KLASSIEK & ACTUEEL

"(...) Het valt te begrijpen dat men uit een zo reusachtige overwinst, (want zij wordt ontvangen boven en behalve de winst, die de kapitalisten uit de arbeiders van 'hun' land persen) de arbeidersleiders en de bovenste laag van de arbeidersaristocratie kan omkopen. En de kapitalisten van de 'vooraanstaande' landen kopen ze ook om, - kopen ze om op duizend verschillende wijzen, direct of indirect, openlijk of verkapt. Deze laag van verburgerlijkte arbeiders of 'arbeidersaristocratie', die naar hun levenswijze, de hoogte van hun loon, hun wereldbeschouwing, volkomen kleinburgerlijk zijn, vormt de voornaamste steunpilaar van de Tweede Internationale en in onze dagen het voornaamste sociale (niet militaire) steunpunt van de bourgeoisie. Want dit zijn de ware agenten van de bourgeoisie in de arbeidersbeweging, arbeidersopzichters van de klasse der kapitalisten (labor lieutenants of the capitalist class), de ware dragers van het reformisme en het chauvinisme. In de burgeroorlog van het proletariaat tegen de bourgeoisie staan zij onvermijdelijk, in niet gering aantal, aan de zijde van de bourgeoisie, aan de zijde van de 'Versaillanen' tegen de 'Communards'. Wanneer men de economische wortels van dit verschijnsel niet heeft begrepen, wanneer men de politieke en maatschappelijke betekenis ervan niet naar waarde heeft geschat, kan men geen enkele stap doen op het gebied van de oplossing der praktische opgaven van de communistische beweging en de komende sociale revolutie.(...)"

Uit: Het 'Imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme', Lenin, 1917.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019