Het Verboden Middel

Van een correspondent

Op de agenda van de gemeenteraad van 30 maart jl. stond ook een gedragscode voor raads- en commissieleden. Een onderdeel daarvan is dat een raadslid inwoners niet mag adviseren en bijstaan als zij bezwaar hebben tegen een gemeentelijke beslissing. Het NCPN-raadslid Rinze Visser voelde zich, omdat hij meerdere keren mensen bijstond als zij volgens de gemeente niet voor een of andere voorziening in aanmerking komen, nogal aangesproken. Hij refereerde aan twee onderzoeken die destijds in Lemsterland naar aanleiding van zijn hulp aan inwoners zijn gedaan, met als resultaat dat een raadslid in de functie van volksvertegenwoordiger daarmee niet de wet overtreedt. Tevens gaf hij een aantal voorbeelden dat met zijn hulp mensen in het gelijk en de gemeente in het ongelijk waren gesteld.

Het NCPN-raadslid betoogde dat het al vijfenveertig jaar door hem gebruikte en geoorloofde middel nu op de lijst van verboden middelen is geplaatst. De burgemeester, als voorzitter van de raadsvergadering, probeerde zijn betoog te ontregelen, omdat er met de andere raadsfracties kennelijk afgesproken was dat de gedragscode een hamerstuk zou moeten zijn. Eén raadslid was van mening dat de gedragscode, inclusief het door Visser gewraakte onderdeel, er ter bescherming van de raadsleden moest komen, waarop het NCPN-raadslid antwoordde dat niet hij beschermd hoefde te worden, maar de mensen.

Het raadslid vroeg de overige raadsleden welke sancties zij bij een overtreding van dit punt van de gedragscode in gedachten hadden, waarop zwijgen volgde. Visser: "Als mensen mij vragen om hulp, ook als het tegen een besluit van de gemeente gaat, dan laat ik ze niet in de kou staan". Het NCPN-raadslid onthield zich van stemming. De gedragscode, met inbegrip van het door hem bestreden punt, werd door de anderen met algemene stemmen aangenomen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019