Kort Binnenlands Nieuws

Flinke stijging faillissementen door omvallen winkelketens

Het omvallen van een aantal winkelketens heeft in de eerste drie maanden van dit jaar geleid tot flink meer faillissementen van nevenvestigingen. Vorig jaar ging het in het eerste kwartaal nog om 286 faillissementen, in 2016 waren dat er 1091, een toename van 281 procent. Dit blijkt uit cijfers die de Kamer van Koophandel maandag bekend heeft gemaakt. Bij een nevenvestiging gaat het in de detailhandel om de filialen van winkelketens. Bij een faillissement van een winkelketen vallen ook de filialen om. Bij Scapino ging het bijvoorbeeld om 209 nevenvestigingen, bij Aktie-sport om 137. In het faillissement van Dolcis werden 101 filialen meegesleurd. In totaal vielen in de detailhandel 896 filialen om, 313 procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal faillissementen steeg eveneens, met 39 procent tot 2231. (Bron: FD, 26-04-2016)

Nieuwe mega-alliantie in containervaart steekt Maersk en MSC naar de kroon

Een nieuwe alliantie tussen grote rederijen brengt ingrijpende veranderingen teweeg in de top van de internationale containervaart. De mondiale nummers drie en vier, CMA CGM en China Cosco Shipping Corporation, hebben een akkoord bereikt over de vorming van een nieuwe alliantie. Daarmee steken zij de 2M-alliantie van Maersk en MSC naar de kroon. Het akkoord is de voorbode van een bredere herschikking van de bestaande vier grote allianties. De nieuwe alliantie, Ocean Alliance gedoopt, zal namelijk op termijn ook OOCL (Hongkong) en Evergreen (Taiwan) omvatten. De lagere economische groei in China en de boycot tegen Rusland hebben geleid tot een prijzenoorlog in de containertarieven. Veel rederijen lijden verlies en zijn gedwongen hun kosten omlaag te brengen. Bovendien is er een structurele overcapaciteit doordat veel rederijen in de afgelopen jaren megaschepen hebben besteld. Met nieuwe allianties en bedrijfsfusies hopen de bedrijven hun operationele kosten te verlagen. (Bron, FD, 21-04-2016)

Gemeente Den Haag vordert subsidie terug wegens topinkomens

De gemeente Den Haag heeft aangekondigd bij 25 instellingen een deel van de subsidie terug te gaan vorderen. Reden van de kortingsmaatregel is het feit dat bij die instellingen in 2014 in totaal 93 functionarissen meer verdienden dan de wettelijke norm. In totaal kort Den Haag een bedrag van 405.000 euro. 'Het gaat om de signaalwerking', aldus een woordvoerder. De Haagse wethouder van Financiën noemt het 'onaanvaardbaar' dat bestuurders van een publieke instelling buitensporig veel geld verdienen. 'Het gaat immers om belastinggeld dat zo goed mogelijk besteed moet worden.' De Wet normering topinkomens (Wnt) voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector dateert uit 2013. De maximumnorm lag in 2014 op 230.474 euro, 130 procent van het toenmalige ministersalaris van 178.000 euro. De grootste korting geldt voor woningcorporatie Staedion omdat haar directeur-bestuurder een halve ton meer verdiende dan het wettelijk norminkomen. De Stichting Jeugdformaat wordt met 49.471 gekort. (Bron: FD, 23-04-2016)

'Vakbonden moeten inspraak krijgen bij de doorstart van een bedrijf'

Vakbonden dienen een wettelijk inspraakrecht te krijgen bij de doorstart van een failliet bedrijf. Dit moet voorkomen dat betrokken personeel massaal aan de kant wordt geschoven. Herziening van de faillissementswet in Nederland is dringend nodig. Aanleiding voor het pleidooi is de reeks faillissementen in de detailhandel. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin voltrekt zich in deze branche 'een ijskoude sanering'. Veel oudere werknemers worden bij een doorstart van een winkelketen ingeruild voor goedkope uitzendkrachten, aldus de vakbondsman. Medewerkers met dienstverbanden van zeven jaar of langer, en ouder dan 30 jaar, zouden kansloos zijn. Hij pleit ervoor dat de rol van vakbonden in een faillissement wettelijk wordt vastgelegd. Curatoren zouden daarbij de verplichting moeten krijgen om de keuze bij een overname voor te leggen aan vakbonden. (Bron: FD, 13-04-2016)

Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen nieuwe cao

Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen per 1 juli een nieuwe cao. De werkgeversorganisatie PO-Raad en de vakbeweging bereikten woensdag hierover een voorlopig akkoord. Ze onderhandelden al bijna twee jaar; 170.000 leraren krijgen over 2016 een loonsverhoging van 3,8 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro. Ook wordt het derde jaar van de WW-uitkering hersteld. Deze is bovendien aangepast tot de AOW-leeftijd van 67 jaar. Voor invalkrachten in het bijzonder onderwijs is afgesproken dat zij maximaal zes contracten in drie jaar tijd kunnen krijgen. Voor leerkrachten in het openbaar onderwijs geldt het ambtenarenrecht. Zij kunnen tijdens de looptijd van deze cao eenmaal overstappen naar de regeling voor het bijzonder onderwijs. De bonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun achterban. (Bron: FD, 29-04-2016)

'Eigen risico naar 500 euro zonder extra ingrepen volgend kabinet'

Een volgend kabinet moet zich blijven inspannen om de uitdijende zorgkosten in de hand te houden. Anders kan het eigen risico in de Zorgverzekeringswet de komende jaren blijven doorstijgen naar zo'n 500 euro. Dit bedraagt dit jaar al 385 euro. Dat zei minister Edith Schippers van Volksgezondheid tijdens een Kamerdebat over de Zorgverzekeringswet. Eind maart bleek uit ramingen van het Centraal Planbureau dat de zorguitgaven tussen 2018 en 2021 weer fors gaan stijgen als het volgende kabinet geen aanvullende maatregelen neemt. Het effect van de ombuigingen uit de periode 2011-2017 loopt dan namelijk af. Die hielden de stijging van de zorgkosten beperkt tot 1,1 procent per jaar. Zonder nieuwe ingrepen stijgen de zorgkosten na 2017 weer met jaarlijks 3,4 procent. Omdat de hoogte van het eigen risico is gekoppeld aan de zorguitgaven, stijgt dat dus mee. (Bron: FD, 21-04-2016)

Proeven nieuwe medicijnen 'vaak onder de maat'

Een groot deel van de klinische studies voor geneesmiddelen deugt niet, In misschien wel de helft van deze studies, waarmee farmaceutische fabrikanten registratie aanvragen voor een nieuw medicijn, wordt bijvoorbeeld selectief gewinkeld in patiëntengegevens. Dat zegt Bert Leufkens, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). (Bron: NRC, 20-04-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019