Begraven steeds duurder

Van een correspondent

Het NCPN-raadslid Rinze Visser heeft de andere raadsfracties van De Fryske Marren een brief gestuurd waarin hij de bezorgdheid van de NCPN uitspreekt over de alsmaar gestegen gemeentelijke tarieven van grafrechten en begraven.

Aanleiding hiervoor waren klachten hierover van inwoners na de gemeentelijke fusie en een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, waarin wordt aangetoond dat een steeds groter aantal nabestaanden de kosten niet op kunnen brengen en de gemeenten deze verplichting over moeten nemen.

De NCPN noemt als oorzaken de politieke besluiten van de afgelopen tijd, met als gevolgen lastenverzwaringen op diverse terreinen, terugloop van inkomens en daardoor afname van reserves, maar vooral ook de gemeentelijke tarieven welke door de jaren heen sterk verhoogd zijn, vooral na de gemeentelijke fusie. In De Fryske Marren is dit vooral ingegeven door het sluitend kunnen maken van de gemeentebegroting en het streven naar kostendekkendheid.

Het NCPN-raadslid verzoekt de andere raadsfracties om, nu er binnenkort over het gemeentebeleid voor volgend jaar afspraken zullen worden gemaakt, eens goed over het in zijn brief naar voren gebrachte na te denken.

NCPN-Lemmer/DFM.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019