Jaarlijkse bijeenkomst van Europese communistische en arbeiderspartijen

i-001-002.jpg
Presidium van de bijeenkomst in Brussel. (Foto: KKE)

Redactie buitenland

Op 7 december 2015 vond de jaarlijkse bijeenkomst van Europese communistische en arbeiderspartijen plaats in Brussel, op initiatief van de KKE. Er namen 35 partijen deel aan de bijeenkomst, waarvan het thema was: "Versterken van de strijd van de arbeiders en arbeiderspartijen tegen de kapitalistische barbarij die oorlogen, armoede, vluchtelingenstromen en immigranten creëert".

Voor een Europa van socialisme, vrede en sociale rechtvaardigheid.

De vertegenwoordigers van de communistische en arbeiderspartijen, waaronder de NCPN, waren in de gelegenheid om ervaringen en informatie uit te wisselen over de situatie in hun land en de activiteit van hun partijen, terwijl ze ook de ontwikkelingen bespraken die ontstonden als gevolg van de kapitalistische crisis en de verscherping van de inter-imperialistische concurrentie.

In het middelpunt van de aandacht stonden de kwesties in verband met de imperialistische oorlog tegen Syrië, evenals de gevaarlijke ontwikkelingen in Oekraïne. Verder het immigranten/vluchtelingenvraagstuk en het offensief van het kapitaal, de marionettenregeringen en de EU om de rechten en verworvenheden van de arbeidersklasse en andere bevolkingsgroepen af te breken. Een offensief dat samenvalt met anticommunisme, dat drempels opwerpt voor de groei van de strijdactiviteiten van de CP's en de doelstellingen van de arbeiders en de arbeiders(volks)partijen in de weg staat.

Veel vertegenwoordigers wezen op de reactionaire rol die imperialistische organisaties als NAVO en EU spelen in de ontwikkelingen. Zij onderstreepten de noodzaak om de strijd te versterken tegen het Transatlantische Handels en Investerings Partnerschap (TTIP) tussen de EU en de VS, het antiraket 'verdedigingsschild' van de NAVO, en tegen het kapitalisme en de monopolies in het algemeen.

Veel vertegenwoordigers wezen op de schadelijke rol van de oude en 'nieuwe' sociaaldemocratie, die de illusie bevorderen over de mogelijkheid van 'correctie' van het kapitalisme. Apart werd aandacht gevraagd voor de imperialistische aanvallen op de natuur.

De vertegenwoordigers van de communistische en arbeiderspartijen begroetten de strijd die in veel landen wordt gevoerd tegen de aanvallen op de positie van de werkenden, voor solidariteit met vluchtelingen en tegen de nationalistisch-fascistische krachten, tegen de imperialistische oorlog, om de weg te effenen voor een samenleving zonder uitbuiting van de ene mens door de andere mens.

De bijdrage van de NCPN staat op de website: www.ncpn.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019