voor Cuba.

Op internationaal gebied heeft Cuba altijd een krachtig engagement getoond. De Verenigde Staten en Cuba hebben onlangs hun diplomatieke verhoudingen hersteld en beide landen streven ernaar om ook hun economische banden aan te halen. Dit betekent echter niet dat de verhoudingen tussen de VS en Cuba genormaliseerd zijn. Onze relatie is nooit normaal geweest en het zal nog lang duren vooraleer dat het geval is. Een aantal kwesties moet opgelost worden, zoals:

Het opheffen van de blokkade heeft dus onze topprioriteit en zolang die van kracht blijft zullen we de resolutie getiteld 'de noodzaak het economisch, commercieel en financieel embargo, door de Verenigde Staten opgelegd aan Cuba, te beëindigen' elk jaar opnieuw voorleggen aan de Verenigde Naties.

De blokkade als Amerikaans instrument om de Cubaanse Revolutie te vernietigen heeft gefaald. President Obama heeft dit zelf toegegeven. Er zijn enkele kleine maatregelen genomen om de blokkade te verzwakken maar ze is nog steeds intact. Obama zal in dit opzicht nog vaak van zijn presidentiële bevoegdheid gebruik moeten maken. Hij kan meer maatregelen tegen de blokkade nemen en moet de discussie om een eind te maken aan deze onzinnige politiek in het Amerikaanse Congres aanzwengelen.

Onder Obama's regering is de blokkade nog verder aangescherpt. Er zijn tijdens zijn bewind 42 boetes opgelegd aan Amerikaanse en buitenlandse bedrijven die het embargo schonden waarmee het totaal opgelopen is tot 14 miljard dollar.

De blokkade is onwettig en vijandig. Ze is het voornaamste obstakel voor de normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de VS. Het wordt Cuba onmogelijk gemaakt om vrijelijk goederen en diensten met de VS uit te wisselen, terwijl de VS vanwege hun nabijheid een natuurlijke markt voor ons vormen. Bij onze internationale financiële transacties kunnen we geen gebruikmaken van de dollar en ook kunnen we geen dollarrekeningen openen bij banken in derde landen.

Al meer dan twintig jaar wordt er in de hele internationale gemeenschap gepleit voor het opheffen van de blokkade maar tot dusver is er niets gebeurd. Op 27 oktober, slechts enkele dagen geleden, deed Cuba bij de Verenigde Naties zijn jaarlijkse oproep om een eind te maken aan deze eenzijdige politiek. Gelukkig konden we opnieuw rekenen op de steun van de meerderheid van alle landen op de wereld. De VS en Israël echter besloten deze onrechtvaardige politiek te blijven steunen.

We zijn ervan overtuigd dat dit beleid vroeger of later beëindigd zal worden en als deze tijd aangebroken is zal de mensheid het heldhaftig verzet van de Cubaanse bevolking nooit vergeten. De Cubanen zullen de verworvenheden van de Revolutie zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale voorzieningen en andere successen blijven verdedigen.

Daarom vragen wij al onze kameraden en vrienden, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa om door te gaan met jullie steun aan Cuba en de Cubaanse Revolutie en om de waarheid over Cuba te blijven verspreiden.Ga door met het uitdragen van de sociale idealen van de Revolutie. Ze zijn niet alleen voor Cuba bedoeld maar voor alle bevolkingen die geloven dat een betere toekomst mogelijk is.

Lang leve het Communisme!

Dank je wel.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019