KORT BINNENLANDS NIEUWS

Baankansen na gedwongen ontslag door faillissement minder

Bijna de helft van degenen die werkloos worden na een faillissement heeft er grote moeite mee weer een nieuwe baan te vinden. Het CBS heeft becijferd dat van de (68.000) werknemers die gedurende het jaar 2013 hun vaste baan in loondienst verloren omdat het bedrijf waar zij werkten failliet ging, ruim de helft op 1 januari 2014 weer een baan had [maar niet vast, nvdr]. Voor degenen die niet betrekkelijk vlot na het ontslag weer aan het werk komen blijken de kansen op nieuw werk echter snel sterk af te nemen. Na gemiddeld twee jaar was het percentage dat weer werk had slechts betrekkelijk weinig opgelopen, tot ruim tweederde. Het minst succesvol waren de mensen uit de financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed. Een kwart van de mensen die hun vaste baan verloren wegens faillissement was jonger dan dertig jaar. Twee derde van hen had na gemiddeld een half jaar weer een baan. Voor ouderen zijn deze percentages lager. (Bron: FD 23-03-2016)

Een op tien flexwerkers blijft minstens vijf jaar in flexibele schil

Eén op de tien Nederlandse arbeidskrachten met een flexibele baan blijft langer dan vijf jaar flexwerken. Het CBS deed onderzoek naar bijna 800.000 werknemers die in 2007 een flexibele baan kregen en geen onderwijs meer volgden. Vijf jaar na de instroom in de flexibele schil was 8 procent nog steeds flexwerker. Van de werknemers die binnen vijf jaar stopten met flexwerken, stroomde 41 procent door naar een vast dienstverband en kwam 22 procent in een uitkeringssituatie terecht. Bij uitstroom uit de flexibele schil had 22 procent geen werk of uitkering. Circa 6 procent werd zelfstandige. Volgens het CBS is de doorstroom van flexibel naar vast tijdens de economische crisis in 2008 afgenomen. Zij die na 2008 als flexwerker zijn begonnen, krijgen vaker een uitkering dan collega's die al langer flexen. De meeste kans op een vaste baan hebben flexibele krachten in het openbaar bestuur. Minder rooskleurig zijn de baanperspectieven in de landbouw, bosbouw en visserij, aldus het CBS. (Bron: FD, 23-03-2016)

Zzp'er verdient 10% minder

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) verdienen gemiddeld genomen minder dan werknemers in loondienst. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2014 verdiende de zzp'er gemiddeld 32.000 euro, terwijl werknemers in loondienst goed waren voor gemiddeld 36.000 euro. Dit geldt voor mensen voor wie het inkomen als zzp'er het belangrijkste inkomen is. Bij mensen die voltijd werken, is het verschil nog groter: zelfstandigen verdienden gemiddeld 37.000 euro en werknemers 50.000 euro. Het CBS heeft voor deze vergelijking de inkomsten uit arbeid en eventuele uitkeringen meegeteld. Premies en inkomensverzekeringen, die voor werknemers verplicht zijn, zijn in mindering gebracht. (Bron: Fd, 07-03-2016)

KPMG: Nederland heeft aantrekkelijkste ondernemersklimaat

Nederland is van de ontwikkelde landen in Europa het aantrekkelijkst om een onderneming te vestigen. Buitenlandse bedrijven zijn in ons land aanzienlijk goedkoper uit dan in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië, stelt KPMG in het onderzoek Competitive Alternatives'. Ook landen als Japan, Australië en de Verenigde Staten moeten Nederland voor laten gaan. Vergeleken met de andere landen is Nederland vooral relatief voordelig als het gaat om de belastingen op zakelijk onroerend goed, het tarief voor elektriciteit en de vennootschapsbelasting, aldus het KPMG-onderzoek. Qua bedrijfsactiviteit is Nederland vooral aantrekkelijk voor bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development (onderzoek en ontwikkeling). Deze ontwikkeling wordt vooral gefaciliteerd door omvangrijke fiscale stimuleringsmaatregelen. (Bron: FD, 31-03-2016)

Thuishulpen veel vaker in WW

Het aantal huishoudelijke hulpen met een uitkering is het afgelopen jaar flink gestegen. In februari van dit jaar hadden 3400 thuishulpen een WW-uitkering. Dat is 22 procent meer dan een jaar geleden, zo meldt uitkeringsinstantie UWV. De duizenden thuishulpen die mogelijk in de WW komen door het faillissement van TSN Thuiszorg zijn niet meegerekend in de analyse. De arbeidsmarktpositie van huishoudelijke hulpen is slecht, blijkt uit het UWV-onderzoek. Door de lage opleiding en hoge leeftijd is de kans om over te stappen op een ander beroep klein. 'De banen die ontstaan in de zorg zijn vooral van complexere aard', zegt het UWV. (Bron: FD, 23-03-2016)

UMCG-topman: zorg kan op veel gebieden beter zonder marktwerking

De marktwerking moet voor delen van de zorg buiten werking worden gesteld. Het is beter voor de zorg als ziekenhuizen onderling afspraken mogen maken over verdeling van de zorg. Dat zei de baas van het Universitair Medisch Centrum Groningen, Jos Aartsen. Universitaire ziekenhuizen zouden veel meer de regie moeten kunnen voeren over de zorg dan nu, zei Aartsen. Echt complexe zorg moeten zij doen, de rest moet naar andere ziekenhuizen. Het UMCG mag nu geen afspraken maken met de eigen Ommelander Ziekenhuis Groep. 'Terwijl we, als we meer regie voeren op bijvoorbeeld oncologie, acute zorg en COPD, veel betere zorg kunnen aanbieden.' Bron: FD, 18-03-2016)

NAVO en Hennes spelen onder één hoedje

De NAVO noemt het "verontrustend" dat de Nederlandse defensie-uitgaven als "percentage van het bbp (bruto binnenlands product) blijven dalen en naar verwachting in 2020 nog maar 1,08 procent bedragen". Dat staat in een rapport van het bondgenootschap dat minister Hennis (Defensie, VVD) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Binnen de NAVO is afgesproken dat lidstaten 2 procent van hun bbp aan de krijgsmacht uitgeven. Nederland heeft de absolute uitgaven al opgevoerd en besteedt nu 1,l6 procent (Bron: NRC, 28-03-2016)

'Verzuim winkelpersoneel vorig jaar 30 procent hoger'

Het verzuim onder winkelpersoneel is vorig jaar met meer dan 30 procent gestegen tot gemiddeld 5,9 procent. Winkelpersoneel ervaart zware druk door wegblijvende klanten en een onzekere toekomst. Dat meldt arbodienstverlener Capability na onderzoek. Het verzuim in de retail ligt een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,5 procent. Verkopers ervaren steeds vaker een onbevredigend gevoel doordat consumenten de winkels wel binnenkomen om producten te bekijken, maar vervolgens op internet bestellen. (Bron: NRC, 30-03-2016)

Financiële functies Philips verdwijnen

Philips gaat financieel-economische functies overhevelen van Nederland naar Polen en India. De reorganisatie treft 43 medewerkers in Eindhoven en Amsterdam. De medewerkers die hun baan verloren zien gaan, worden begeleid naar ander werk. Philips sluit ook gedwongen ontslagen niet uit. Philips gaat de banen overhevelen naar Polen (Lodz) en India (Chennai). De reorganisatie vindt plaats bij de afdelingen accounting en financiële planning en analyse. Unilever maakte in februari een vergelijkbare kostenbesparingsactie bekend. De FNV sprak toen van een 'massale uitverkoop van functies naar lagelonenlanden (Bron: FD, 08-03-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019