Boodschap van de Communistische Partij van Cuba,

Afdeling Internationale Betrekkingen van het Centraal Comité

i-010-016.jpg
De Amerikaanse president Obama met de Cubaanse president Raúl Castro tijdens ontmoeting op Cuba. (Foto: ZLV)

Voor een welvarend en duurzaam socialisme

Van 16 tot 19 april vond het Zevende Congres plaats van de Communistische Partij van Cuba. Voorafgaand werd de volgende verklaring gepubliceerd. [verslag volgt later, nvdr]. Het Congres had als hoofddoel het evalueren van de invulling van de Richtlijnen van het Economisch en Sociaal Beleid, die zijn vastgesteld tijdens het Zesde Congres. De ontwikkelingsstrategie van Cuba tot 2030 en de ontwikkeling van het Cubaans economisch en sociaal model zal ook worden bediscussieerd en in stemming worden gebracht.

Het Congres wordt gehouden in een periode waarin het internationaal klimaat wordt gekenmerkt door de wereldcrisis en het aanscherpen van de geopolitieke tegenstellingen in de wereld, in een tijdperk waarin het imperialistisch en rechts tegenoffensief wordt geïntensiveerd; tegen de revolutionaire, democratische en bevrijdingsprocessen op ons continent en tegen de pogingen tot meer integratie en samenwerking in Latijns-Amerika.

Te midden van deze ontwikkelingen houdt de Cubaanse Revolutie vast aan haar onveranderbare koers. Sinds 2011, met de bekrachtiging van de meerderheid van het Cubaanse volk, wordt gewerkt aan het actualiseren van het economisch model, gericht op de opbouw van een welvarend en duurzaam socialisme.

Tegelijkertijd is er sinds december 2014 sprake van vooruitgang in het complexe normalisatieproces rond de betrekkingen met de Verenigde Staten, gericht op het bewerkstelligen van vreedzame co-existentie met de regering van de VS. Dit is in overeenstemming met de inspanningen van Cuba en de rest van Latijns-Amerika en de Cariben om onze regio te veranderen in een 'Zone van Vrede', zoals verklaard tijdens de Tweede CELAC Top in Havana, in januari 2014. [nvdr: CELAC = Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten]

De Communistische Partij van Cuba is zich bewust van de uitdagingen die dit normalisatieproces met zich meebrengt. Wij zijn ons ervan bewust dat belangrijke groepen in de VS vasthouden aan het doel de basis van de Revolutie te vernietigen en het omverwerpen van ons politieke systeem, door middel van een strategie van toenadering en het ontwikkelen van directe invloed. In deze context gaan wij ervan uit dat het bezoek van president Barack Obama aan Havana het besluit bevestigde deze nieuwe tactiek tegen Cuba onomkeerbaar te maken.

De normalisatie van de relaties met de Verenigde Staten van Amerika opent een nieuwe weg in de ideologische strijd die wij voeren. Een strijd van solidariteit tegenover individualisme, van samenwerking tegenover verachting, van de intenties van Monroe tegenover de geest van Martí, van uitbuiting tegenover sociale rechtvaardigheid en een strijd van neoliberale overheersing tegenover de Latijns-Amerikaanse soevereiniteit en integratie.

Wij zijn zover gekomen dankzij de eenheid en het verzet van ons volk, geconfronteerd met de militaire, economische en culturele macht van het imperialisme, tezamen met het wijze leiderschap van kameraden Fidel en Raúl Castro. En daarbij komt onze trouw aan de principes en de samenhang van onze buitenlandse politiek en onze solidariteit met de nobele doelen in deze wereld.

We moeten hier benadrukken dat de overwinningen van het Cubaanse volk niet los gezien kunnen worden van de bijzondere internationale beweging van solidariteit, die ons heeft vergezeld gedurende de jaren van essentiële gevechten, zoals we hebben gezien in de solidariteit voor de bevrijding van onze Vijf Helden. We zullen voor altijd dankbaar zijn voor die solidariteit, die we vandaag de dag meer dan ooit als essentieel beschouwen.

Het Cubaanse volk en zijn georganiseerde voorhoede zullen blijven strijden tegen de economische, commerciële en financiële blokkade van de VS. We zullen niet rusten totdat we onze vlag zullen hijsen op het grondgebied dat illegaal wordt bezet door de VS marinebasis in Guantánamo Bay. We blijven de plannen tot inmenging en het financieren van contrarevolutionaire groepen in Cuba veroordelen, evenals de illegale radio- en televisie-uitzendingen, door de VS-regering betaald met publieke gelden, die onze soevereiniteit schenden.

Zoals onlangs gezegd door de historische leider van de Cubaanse Revolutie, opperbevelhebber Fidel Castro, zal ons nobele en zelfopofferende volk geen afstand doen van de glorie, de rechten of de geestelijke rijkdom, verworven door de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur. Wij hebben geen giften nodig van 'the empire' en die zullen we ook nooit nodig hebben. Wij houden vast aan onze inzet voor vrede en broederschap en we zullen altijd doorgaan, trouw aan onze geschiedenis.

Vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019