Kort Nederlands Nieuws

'Mitch Henriquez werd gigantisch mishandeld'

De Arubaan Mitch Henriquez, die in juni overleed bij zijn aanhouding in Den Haag, is tijdens zijn arrestatie "gigantisch mishandeld". Dat zei Gerald Roethof, advocaat van de nabestaanden van Henriquez, in het televisieprogramma Pauw. De dood van Henriquez, op een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag, leidde tot rellen in de Haagse Schilderswijk. Roethof had inzage in het onderzoeksrapport van de Rijksrecherche. Volgens de advocaat had Henriquez een "gebroken strottenhoofd, twee gebroken ribben, en bloeduitstortingen bij de slaap, neus en geslachtsdeel". Roethof liet weten niet te begrijpen waarom het OM de nabestaanden in onzekerheid laat over de vraag of de vijf verdachte agenten zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden. De officier van justitie kiest er niet voor hen meteen te dagvaarden. (Bron: NRC, 06-11-2015)

Thuiszorg staat op omvallen

'Tachtig procent van de thuiszorg-organisaties verwacht binnen twee jaar failliet te zijn als de situatie blijft zoals die nu is.' Dat zei Hans Buijing van thuiszorgkoepel BTN afgelopen weekend in het EO-radioprogramma 'Dit is de Dag'. (Bron: FD, 27-10-2015)

i-001-001.jpg
Staking in Zaandam bij Taets op 13 november jl. (Foto: FNV Vakbond/Flickr/cc/by)

Na maanden nieuw loonbod in de grootmetaal

Na maanden van stakingsacties lijken werknemers en werkgevers in de metaalsector weer nader tot elkaar te komen. Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) heeft een brief gestuurd naar de vakbonden, waarin ze laat weten het cao-eindbod los te laten. Dat loonbod leidde in mei tot stakingsacties die, met een pauze in de zomer, tot nu toe voortduren. Deze week staan werkonderbrekingen gepland in de regio's Rotterdam en Friesland. Die zijn niet van de baan, laten vakbonden FNV en CNV weten. "FME wil praten over een hoger loon, maar over zaken als meer inspraak over de invulling van de arbeidstijden zegt ze niets", aldus Peter de Jong van CNV Vakmensen. "Daarom ben ik nog terughoudend." De FME vertegenwoordigt 1000 bedrijven waarbij 150.000 mensen werken. (Bron: AD, 11-11-2015)

Nieuwe cao voor ambulancepersoneel na maandenlang actievoeren

Ambulancepersoneel krijgt na maandenlang actievoeren een nieuwe cao. Vakbonden en werkgevers hebben gisteravond een principeakkoord bereikt. Het akkoord voorziet onder meer in een loonsverhoging van 7,5 procent tot en met 2018. Verder kunnen medewerkers na hun 57ste niet meer verplicht worden nachtdiensten te draaien en wordt de onregelmatigheidstoeslag doorbetaald tijdens vakanties. (Bron: NRC, 04-11-2015)

Huurprijzen weer gestegen

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal met ruim 5 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens Pararius.nl is de nieuwe stijging het gevolg van een tekort aan huurwoningen in het middel-dure segment, met huren tussen de 700 en 1000 euro per maand. Gemeenten doen te weinig om dit tekort te bestrijden, zo meent de grootste woningverhuursite van Nederland. Volgens directeur Jasper de Groot zijn veel gemeenten geneigd om het economische belang te laten prevaleren boven het maatschappelijke. "Ze verkopen liever grond voor de realisatie van koopwoningen dan voor huurwoningen." (Bron: AD, 29-10-2015)

Bonden geven zondagstoeslag uit handen

In de nieuwe cao, die loopt van 1 oktober 2015 tot 1 juli 2017, is vastgelegd dat een 18-jarige evenveel verdient als een 23-jarige. Dat is het resultaat van het akkoord dat de Bijenkorf en vakbonden FNV en CNV hebben gesloten. De nieuwe cao geldt voor 2800 werknemers, van wie 10 procent jonger is dan 23 jaar. De lonen van de jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan niet omhoog. Bij de Bijenkorf werken tien jongeren onder de achttien, zegt een woordvoerder. FNV-bestuurder Niels Suijker is verheugd dat jongeren bij de Bijenkorf niet meer worden "afgescheept" met het jeugdloon. "Een 18-jarige die hetzelfde werk doet als een 23-jarige is een volwaardige werknemer en heeft dus recht op hetzelfde loon", stelt hij. De bonden voeren al langer actie tegen het jeugdloon. Zij spreken van een "doorbraak" en noemen de afspraken "uniek" voor de detailhandel. In ruil voor het afschaffen van het jeugdloon verlaagt de warenhuisketen de zondagstoeslag . Voorheen kregen mensen die op zondag werken dubbel betaald, in de nieuwe cao is dat teruggebracht tot anderhalf keer het normale loon [koopje dus voor De Bijenkorf, nvdr]. De vakbonden waren altijd tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zij zijn gezwicht. (Bron: NRC, 27-10-2015)

Aantal faillissementen in oktober licht gestegen

In oktober zijn 366 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat zijn er 47 meer dan een maand eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendgemaakt. De stijging volgt op een heel lichte toename in september. Het is volgens het statistiekbureau echter te vroeg om te zeggen dat met de stijgingen in de afgelopen twee maanden de trend verandert. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel en in de financiële dienstverlening, respectievelijk 82 en 59. (Bron: NRC, 06-11-2015)

Bijna 300.000 mensen kunnen zorgpremie niet betalen

Het aantal mensen dat langer dan een halfjaar zijn zorgpremie niet heeft betaald, steeg tussen 2010 en 2014 met 22 procent. Vorig jaar kwam dat neer op 298.000 mensen. Dat meldt het CBS. De stijging vond vooral plaats tussen 2010 en 2011. Eind 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Vier jaar eerder was dit nog 1 op de 53. Onder de mensen met betalingsproblemen bevinden zich bovengemiddeld veel jongeren, mannen, mensen met lage inkomsten, uitkeringsontvangers en alleenstaande ouderen. (Bron: FD, 17-10-2015).

Menselijke maat moet terug

'Iedereen is het er over eens dat de menselijke maat terug moet keren. Wij roepen ook andere gemeenten op te tekenen'. Maandag (09-11) stuurden 234 wethouders van financiën een brandbrief aan het kabinet over bezuinigingen op gemeentebudgetten. FNV-voorzitter Ton Heerts deed dinsdag een beroep op alle gemeenten om de brief ook te tekenen. (Bron: FD, 11-11-2015

Sterkere groei uitzendmarkt

De Nederlandse uitzendmarkt is in de afgelopen weken in een hoger tempo gegroeid. Het aantal gewerkte uren in de uitzendsector nam van week 37 tot en met 40, met 8 procent op jaarbasis toe. De omzet steeg in deze periode met 10 procent. De sterkste stijging vond de afgelopen weken plaats in de technische sector. De uren stegen hier met 16 procent, de omzet met 15 procent. In de industriële sector steeg de omzet met 8 procent. Het aantal uren nam met 6 procent toe op jaarbasis. De administratieve sector zag de omzet stijgen met 10 procent en het aantal uren met 7 procent. In week 33 tot en net 36, steeg het aantal gewerkte uren met 7 procent op jaarbasis, de omzet met 9 procent. (Bron: FD, 28-10-2015)

Verdere opmars oproepkrachten

Het aantal banen van oproepkrachten is de afgelopen jaren sterk gestegen. Tussen 2010 en 2014 kwam er een derde bij, tot een totaal van 537.000. Het totaal aantal banen nam in dezelfde periode juist af met 2 procent. Het aantal uitzendbanen nam wel toe, maar de stijging was met 6 procent veel geringer dan die van het aantal oproepbanen. Dit meldt het CBS donderdag.

Vooral in de handel, de horeca en de zorg is de groei van het aantal banen van oproepkrachten fors. Ruim een derde is een baan in de handel. Het gaat hier bijvoorbeeld om banen als vakkenvuller die vooral door jongeren worden ingevuld. Een op de zes banen als oproepkracht was een baan in de zorg; een vrijwel even groot aantal een baan in de horeca. (Bron: FD, 12-11-2015

UWV-rapport: uitzendkrachten blijven vaker in uitzendbaan hangen

Uitzendkrachten blijven steeds vaker in een uitzendbaan hangen. Dat constateert uitkeringsinstantie UWV. Het UWV stelt dat de kans om via een uitzendbaan aan een vaste of tijdeljke werkplek te komen tussen 2009 en 2014 flink is verslechterd. In 2009 stroomde 28 procent van de werkzoekenden via een uitzendbaan door naar vast werk. In 2014 was dat 22 procent. Uitzendkrachten maken het grootste deel uit van deze sector, maar hun betekenis neemt af. Het UWV ziet geen groei meer van het aantal uitzendkrachten, maar andere flexdiensten die door de uitzendbranche worden aangeboden, zoals payrolling, detachering en zzp-dienstverlening groeien wel en zelfs sterk. Dat veel uitzendkrachten in een uitzendbaan 'blijven hangen' heeft te maken met de slechte conjunctuur, maar het UWV signaleert ook een structurele daling van de uitstroom over een langere periode. 'Dat baart zorgen omdat uitzendwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak een opstap vormt naar een andere baan', aldus de onderzoekers. De kans om in een uitzendbaan te blijven is volgens het onderzoek toegenomen van 37 procent in 2009 tot 49 procent in 2014. Ook onderzoeksbureau ITS, gelieerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, concludeert dat de uitstroom van uitzendkrachten naar een vast dienstverband sinds 2007 bijna gehalveerd is. Die ontwikkeling is sinds 2012 nog verder versneld. (Bron: FD, 23-10-2015)

Teulings: 'Zzp'ers krijgen teveel belastingvoordeel en dat is desastreus'

Het belastingstelsel bevoordeelt zelfstandigen en dat loopt vroeg of laat verkeerd af, stelt Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau en verbonden aan de Cambridge University en de UvA. 'De kritische grens is nu wel bijna bereikt.' Zaken als het pensioenstelsel staan steeds meer onder druk en dat komt onder meer omdat mensen zelfstandig zijn, zei Teulings in een gesprek met BNR. 'Vanwege het fiscale voordeel dat zelfstandigen hebben, is het aantrekkelijk als zelfstandige aan de slag te gaan. Het gevolg is dat veel mensen geen pensioen opbouwen en vroeg of laat komt boontje dan om zijn loontje. Ook maakt hij zich zorgen over grote groepen mensen die 'over twintig jaar geen pensioen hebben.' (Bron: FD, 03-11-2015)

UWV stelt meer controleurs aan

Uitkeringsinstelling UWV zet meer controleurs in om mogelijke gevallen van fraude op te sporen. Uitbreiding is nodig omdat de Organisatie kampt met achterstanden bij het natrekken van aanwijzingen van onregelmatigheden. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Na de ministerraad van afgelopen vrijdag was al duidelijk dat het UWV te maken heeft met werkachterstanden. Het gaat daarbij om herbeoordeling en re-integratie van mensen met een uitkering. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig, aldus Asscher. Ook bij de controle op de naleving van de uitkeringsregels is sprake van een achterstand in het werk die moet worden aangepakt, schrijft Asscher. (Bron: FD, 03-11-2015)

Handelsmissie Ploumen naar Cuba

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel) gaat van 10 tot 14 januari op een handelsmissie naar Cuba. Tijdens het bezoek is er extra aandacht voor cultuur en sport. "Enkele Nederlandse bedrijven hebben al activiteiten op Cuba en bereiden intensivering daarvan voor. Andere bedrijven willen zich juistoriënteren op commerciële mogelijkheden nu de relatie van dat land met de Verenigde Staten snel verbetert," aldus Ploumen in een verklaring die ze gisteren liet uitgaan. Vorig jaar hebben Cuba en Nederland een aantal samenwerkingsakkoorden gesloten op onder meer het gebied van toerisme, water, landbouw en duurzame energie. Het is de bedoeling die afspraken tijdens het bezoek van de bewindsvrouw verder uit te werken.(Bron: AD, 06-11-2015)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019