Kort Buitenlands Nieuws

Nieuwe financiële crisis op komst

Mervyn King, de oud-gouverneur van de Bank of England, is ervan overtuigd dat een nieuwe financiële crisis aanstaande is. King, die de Britse centrale bank leidde tussen 2003 en 2013, schrijft in het dagblad The Telegraph van zondag dat er in de financiële sector onvoldoende is hervormd om een nieuwe crisis af te wenden. Ook wijst hij erop dat beleidsmakers er niet in slagen om de huidige onevenwichtigheden in de wereldeconomie op een adequate manier aan te pakken. 'Het ziet ernaar uit dat een nieuwe crisis eerder vroeger dan later zal komen', meent King. Centrale banken zitten volgens hem in een 'prisoner's dilemma': ze kunnen de rente niet verhogen zonder het economisch herstel te schaden. (Bron: FD, 29-02-2016)

Oeso voorspelt kleinere economische groei

De wereldeconomie zal dit jaar minder sterk groeien dan eerder werd gedacht. Dat heeft de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling gisteren bekendgemaakt. Vooral de economische ontwikkelingen in Brazilië, Duitsland en de Verenigde Staten hebben de Oeso iets voorzichtiger gemaakt. De denktank voorspelt dat de groei zal uitkomen op 3 procent, terwijl in november nog op 3,3 procent werd gerekend. De Oeso roept wereldleiders op om actie te ondernemen om de groei te versterken. Volgens de organisatie is monetair stimuleringsbeleid alleen niet voldoende, maar moet bijvoorbeeld meer worden geïnvesteerd in infrastructuur. Verder waarschuwt de Oeso dat sommige opkomende markten buitengewoon kwetsbaar zijn voor scherpe bewegingen op de valuta-markt en de effecten van een hoge schuld. De risico's voor de financiële stabiliteit zijn aanzienlijk. Volgens de Oeso zal de Amerikaanse en Duitse economie dit jaar minder sterk groeien dan eerder voorspeld en zal de Braziliaanse economie nog sterker krimpen.
(Bron: AD, 16-02-2016)

'Rente wordt nog veel negatiever'

De huidige extreem lage rentetarieven hoeven niet noodzakeljkerwijs de bodem te zijn, waarschuwt de bank JPMorgan. Centrale banken kunnen binnenkort gedwongen worden hun rente negatiever te maken. De Europese Centrale Bank kan volgens de onderzoekers het verst gaan in het verlagen van de rente: tot -4,5 procent, zo meldt persbureau Reuters. Beleggers twijfelen over de verdere effectiviteit van het huidige beleid van centrale banken. Volgens de Bank of England (die tot -2,5% zou kunnen gaan) ligt de natuurlijke ondergrens van de rente op -0,5 procent. Bij een lager tarief zouden banken ervoor kiezen geld zelf fysiek op te slaan. (Bron: FD, 11-02-2016)

Economische schade door grenscontroles

De herinvoering van grenscontroles in Europa zou een verwoestend effect hebben op de Europese economie. De schade zou kunnen oplopen tot 1.400 miljard euro tussen 2016 en 2025, uitgaande van een prijsstijging voor importgoederen van 3 procent . Dat stelt de Bertelsmannstichting, een Duitse denktank die de gevolgen van interne grenscontroles liet onderzoeken door onderzoeksbureau Prognos. Grenscontroles zouden leiden tot hogere kosten en hogere prijzen voor de consument, wat weer druk zou uitoefenen op de groei van de Europese economie. (Bron: NRC, 22-02-2016)

Eurozone valt weer terug in deflatie

Ondanks het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is de eurozone in februari teruggevallen in deflatie. De prijzen daalden met 0,2 procent op jaarbasis, meldde Eurostat, het statistische bureau van de EU. Analisten hadden een daling naar 0 verwacht. In januari stegen de prijzen nog met 0,3 procent. Energieprijzen waren de grote boosdoener, maar ook zonder deze factor daalde de 'kerninflatie'. Die ging van 1,0 procent in januari naar 0,7 procent in maart. Analisten hadden hier een daling verwacht naar 0,9 procent. Op 10 maart vergadert de ECB over het monetaire beleid in de eurozone. (Bron: NRC, 29-02-2016)

IMF: 'Publieke infrastructurele investeringen vergroten welvaart'

Overheidsinvesteringen in infrastructurele werken vergroten de welvaart van burgers. De kritiek dat publieke uitgaven ten koste gaan van private investeringen snijdt geen hout. Dat is de conclusie van een nieuwe studie door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De multilaterale instelling herhaalt dat regeringen er verstandig aan doen gebruik te maken van de lage marktrentes en de bestedingen snel op te voeren. Twee jaar geleden stelde het fonds dat grootschalige infrastructurele investeringen niet alleen dringend nodig zijn, maar ook dat het verwachte rendement groter zal zijn dan de financiering kost. De groei zal er door aantrekken, terwijl de schuldenlast per saldo afneemt. De IMF-onderzoekers Giovanni Ganelli en Juha Tervala hebben aangetoond dat niet alleen de economische productie toeneemt, maar ook de welvaart. Uit hun model blijkt dat iedere euro die door de overheid wordt geïnvesteerd op middellange termijn 1 à 1,40 euro oplevert. Iedere euro verhoogt ook de binnenlandse welvaart met omgerekend 0,80 euro aan private consumptie. Het effect komt wereldwijd uit op 0,90 euro als de 'spill-over' naar het buitenland wordt meegerekend. (Bron: FD, 02-03-2016)

'Miljarden verspild in de VS door te grote dosering medicijnen'

Door te grote verpakkingen wordt jaarlijks in de VS voor miljarden aan dure kankermedicijnen weggegooid. De hoeveelheden waarin medicijnen worden verpakt, komen vaak niet overeen met de dosis die een patiënt echt nodig heeft. De verspilling die hierdoor ontstaat bedraagt naar schatting zo'n 3 mrd dollar per jaar. Bij veel, vaak heel kostbare, kankermedicijnen wordt de toe te dienen dosis afgestemd op het lichaam van de patiënt. Hoe zwaarder en langer de persoon, hoe groter de benodigde dosis. Maar de medicijnen worden in standaardverpakkingen aangeleverd. Als voorbeeld wordt gegeven het middel Bortezornib, dat wordt gebruikt in de behandeling van melanomen. Het wordt in de VS standaard geleverd in ampullen van 3,5 mg. waar gemiddeld 2,5 mg nodig is. Alleen al voor dit middel loopt de jaarlijks verspilling op deze manier op tot 309 mln dollar. Hetzelfde medicijn is in Groot-Brittannië wel in kleinere ampullen, van 1 mg, te koop. De farmaceutische bedrijven verdienen jaarlijks zo'n 1,8 mrd euro aan middelen die worden weggegooid. (Bron: FD, 03-03-2016)

Turken mikken op grondoorlog Syrië

Turkije heeft zijn bondgenoten gisteren opgeroepen tot een gezamenlijk grondoffensief in Syrië. Alleen zo kan een eind worden gemaakt aan het slepende conflict, aldus de Turken, die Saoedi-Arabië aan hun zijde weten.

'Wij willen een grondoperatie. Als daarover overeenstemming is, zal Turkije eraan deelnemen', aldus een regeringswoordvoerder. Die kans is klein, aangezien de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, de optie van een groot grondoffensief al heeft uitgesloten. (Bron: AD, 17-02-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019