Versterk het basisonderwijs

i-003-009.jpg
Goed rekenonderwijs begint op de basisschool. (Foto: Worldpress.com)

Ron Verhoef

De Tweede Kamer heeft besloten om de rekentoets niet mee te laten tellen voor het slagen of zakken voor een mbo- of vmbo-diploma. Volgens de kamer is het namelijk nog te slecht gesteld met het rekenonderwijs in deze schooltypes. Leerlingen blijken nog steeds laag te scoren op de rekenexamens. Dat hier nu landelijk bekendheid aan is gegeven is voor de rekendocenten natuurlijk een ramp. Zij geven nu les in een vak dat niet meetelt, krijg leerlingen dan maar eens aan het werk.

Wat in de discussie echter achterwege blijft is de daadwerkelijke achtergrond van de slechte rekenprestaties. Het gaat namelijk niet fout op het mbo of het vmbo maar al op de basisschool. De basisscholen willen wel goed rekenonderwijs geven, maar worden belemmerd doordat de overheid er al decennialang op heeft bezuinigd. Een van de reden is onder andere dat er steeds meer vakken werden toegevoegd aan de basisschool. Waar de basisschool in het verleden zich beperkte tot het aanleren van basisvaardigheden en kennis, hebben we de afgelopen jaren gezien dat ook vakken als Engels en techniek zijn toegevoegd. Dat is leuk maar gaat uiteraard ten koste van de basisvaardigheden.

Op de vmbo's en mbo's merken leraren dit al jaren. De woordenschat van leerlingen is dramatisch verminderd en zelfs alledaagse woorden, zoals bijv. kelner, kennen sommige leerlingen niet eens. Dat valt hen natuurlijk niet te verwijten want ze hebben het gewoon nooit geleerd. De oplossing van de regering is geweest om dan maar meer geld in het taal- en rekenonderwijs te stoppen op mbo en vmbo. Dat is natuurlijk goed, maar daarmee wordt het echte probleem niet aangepakt. Veel meer dan naar het voortgezet onderwijs zou de regering moeten gaan kijken naar het basisonderwijs.

Dat is niet alleen nodig vanwege het rekenen, maar ook omdat we al jaren een trend zien dat basisschoolkinderen steeds meer gestresseerd raken. Er wordt meer en meer van ze verwacht en ze komen steeds minder toe aan het kind zijn. Dat geldt uiteraard niet voor allemaal want er zijn nog steeds kinderen die makkelijk door de basisschool heengaan.

Het argument voor deze verzwaring is altijd dat de maatschappij dit van de jongeren verlangt. Dat is echter maar de vraag. De eis om Engels en techniek op basisscholen te geven komt niet vanuit de samenleving maar vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil immers dat meer mensen techniek kiezen en wil functioneren in een concurrerende economie. Voor dat laatste is dan weer Engels nodig. Als het aan het bedrijfsleven ligt wordt het onderwijs daarom ook tweetalig.

Nu zijn techniek en Engels weliswaar ook wel vakken die in de huidige samenleving een rol spelen, maar je kunt je afvragen of dit al vanaf de basisschool moet gebeuren. Een goede basis in taal en rekenen levert een kind een levenslang voordeel op. Nu probeert de overheid op het mbo te repareren wat op de basisschool al fout is gegaan. Dat is leuk maar de ervaring leert dat wie op zijn 16e niet goed kan rekenen heel veel moeite moet doen om dat alsnog te leren. Dat kost veel geld, geld dat beter naar het basisschoolonderwijs had kunnen gaan.

In plaats van scholen helemaal in te richten naar de wens van het bedrijfsleven, kunnen we ze beter inrichten op het aanleren van kennis en vaardigheden die kinderen in de toekomst inderdaad een goede basis geven in leven en beroep. Daar zou de discussie over de rekentoets eigenlijk echt over moeten gaan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019