Van de redactie

Parijs

De afschuwelijke aanslagen in Parijs kruisten de deadline van de krant. Wij komen er nog op terug. Vaststaat dat de belangrijkste veroorzaker van de huidige onzekere wereld, het imperialisme, in de burgerlijke pers niet wordt genoemd: imperialisme is oorlog, onderdrukking, uitbuiting, armoede voor velen en angst. Voedingsbodem ook voor religieus fanatisme.

DKP-congres

Manifest was nog niet in staat verslag te doen van het DKP-congres: De nieuwe politieke lijn werd in grote meerderheid onderssteund, de leiding herkozen en de grondslag voor de partij werd marxisme-leninisme.

Haven Rotterdam

In de komende krant ook aandacht voor de strijd in de haven van Rotterdam.

i-012-025.jpg
Op 6 november jl. verzamelden zich cabinepersoneel en vluchtleiders van de vakbond UFO, onder meer van personeel van Lufthansa, voor de luchthaven van Frankfurt om te protesteren tegen de ingrepen in de pensioenrechten. Er moesten door Lufthansa 290 vluchten gecanceld worden bij het begin van een acht dagen durende staking. De vakbond UFO eist dat de pensioenrechten, waaronder stoppen met werken met 55 jaar, behouden blijven. De werkgevers willen drastisch ingrijpen in de arbeidsrechten van het personeel van Lufthansa om in de kapitalistische concurrentie in het luchtverkeer winstgevend te blijven. (Foto: ZLV)

Echte blijvende verbeteringen voor de werkende klasse kunnen alleen onder socialistische verhoudingen worden bereikt. Zolang het kapitalisme domineert, zeker als het kapitaal in een crisis verkeert, zal er sprake zijn van uitbuiting. Onder kapitalistische verhoudingen maken de grote banken en industriële conglomeraten de dienst uit. Deze belangengroepen bepalen wat er gebeurt op het Europese politieke toneel. Ver weg van het publieke politieke debat en de parlementaire 'democratie' bepalen niet-gekozen technocraten in dienst van de heersende klasse de route. Voor communistische partijen moet hoe dan ook de strijd voor het socialisme centraal staan. Daarover ging de openbare bijeenkomst van NCPN en CJB op zaterdag 7 november jl. Zie het verslag en de speech van Carlos Ernesto Rodriguez (Cubaanse ambassade) in dit nummer. De speeches van Rinze Visser, Kostas Papadakis en Aydemir Güler volgen later op de website onder marxistische analyses.

De illusies van de opportunisten in veel plaatsen in Europa zijn nog steeds volop aanwezig. Nog steeds wordt geloof gehecht aan de sprookjes van mogelijke successen in kapitalistische parlementen en regeringen. Dat geldt zeker niet alleen voor de leiding van de SP. De noodzakelijke politieke rijpheid kan alleen ontstaan door grondige studie en langdurige klassenstrijd. Het klassenbewustzijn komt niet uit de lucht vallen, maar moet worden georganiseerd en moet worden aangeleerd. Daarvoor zijn marxistisch-leninistische partijen nodig die begrijpen dat werkelijke successen tijd kosten, dat onder kapitalistische verhoudingen geen definitieve successen mogelijk zijn. Voor het kapitalisme geldt alleen eigenbelang.

Het is noodzakelijk om te begrijpen dat revolutionair geduld nodig is; dat scholing en vorming ter hand moeten worden genomen; dat met zoveel mogelijk arbeiders discussie moet worden gevoerd om gezamenlijk de juiste lijn vast te stellen; dat praktijkervaringen van de arbeidersklasse moeten worden verbonden met de noodzakelijke ideologische stappen vooruit; dat er voor moet worden gezorgd dat de arbeidersklasse begrijpt dat avonturisme en opportunisme voor teleurstelling en verwarring zullen zorgen. De arbeiders moeten worden opgeroepen zich te organiseren en gezamenlijk strijd te voeren. We kijken met spanning uit naar wat de Portugese Communistische Partij de komende periode gaat doen, nu de krachtsverhoudingen in dat land naar links zijn opgeschoven en er over een 'linkse' regering onder leiding van de sociaaldemocraten wordt gesproken.

Het kapitaal in crisis kan steeds vaker alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken en te blijven zoeken naar totale hegemonie. De onderlinge concurrentie en frauduleuze pogingen om te overleven, zoals weer eens zichtbaar bij Volkswagen, leiden altijd tot slachtoffers onder de werkenden. Bestaande landsgrenzen zijn daarbij slechts hindernissen die moeten worden opgeruimd. Niet de soevereiniteit van landen speelt voor de monopolies een rol, alleen het eigenbelang. Maar de verhoogde uitbuitingsgraad roept steeds meer en veelsoortig verzet op, zoals nu weer duidelijk werd in Portugal.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

Manifest publiceert binnenkort alle speeches, gehouden op 7 november jl., op de website www.ncpn.nl. Lees in deze krant voor een beter inzicht in de veranderende krachtsverhoudingen en discussies in het 'linkse' kamp: 'De falende tactiek van het imperialisme van de VS, imperialisme en de transformatie van waarden in prijzen (dl 1), het 2e deel van 'De huidige problemen van de klassenstrijd en de rol van de communistische partij en de toespraak van Carlos Ernesto Rodríguez, vertegenwoordiger van de Cubaanse ambassade.

We plaatsen deze keer geen artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken dit soort artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Manifest nr. 12/2015 verschijnt op donderdag 17-12-2015.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019