Griekenland staakt

i-012-018.jpg i-001-003.jpg
Honderden tractoren van protesterende Griekse boeren op 21 januari jl. in Nikaia. Het verzet tegen de sociale afbraak wordt breed gedragen. (Foto: KKE)

Anna Ioannatou

Er wordt steeds meer gestaakt in Griekenland. Ook wetenschappers die dreigen een intellectueel proletariaat te worden, waagden zich in januari de straat op in protestbetogingen. Juristen leggen al een paar jaar regelmatig het werk neer, musici gingen kortgeleden de straat op met muziekinstrumenten en al in een musicerende betoging, artsen en ziekenhuispersoneel leggen regelmatig het werk neer. Stakende scheepswerkers zorgen ervoor dat er geen scheepsvervoer is gedurende de herhaalde 48-uursstakingen en dat in een land met zoveel bewoonde eilanden. Dit alles nog afgezien van tallloze bekende branches van de werkende klasse over wie al vaak geschreven. Teveel om op te noemen.

Een ex-penningmeester van de Unie van Gepensioneerde Politieagenten van Attica publiceerde in de krant 'Rizospastis' (KKE) een oproep aan het politiekorps zich bij de betogende bevolking aan te sluiten! Maar de grootste betoging die in volle gang was bij het insturen van dit artikel was ongetwijfeld die van de kleine en middelgrote boeren. Zelfs tijdens de demonstraties van een paar jaar geleden zijn er in het hele land niet zoveel tractoren de snelwegen opgereden met roulerende blokkeringen van centrale verkeersaders. De nood is nu echt aan de man vanwege de door de Syriza-Anelregering voorgestelde hervormingen van het stelsel van sociale verzekeringen dat als een genadeslag komt na zeven jaar forse besnoeiingen door de vorige regeringen.

Leefbaar voor wie?

Mario Draghi, hoofd van de Europese Centrale Bank, verklaarde vanuit Davos (Economisch Wereld Forum) in januari, dat de Griekse regering belangrijke vooruitgang heeft geboekt met hervormingen en fiscale aanpassing en dat het Griekse pensioneringssysteem leefbaar moet zijn. Leefbaar door afbraak? Voor het gros van de bevolking zeker tegenstrijdig. De regering blijft volhouden dat het nieuwe systeem rechtvaardig en zelfs "klassenpartijdig" is, want de minst bedeelden zouden er baat bij hebben. Er zou een herverdeling plaatsvinden ten bate van de zwakken. Begrijpen al die mensen, die demonstreren en staken dan helemaal niet dat alles in hun voordeel geschiedt?

En ach, die arme rijken, die onder deze partijdigheid zullen gaan lijden. Maar waarom zou deze regering dan toch klopjes op de schouder krijgen van het grootkapitaal, waarvan we al vaak voorbeelden noemden in Manifest? De Britse bank Barklays schat in dat de verzekeringskwestie wel eens aanleiding zou kunnen vormen tot ontwikkelingen in de richting van een Grexit.

Grexit, Brexit, Schengen* en wat er nog meer kraakt in de EU

De bekende magnaat George Soros, ook wel 'havik van de geldmarkten' genaamd, verklaarde op 22 januari dat de Europese Unie in een bestaanscrisis zit en dat het tijd is voor een nieuw Marshall-plan. Ook Yanis Varoufakis (weet je nog?) slaat weer toe met een nieuw 'ingenieus' hersenspinsel: een nieuwe beweging die euDorA.25 gaat heten... Dit staat in het Engels voor 'Europa zal Democratiseren of Afgeschaft worden-Horizon: 25'. Eigenlijk niet zo nieuw gezien al zijn inspanningen sinds vorig jaar om beroemd te worden.

De Franse president verklaarde vanuit Davos dat hij samen met Duitsland met nieuwe voorstellen zal komen voor politiek en democratie, solidariteitsinstellingen om de stabiliteit en de ontwikkeling van de eurozone veilig te stellen. Premier Manuel Valls (Frankrijk) legde er de nadruk op dat de EU het risico loopt van ontbinding en wel op korte termijn, vanwege diverse crises: vluchtelingen, terrorisme en de eventuele uittreding van Groot-Brittannië (Brexit, dit jaar komt er een referendum over in Engeland). Er moet een akkoord komen tussen Groot-Brittannië en de EU om dit risico af te wenden, maar niet koste wat het kost. Europees commissaris voor Economische Zaken Pierre Moscovici wees op de risico's van een eventuele ontbinding van de Schengenzone vanwege de migrantencrisis, maar ook vanwege de eventuele uittreding uit de EU van Groot-Brittannië. Hij was wel optimistisch over een akkoord met dat land en een hervorming van het Schengen Verdrag. Griekenland's eventuele, zij het ook voorlopige, uittreding uit dit verdrag was de laatste tijd weer aan de orde van de dag in de media na een voorontwerp van een rapport van de Europese Commissie, waarin geconstateerd wordt dat Griekenland "serieus in gebreke blijft" bij het uitvoeren van grenscontroles.

Dit alles gaat gepaard met een escalatie van de geopolitieke gevaren, die een negatieve impact hebben op handel, economie en toerisme. Het IMF stelt in zijn rapport 'World Economic Outlook' dat er wat moet gebeuren om de EU te steunen in haar vermogen vluchtelingen op te nemen in haar arbeiderspotentieel voor "eventuele economische baten op lange termijn", waarbij ook melding gemaakt wordt van een "een beproeving van de politieke systemen". Er zijn veel serieuze dingen gezegd in Davos, maar dat weerhield journalisten van tv zender Sky er niet van grapjes te maken, o.a. door melding te maken van de aanwezigheid in Davos van de koningin van Nederland, die daar geweest was, naar zij meesmuilend becommentarieerden, omdat zij een huis in Griekenland heeft en daarom belangstelling heeft voor de economische situatie in het land... Van Maxima lieten ze slechts een flitsje zien.

Wiens schuld is het?

Toen Bill Clinton in 1992 in zijn verkiezingscampagne tegen George Bush, sprekend over de problemen in het land, het Amerikaanse publiek de niet zo vleiende woorden voorhield "Het is de economie, stommeling" ("it's the economy, stupid") kon hij niet weten dat deze woorden jaren later zo'n nasleep zouden krijgen en wel n.a.v. Griekenland. Ook al in Davos, zei Schäuble tegen Tsipras "Het is de toepassing, stommeling" wijzend op het eeuwige niet toepassen van hetgeen overeengekomen en ook door de Griekse regeringen ondertekend is binnen de EU (in het geval van Tsipras het beruchte derde memorandum met de monsterlijke sociale 'hervormingen'). De nieuwe voorzitter van de Nea Dimokratía, K. Mitsotákis, ging hierop door en voegde minister van Financiën, Euklides Tsakalótos, in het parlement toe "het is het IMF, Euklid", waarop deze hem pareerde met "het is de maatschappij, stommeling". Maar de spijker was al jaren geleden op de kop geslagen door de Griekse journalist Nikos Bojópoulos, die een boek schreef met de titel 'het is het kapitalisme, idioot'.

Alle gekheid op een stokje. De Griekse samenleving begint behoorlijk in beweging te komen. De kleine en middelgrote boerenstand vecht tegen zijn uitroeiing en het gros van de bevolking vecht om te overleven. Het PAME is de enige organisatie die massaal en georganiseerd mensen op de been krijgt en tegelijkertijd het meest verzwegen of gebagatelliseerd wordt door de media. Door media waarvan de werknemers zelf ook staken uit protest tegen hetzelfde: het wetsontwerp met het pakket voorstellen sociale verzekeringen. De boeren willen niet eens meer onderhandelen, maar gaan van de nullijn uit: het ontwerp moet ingetrokken worden. Dimítris Koutsoúmbas, algemeen-secretaris van de KKE formuleert het eenvoudig op zijn talloze toernees door het hele land: dit wetsontwerp is voor geen correctie, voor geen verbetering vatbaar. Het moet ingetrokken worden, niet eens aan het parlement voorgelegd worden. Zeker is dat binnen een jaar regeren door Syriza-Anel de bevolking zich meer en massaler bedrogen voelt dan ooit tevoren.

Ondanks dat vierde Syriza zondag 24 januari toch het feit dat het een jaar aan de macht was. Brutalen hebben de halve wereld, maar wat gebeurt er dan met de rest?

(*) Schengen. Dit akkoord werd in 1985 ondertekend door aanvankelijk vijf landen in het Luxemburgse stadje Schengen. Het betrof reizen tussen deze landen zonder grenscontroles, maar ook juridische en politionele samenwerking. Inmiddels zijn 26 Europese landen bij dit verdrag aangesloten.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019