Foto's bij deze editie

Stop TTIP Stop onderhandelingen

i-001-000.jpg
Afgelopen zaterdag demonstreerden in 25 Nederlandse steden duizenden mensen tegen TTIP. Op deze foto de demonstratie in Amsterdam. Ook in andere steden, waaronder Den Haag, Terneuzen en Nijmegen waren delegaties van de NCPN aanwezig en lieten horen dat strijden tegen TTIP betekent strijden tegen de machtige multinationals, tegen het kapitalisme. Zij verspreidden daar het NCPN-pamflet tegen TTIP (zie voor verklaring en pamflet www.ncpn.nl) (Foto: Manifest/LZ)

Franse arbeidersklasse in verzet tegen afbraak arbeidsrechten

i-012-021.jpg
Vakbondsdemonstratie op 26 mei in Marseille. Op het bord de leus: "Onze rechten zijn op vakantie naar Panama", verwijzend naar de Panama Papers die de belastingontduiking van de rijken blootlegden. (Foto: ZLV)
i-012-020.jpg
Vakbondsdemonstratie op 27 mei in Marseille. Op het bord de leus: "Pompen of verzuipen", De CGT strijdt door. (Foto: ZLV)

Internationale samenwerking in de strijd voor de vrede

DKP, PVDA, KPL en NCPN demonstreren gezamenlijk bij vliegbasis Büchel

In Duitsland loopt een campagne van 20 weken die is begonnen op 26 maart van dit jaar en nog duurt tot 9 augustus. Met 50 organisaties eist de Duitse vredesbeweging de ontmanteling en verwijdering van de atoombommen van de vliegbasis Büchel in Rheinland Palz. Net zoals in Nederland op vliegbasis Woensdrecht, liggen er zeker twintig atoombommen op de basis. In opdracht van de NAVO leren daar Duitse vliegeniers hoe ze miljoenen mensen de dood in kunnen bombarderen. De verschrikking van de bommen op Hiroshima en Nagasaki staan nog levendig voor de geest na zeventig jaar. De atoomwapens zijn sindsdien, in de door imperialisten aangejaagde wapenwedloop, nog veel krachtiger geworden. De strijd voor vrede moet vooropstaan. Atoomwapens hebben daarin geen plaats. De DKP nodigde de kameraden van het Vierpartijen-overleg uit om samen de vredesstrijd te voeren. Het overleg is de al ruim tien jaar durende samenwerking van de Duitse, Belgische, Nederlandse en Luxemburgse communistische partijen. Namens de NCPN waren Job Pruijser en Willem van Kranenburg afgevaardigd. De laatste hield een korte toespraak. Hierin vroeg hij aandacht voor de vanaf het begin agressieve aard van de NAVO. De NAVO is de militaire arm van het Noord-Amerikaans en WestEuropees kapitaal. Hij wees ook op de hypocrisie van Obama. Hij investeert zowel in aanvalswapens als in een ruimteschild. Daarmee is de agressieve aard van de VS-politiek ook onder Obama niets minder geworden. De NCPN strijdt voor duurzame vrede en dat kan alleen als het kapitalisme, de oorzaak van oorlog, ook bestreden wordt.

i-001-002.jpg
Demonstranten voor de ingang van vliegbasis Büchel. (Foto: Manifest/WvK)
i-001-001.jpg
Demonstratieve optocht van vier partijen. (Foto: KPL)
i-001-003.jpg
Leden van KPL, PVDA-B en DKP vormen de leus: "VS atoomwapens weg ermee!" (US-Atomwaffen Raus) [NCPN-afvaardiging was toen nog niet aanwezig] (Foto: KPL)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019