Kort binnenlands nieuws

Nederlanders verdienen minder

Nederlanders zijn sinds het uitbreken van de crisis in 2008 relatief minder gaan verdienen, maar de arbeidsproductiviteit is wel verder toegenomen. Na 2009 steeg de arbeidsproductiviteit afgerond met een procent per jaar. Mensen zijn gecorrigeerd voor inflatie tegelijkertijd elk jaar ongeveer 0,1 procent minder gaan verdienen. Een en ander heeft volgens het CBS onder meer te maken met de hoge werkloosheid en het toenemende aantal flexwerkers en zelfstandigen. Daardoor hebben mensen die werken vaak weinig te eisen en ontbreekt bij werkgevers de prikkel om hun salaris op te schroeven. De beloning per werknemer zit nog onder het niveau van 2008. (Bron: NRC, 30-12-2015)

Een derde van overheidswerknemers geconfronteerd met agressie en geweld

Ruim een op de drie werknemers met een publieke taak kreeg vorig jaar te maken met agressie en geweld. De bijbehorende kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim bedragen naar schatting 367 mln euro op jaarbasis. Dat schreven minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. "Steeds meer overheidsorganisaties nemen maatregelen tegen agressie en geweld. Helaas worden nog altijd teveel werknemers bij de overheid er slachtoffer van", aldus Plasterk. "Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij." Uit de monitor 'Veilige Publieke Taak 2015' blijkt dat van alle vormen van agressie en geweld intimidatie veruit het meest voorkomt. Ongeveer een kwart van de werknemers zei vorig jaar dat zij willen dat hun werkgever meer maatregelen treft tegen agressiviteit. (Bron: FD, 27-01-2016)

Consumentenvertrouwen daalt

Het vertrouwen van consumenten is in januari gedaald. De index van het consumentenvertrouwen zakte deze maand naar 4. Over december werd een stand van 6 gemeten. Dat bleek uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De consumptieve bestedingen over november blijken gedaald. Consumenten oordelen in januari minder positief over de economie dan in december. De deelindicator economisch klimaat, die de mening van de ondervraagden weerspiegelt over het economisch klimaat, komt uit op 11, tegen 15 in december. (Bron: FD, 22-01-2016)

Afhankelijk van een uitkering

In 2008 was het aantal huishoudens dat in hoge mate op een uitkering steunt 9,1 procent. In 2014 was dat gestegen tot 11,6 procent (Bron: FD, 27-01-2014)

Langdurige armoede

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het grootste risico op langdurige armoede. In die groep zijn steeds meer mensen afhankelijk van een uitkering, aldus het CBS (Bron: FD, 19-01-2016)

Niet kunnen rondkomen

In 2015 gaf 15 procent van de Nederlandse huishoudens aan moeilijk rond te kunnen komen. Dat zijn bijna 1,1 miljoen huishoudens. (Bron: FD, 21-01-2016)

Aanval op loon ouderen

Werkgeversorganisaties vinden dat er een einde moet komen aan de vanzelfsprekendheid dat oudere werknemers meer verdienen dan jongeren. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun jaarlijkse nota arbeidsvoorwaarden. "Wij zien een uitdaging om arbeidsvoorwaardenpakketten minder te gaan baseren op anciënniteit en leeftijd, maar meer op de toegevoegde waarde voor de organisatie en het ontwikkelperspectief van het individu, schrijven ze. Volgens de organisaties is beloning in Nederland steeds losser komen te staan van inzetbaarheid en productiviteit. De werkgevers hopen hiermee de discussie aan te zwengelen over zogeheten demotie: de mogelijkheid om oudere werknemers minder te betalen en ze vaker een stap terug te laten doen in hun carrière. (Bron: NRC, 16-01-2016)

Leerkrachten basisonderwijs lijden onder bovenmatige werkdruk

De werkdruk voor onderwijzers op basisscholen lijkt voor een groot aantal te groot te worden. Maar liefst 56 procent noemt de werkdruk 'niet acceptabel'. Dat volgt uit representatief onderzoek onder 861 leerkrachten door onderzoeksbureau Duo Onderwijsonderzoek samen met het KRO-NCRV-programma De Monitor. De cijfers laten een flinke stijging zien. In 2012 zei 41 procent van de onderwijzers de werkdruk onacceptabel te vinden. "In vergelijking met 'werknemers in Nederland-totaal' en branches als de publieke sector, de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg, is het percentage leerkrachten dat de werkdruk niet acceptabel vindt erg hoog", aldus het rapport. Het grote aantal leerlingen dat extra aandacht nodig heeft, geeft vaak aanleiding voor problemen. De nodig geachte begeleiding schiet er daardoor bij in. Ook de administratieve taken en grote klassen veroorzaken last. Andere oorzaken die genoemd worden, zijn hoge eisen van ouders, lesgeven in combinatiegroepen, vergaderingen, eisen van de inspectie en onderwijsvernieuwingen. Van de ondervraagde leerkrachten heeft 9 procent te maken gehad met ziekte als gevolg van werkdruk. Bovendien zegt 71 procent van de onderwijzers zich ziekmeldingen van collega's te herinneren. Meer dan 75 procent heeft overwogen een baan buiten het onderwijs te zoeken en 9 procent heeft dat ook echt geprobeerd. (Bron: FD, 11-01-2016)

Werkdruk voortgezet onderwijs veel te hoog

Om de hoge werkdruk in het voortgezet onderwijs te verlagen zijn 9000 extra leraren nodig volgens de Aob. (Bron: FD, 28-01-2016)

Jongeren werken onder opleidingsniveau

Veel jongeren tot 25 jaar hebben een baan onder hun opleidingsniveau. Ongeveer de helft van de hoogopgeleide jongeren in Nederland doet werk dat doorgaans door mensen met een middelbaar of lager onderwijs-niveau wordt gedaan. Onder de middelbaar opgeleide jongeren is een op de zes overgekwalificeerd voor hun baan. Het gaat in dit geval om jongeren die niet meer studeren. Daarbij zijn de verschillen het grootst in de sectoren dienstverlening, techniek, industrie en bouwkunde. Vooral tot 25 jaar komen de verschillen voor. Van de hoogopgeleide vrouwen werkt een derde onder haar niveau, tegen een kwart van de mannen. Volgens het CBS komt dit doordat vrouwen na hun eerste kind vaker in deeltijd werken, waardoor ze minder kans hebben op een baan op hoger niveau. Tot 35 jaar zijn er vrijwel geen verschillen in het aandeel mannen en vrouwen. (Bron: FD, 20-01-2016)

Onderhandelingen metaal-cao worden hervat

Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie FME gaan de onderhandelingen over een nieuwe metalelektro-cao (grootmetaal) hervatten. Dat hebben de bonden en werkgevers in afzonderlijke verklaringen bekendgemaakt. De vakbonden voeren al negen maanden actie voor een nieuwe cao voor 140.000 werknemers in sectoren als de industrie, scheepsbouw en installatiesector. (Bron: FD, 02-02-2016)

Beroepsschade neemt toe

FNV heeft het afgelopen jaar meer dan 2,6 mln euro binnengehaald aan schadevergoedingen voor slachtoffers van een beroepsziekte. In 2014 was dit zo'n 2,3 mln. (Bron: FD, 21-01-2016)

Repressie en intimidatie nemen toe

Voor het eerst in de Nederlandse politiegeschiedenis mogen agenten met mitrailleurs patrouilleren in winkelcentra, stations en op andere openbare plekken. De Nationale Politie traint dit jaar versneld honderdvijftig agenten in het gebruik van pistoolmitrailleurs. Die komen bovenop de driehonderd specialistische schutters die de politie al heeft. De dienders worden op dit moment ingezet om panden te bewaken, zoals rechtbanken en woningen van bedreigde personen. De zwaarbewapende agenten mogen nu ook op straat surveilleren. (Bron: AD, 26-01-2016)

Shell lekte maandenlang giftig gas

Bij Shell in Moerdijk heeft maandenlang een afsluiter opengestaan. Daardoor is 25 ton van het giftige ethyleenoxide in de atmosfeer gelekt. Dat maakt het concern bekend op zijn website. De emissie is het gevolg van een afsluiter die op 21 november 2015 na reparatiewerkzaamheden gesloten had moeten zijn. Op 27 januari 2016 werd ontdekt dat deze afsluiter openstond.

De afsluiter zat op grote hoogte, hierdoor werd het lek pas laat ontdekt. Ethyleendioxide wordt onder andere gebruikt bij de productie van wasmiddelen en shampoos. (Bron: FD, 04-02-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019