IEA beveelt verlenging kerncentrales aan

i-008-014.jpg
Poster van demonstratie. (Foto: GroenLinks Maastricht)

Demonstratie tegen kernenergie in Maastricht.

Meer dan duizend mensen namen op 25 mei jl. deel aan de demonstratie in Maastricht 'tegen Doel en Tihange', ondanks de regen. Een sterke deelname van onze Duitse vrienden (4 bussen en de nodige auto's) en een Belgische delegatie waren van harte welkom. Leo Tubbax, woordvoerder van Stop Kernenergie, mede-organisator van de betoging, sprak 's morgens op radio Limburg 1 in een laatste poging om Limburgers op straat te krijgen. Tijdens het eindevenement, namen Nederlandse en Duitse parlementsleden het woord, evenals een jonge woordvoerdster van 'Scholieren tegen kernenergie' uit Aken en Leo Tubbax voor de Belgen. De sterke punten van de toespraken betroffen de scheuren en mogelijke verpulvering van de reactorvaten van staal Tihange 2 en Doel 3 en het verzet tegen de toekenning door de Europese Unie van 700 miljard euro subsidies aan de nucleaire industrie op de vergadering van de Europese Commissie woensdag 25 mei.

Leo Tubbax, woordvoerder Stop Kernenergie

Wiebe Eekman

Zouden we de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap ernstig moeten nemen? Op zondag 22 mei betoogden in Maastricht in de stromende regen 1000 mensen uit de Nederlands-Duitse grensstreek voor de sluiting van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3.

Het IEA beveelt de verlenging van de Belgische kerncentrales aan, ook na 2015. Dat is het meest opvallende punt in de aanbeveling die Fatih Birol, directeur van het IEA deed aan de Belgische minister van Energie, Marghem, op 19 mei 2016. Je moet maar durven, als in België steeds meer stemmen opgaan om de kerncentrales te sluiten en de buurlanden Duitsland, Nederland en Luxemburg hun bezorgdheid uiten en hier en daar zelfs wordt overwogen de kwestie voor de rechtbank te willen brengen. Ja, we zullen eerlijk zijn, hij zei er ook bij "als ze hun veiligheidsgoedkeuring halen".

Laten we duidelijk zijn: ten eerste zijn alle kerncentrales onverantwoord gevaarlijk. Beste bewijs is dat geen enkele private verzekeringsmaatschappij hen wil verzekeren. Ten tweede zijn de oudste Belgische centrales Tihange 1 en Doel 1 en 2 versleten en daarom extra gevaarlijk. Ten derde zijn de twee scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 een tijdbom, die het beste onmiddellijk moeten worden gestopt.

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen...

Is de IEA een eerbiedwaardige internationale organisatie zoals de Unesco of de FAO? Nee, het is een samenwerking van 29 van de meest energieverslindende en westers gezinde industrielanden. In 1973 opgericht tijdens de toenmalige grote oliecrisis. De olieproducerende landen maakten toen een gezamenlijke vuist en beperkten hun olieproductie en uitvoer om betere prijzen te krijgen. De IEA werd opgericht om de oliebevoorrading veilig te stellen. Gaandeweg breidde de IEA haar activiteiten uit naar alle vormen van energie. Hun mensen komen uit de grote energiebedrijven, waaruit zij ontstaan zijn. Daarom: het IEA is bijzonder interessant omwille van haar cijfergegevens en statistieken, maar hou je verre van haar adviezen.

De IEA plaatst haar advies binnen de besluiten van het Parijse klimaatakkoord

De IEA en de olie- en steenkool verbruikende landen weten heel goed waar het op staat. Hun eerste bezorgdheid is om te redden wat er te redden valt. Dat zie je in hun pronostieken over het toekomstig energie- en olieverbruik die ze regelmatig uitbrengen. Zij gaan uit van een steeds verdere groei hiervan. Hoe dat te rijmen met het klimaatprobleem? Wel zij promoten twee notoire valse oplossingen: vermeerdering van het kernarsenaal en 'Carbon Capture and Stockage'. Dat afvangen van CO2 uit rookgassen is op zichzelf een energierovend proces, dat dus de energiebalans van de landen verslechtert met circa 10 procent, met als enig doel om het ondergronds op te slaan. Gewoon absurd. Plus is het ondergronds opslaan van CO2 een onverantwoord gedrag tegenover de toekomstige generaties na ons.

Gelukkig volgt het IEA de aanbeveling van de Europese Unie in haar berekeningen, om ook te mikken op meer energie-efficiëntie. Goed, maar zo komen ze alles bij elkaar slechts aan het dichten van de emissiekloof om onder de 2º Celsius opwarming te blijven. Ze hebben dus maling aan het besluit om te betrachten de opwarming onder de 1,5º Celsius te houden. Als je weet dat momenteel door droogte wekenlang een reuze bosbrand in Canada woedt; als je weet dat Noord-India gebukt gaat onder een hittegolf van meer dan 50º Celsius en dat zulke temperaturen ook vorig jaar in Australië gemeten werden, dan is dit grotesk onverantwoord.

"België is niet klaar voor overschakeling naar hernieuwbare energie"...

Jeetje, daar zeggen ze zoiets... Hebben zij daar niet zelf aan mee gewerkt? Terecht zeggen zij dat België geen duidelijk energie-en klimaatplan heeft. Nu er was wel in 2003 een duidelijke visie over de kernuitstap. Alle kernreactoren zouden dichtgaan als ze 40 jaar oud werden. Wat al 10 jaar meer is dan voorzien in hun ontwerp. In 2011 toonde het studiebureau 'Zero Emissions Solutions' duidelijk aan dat België ondertussen meer dan voldoende vervangcapaciteit had, met nieuw gebouwde warmtekrachtkoppelingen, windmolens en fotovoltaïsche panelen enerzijds en met in de steigers staande projecten om nieuwe moderne gascentrales te bouwen.

Maar in 2012 keurde de regering de verlenging van de reactor Tihange1 goed, en kreeg Electrabel de vraag om de verlenging van de reactoren Doel 1 en 2 te overwegen en te onderzoeken. Dat maakte dat de private ondernemers hun investeringen in nieuwe installaties stopzetten. Bovenop werd de reeds gebouwde moderne centrale Tessenderlo Power al na enkele maanden stilgelegd. Electrabel manipuleerde de bevolking en de overheid met het doembeeld van een black-out, door een tekort aan elektriciteitsproductie, die ze nota bene zelf organiseerde door een hele reeks van haar eigen op gas werkende installaties stil te leggen.

Het IEA stelt terecht vast dat op de vrijgemaakte en geprivatiseerde markt, niemand meer wil investeren in nieuwe elektriciteitscentrales zonder de waarborg van subsidies door de staat. Zij vraagt of de staat waarborgen wil geven. Waarborgen op een welbepaalde winst wordt daarmee bedoeld. Wij zien dat anders. De staat moet waarborgen geven op een degelijke energievoorziening die betaalbaar is en klimaatvriendelijk. Als de staat moet ingrijpen met openbaar geld, met belastinggeld, dat door de bevolking bijeengebracht is,dan dient die staat ook tegelijk en in dezelfde mate eigenaar en beheerder te zijn. Beter nog is dat de overheid rechtstreeks en planmatig zelf investeert.

Er valt nog veel te zeggen over de andere cijfers gegeven door het IEA, maar dat laat ik voor een volgende keer.

Manifest, 22 mei 2016.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019