Hannie Schaft door fascisten vermoord in 1945

i-003-010.jpg
Hannie Schaft. (Foto: WikICommons)

Hannie Schaft werd 70 jaar geleden door de Duitse fascisten vermoord, nadat ze was opgepakt bij de verspreiding van de illegale 'Waarheid', de krant van de CPN. Haar verzet was niet zomaar verzet tegen een onderdrukker, maar was politiek-ideologisch gemotiveerd. Hannie Schaft was communiste. Net als bij de herdenking van de Februariherdenking tracht burgerlijk Nederland de organiserende rol van de communistische partij te bagatelliseren of liever nog helemaal uit het collectieve geheugen te wissen. Wie zelfs in de oproep de strijd tegen het fascisme niet noemt en de rol van de CPN vergeet te vermelden vindt het ook niet beschamend om de fractievoorzitter van het CDA, Sybrand Buma, op zondag 29 november als gastspreker uit te nodigen tijdens de speciale herdenkingsdienst. Wie Hannie op een waardige manier wil herdenken kan nog deelnemen aan de demonstratieve tocht en kranslegging in het Kenaupark in Haarlem. Omdat het in het programma summier wordt weergegeven is niet duidelijk hoe laat de tocht en kranslegging plaatsvinden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019