KORT VAKBONDSNIEUWS

FNV dreigt met acties als spoorbedrijf NS nieuwe strategie niet herziet

FNV Spoor vraagt de NS-directie af te zien van haar plan de activiteiten van het spoorwegbedrijf in te krimpen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, sluit de vakbond niet uit acties te gaan voeren. Dit blijkt uit een brief die bestuurder Andries van den Berg van FNV Spoor heeft gestuurd aan bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van NS. NS maakte begin maart bekend diverse activiteiten te willen afstoten, waaronder stationswinkels en het regionale vervoer van Qbuzz. Ook zou NS niet meer meedingen bij regionale aanbesteding van spoorconcessies. FNV Spoor heeft geen goed woord over voor deze nieuwe strategie. De vakbond noemt het onzinnig om de retailactiviteiten op de stations te verkopen. Volgens Van den Berg gaat het om het meest winstgevende onderdeel van NS. De bond is bang dat de winkels in handen komen van horecaconcerns die geen cao volgen en het personeel minder goed betalen. Het afstoten van busmaatschappij Qbuzz noemt FNV onlogisch. Als Qbuzz zou worden verkocht aan de buitenlandse concurrentie, wordt NS daar alleen maar zwakker van, betoogt de vakbond. Ook het voornemen om niet meer mee te doen bij aanbesteding van regionale spoorlijnen vindt geen genade bij de FNV. Van den Berg spreekt van een heel slecht plan. Door niet meer mee te dingen, speelt NS andere partijen in de spoormarkt in de kaart. (Bron: FD, 16-03-2016)

Lidstaten Europese Patent Organisatie willen de-escalatie met vakbond

De beheersraad van de Europese Patent Organisatie (EPO), waarin de 38 lidstaten zijn vertegenwoordigd, hebben president Benoít Battistelli gevraagd om de interne regels voor onderzoek naar werknemers, en disciplinaire acties tegen hen, aan te passen. EPO heeft onder andere een grote vestiging in Rijswijk met 2700 werknemers, waardoor het de grootste internationale Organisatie in Nederland is. Enkele honderden werknemers protesteerden in januari nog tegen de 'tirannieke' Battistelli. De EPO-president ligt al geruime tijd onder vuur om de wijze waarop hij de Organisatie hervormt en met zijn critici omgaat. Vooral de interne vakbond Suepo, die formeel niet werd erkend, zit hem dwars. De EPO-leiding spreekt van een georkestreerde campagne en heeft onder andere een Suepo-bestuurslid ontslagen en anderen gedegradeerd. De beheersraad toonde zich bezorgd over de ontwikkelingen. Zo kreeg Battistelli opdracht om de interne regels voor onderzoek naar werknemers en disciplinaire actie te toetsen aan wat gebruikelijk is in andere internationale organisaties. Ook zou hij bij conflicten derden moeten betrekken om escalatie te voorkomen. Battistelli onderschrijft de aanbevelingen, zeggen zijn medewerkers. Inmiddels erkent hij Suepo ook. De Suepo-leiding vreest dat de daarbij gestelde voorwaarden een manier zijn om vakbondsleiders uit te schakelen door ze te ontslaan. (Bron: FD, 18-03-2016)

Vakbonden: Europese luchtvaart weggevaagd

Oneerlijke concurrentie door maatschappijen uit de Golf-staten bedreigt honderdduizenden banen in de Europese luchtvaart. Dat zeggen de acht vakbonden die actief zijn in de Nederlandse luchtvaart. In een gezamenlijke verklaring sluiten ze zich aan bij Europeans for Fair Competition (E4FC), een initiatief dat naar Amerikaans voorbeeld lobby voert tegen vermeende staatssteun aan Emirates en Etihad Airways uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar Airways uit Qatar. E4FC voert een publiekscampagne en wil dat de Europese Commissie harder optreedt tegen de Golfmaatschappijen. Volgens de vakbonden kunnen de drie Gulf carriers zo snel groeien doordat ze door staatssteun hun netwerk en capaciteit onbeperkt kunnen uitbreiden, zelfs als routes verlieslatend zijn. Hun expansie op Schiphol, door inzet van grotere toestellen die vaker vliegen, gaat ten koste van KLM, zeggen de bonden. Europese en Amerikaanse maatschappijen schrappen routes door overcapaciteit. De Europese markt wordt "leeggeroofd" en zonder politieke actie worden de Europese maatschappijen "weggevaagd", aldus de bonden. (Bron: NRC/M.D., 18-03-2016)

Verantwoordelijken moeten dokken

FNV gaat 700.000 euro claimen van voormalige bestuurders en toezichthouders van failliete thuiszorgorganisatie Meavita. (Bron: NRC, 18-03-2016)

FNV veegt de vloer aan met beveiliging op Schiphol in 'schokkend' onderzoek

Beveiligers op Schipholkampen met hoge werkdruk die een negatief effect heeft op hun alertheid. Die conclusie trekt FNV Beveiliging uit een enquête onder bijna 550 beveiligers op de nationale luchthaven. De vakbond spreekt van 'schokkende resultaten'. Sinds de invoering van de zogeheten Central Security op Schiphol is de werkdruk alleen maar toegenomen, zegt de bond. Gevolg: lange rijen voor de securitycheck en een vergroot risico op onveilige situaties, Ondanks dat het onderzoek is gedaan in de relatief rustige winterperiode, is de werkdruk onder de Schipholbeveiligers hoog: 89 procent van de respondenten zegt dat de werkdruk sinds juni vorig jaar is toegenomen. Als verklaring wordt gezegd dat er te weinig personeel wordt ingezet, hetgeen wordt verergerd door problemen met de apparatuur. Zij vragen een gespecialiseerd instituut onderzoek te laten doen naar burn-outgerelateerde klachten waar veel beveiligers mee zouden kampen. Volgens topman Jos Nijhuis zijn er met regelmaat lange wachtrijen voor de paspoortcontrole, omdat de Koninklijke Marechaussee te weinig capaciteit heeft om alle balies op drukke momenten te kunnen bezetten. Hij noemt dit een aandachtspunt voor Schiphol. (Bron: FD, 19-03-2016)

Werknemers Cofely Noord staken vanwege ontslagen

Werknemers van technisch dienstverlener Cofely in Noord-Nederland gaan in staking omdat ze vinden dat er nog altijd geen fatsoenlijk sociaal plan is voor de 65 medewerkers die zijn ontslagen. Dat meldden vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen. Het is al de vijfde dag sinds december dat er zal worden gestaakt. Cofely Noord, een dochteronderneming van Engie (het voormalige GDF Suez), maakte in december bekend dat het door de verslechterde olie- en gasmarkt in problemen was gekomen. Als gevolg zouden er 65 banen geschrapt worden. Er zou vooral werk wegvallen vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De stakende werknemers zijn boos op Engie, omdat ze vinden dat de ontslagen het gevolg zijn van verkeerde keuzes in de bestuurskamer van het bedrijf. De stakende werknemers zullen bij wijze van statement een gouden kei overhandigen aan de NAM, de grootste klant van Engie. 'Engie geeft met name de NAM de schuld van hun interne problemen', verduidelijkt Marijke Eggengoor van FNV Metaal. 'Dat is niet terecht. De NAM zorgt namelijk nog steeds voor werk. Engie heeft onvoldoende geanticipeerd op de veranderde markt en heeft lange tijd zitten slapen.' 'Dat is een gemiste kans', vult CNV-bestuurder Wilko van Niejenhuis aan. 'Dat gemis mag je niet louter afwentelen op je werknemers. (Bron: FD, 29-03-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019