KORT BINNENLANDS NIEUWS

Achterblijvers in rijk land

Naar schatting zijn er in Nederland 10.000 leerplichtige kinderen die niet naar school gaan. (Bron: Parool/FD, 14-06-2016)

DNB hamert in bulletin weer op noodzaak pensioenhervorming

De Nederlandsche Bank blijft in het pensioendebat druk zetten op een fundamentele stelselwijziging. Op 21 juni jl. publiceerde de toezichthouder een bulletin, waarin uitgebreid uiteen wordt gezet waarom het noodzakelijk zou zijn om over te stappen naar een pensioenstelsel met persoonlijke pensioenvermogens en leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Het lijkt geen toeval dat DNB hier nu mee naar buiten komt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken legt momenteel de laatste hand aan haar perspectiefnota voor een toekomstig pensioenstelsel. De vakbonden en de werkgevers zijn druk bezig hun achterbannen te raadplegen over wat er in het pensioenadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet komen te staan. (Bron: FD, 22-06-2016)

Coalitie draait bezuinigingen in laatste jaar voor verkiezingen deels terug

De regeringscoalitie viert de teugels in het laatste jaar voor de verkiezingen. Politie, justitie en defensie krijgen er geld bij en bezuinigingen bij de zorg worden teruggedraaid. Dat wordt door bronnen rond het Binnenhof bevestigd. Op hoofdlijnen is er daarmee een akkoord over de begroting van 2017. Naar verluidt is er 1,2 mrd euro beschikbaar om uit te delen, Het geld wordt gelijk verdeeld over de regeringspartijen zodat zij het ieder aan hun eigen prioriteiten kunnen besteden. De VVD zou de helft van de 600 mln euro aan defensie willen toewijzen. Verder zullen bezuinigingen op het

Openbaar Bestuur en de rechtspraak worden teruggedraaid. Ook zullen minder gevangenissen gesloten hoeven worden. De PvdA besteedt 500 mln euro aan het schrappen van eerder aangekondigde kortingen op ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarvan komt 100 mln euro van meevallers op het departement van Volksgezondheid, zo maakte staatssecretaris Martin van Rijn maandag bekend.

De verder te verdelen 200 mln euro wil de PvdA uitgeven aan het onderwijs. De aandacht zou vooral uitgaan naar het opheffen van onderwijsachterstanden en ongelijke behandeling van leerlingen op zogeheten zwarte scholen. Ook de extra kosten voor onderwijs aan asielkinderen worden hiermee gedekt. (Bron: FD, 14-06-2016)

Atos eist loonoffer voor opleiding

Atos eist een loonoffer van 10 procent over twee jaar van medewerkers die willen meedoen aan een vrijwillig opleidingsprogramma. Met de opbrengst wil de IT-dienstverlener niet alleen de opleiding financieren, maar ook nieuwe mensen aantrekken. 'De besparingen die dit in arbeidskosten oplevert, gebruiken we voor het aantrekken van jong talent', zegt woordvoerder José de Vries van Atos. Hoeveel het programma moet opbrengen kon ze niet zeggen. De vakbonden reageren afkeurend op het plan. FNV-bestuurder Ger Klinkenberg sprak zijn verontwaardiging uit. 'Atos geeft toe jarenlang te weinig in opleidingen te hebben geïnvesteerd, en nu moet het personeel de inhaalslag betalen. We laten het niet zomaar gebeuren'. (Bron: FD/S.S., 09-06-201^)

Woede over kosten ambassade VS

Inwoners en de politiek in Wassenaar zijn verbijsterd over de bijna 1 miljoen euro die de gemeente moet betalen voor de beveiliging van de Amerikaanse ambassade, die wordt gebouwd aan de Rijksstraatweg. Als een duveltje uit een doosje komen de kosten - 825.000 euro - voor onder meer het verbreden van fietspaden om politieauto's te laten surveilleren, het plaatsen van pollers en omleidingsborden nu op het bordje van Wassenaar. Of de gemeenteraad er vóór 4 juli mee akkoord wil gaan. 'Dit is volstrekt idioot', zegt VVD-fractievoorzitter Anouk van Eekelen. 'Waarom moeten de Wassenaarders opdraaien voor de beveiliging?' Zij wil van het gemeentebestuur weten waarom, toen er besloten is dat Wassenaar de ambassade op zijn grondgebied kreeg, niet bekend was wie er zou opdraaien voor die kosten. Dat verhoogde dreiging de oorzaak van draconische en kostbare maatregelen is, vindt zij onzin. 'We hadden 9/11 al gehad en de ambassade werd juist vanwege de veiligheid verplaatst van Den Haag naar Wassenaar. Is er fout onderhandeld of is de wet veranderd?' (Bron: AD/M.K., 15-06-2016)

Aantal Nederlandse dollarmiljonairs groeit snel

Nederland telde vorig jaar 204.000 mensen met 1 miljoen dollar (880.000 euro) of meer op de bank. Dat zijn er 7,5 procent meer dan in 2014. Het totale vermogen van de Nederlandse dollarmiljonairs groeide met een kleine 8 procent tot 517 miljard dollar. Dat meldde adviesbureau Capgemini donderdag in zijn World Wealth Report 2016. Net als in 2014 deden de Nederlandse rijken het beter dan gemiddeld. Wereldwijd nam het aantal mensen met een vermogen van minstens 1 miljoen dollar met bijna 5 procent toe naar 15,4 miljoen. (Bron: NRC, 23-06-2016)

SP-voorzitter Ron Meyer wil meer 'straatvechters' in fractie

De SP-fractie moet na de volgende Tweede Kamerverkiezingen uit meer 'straatvechters' bestaan. Partijvoorzitter Ron Meyer wil 'de rauwheid van de straat' in de Kamer laten binnenkomen, zegt hij in een interview met NRC. Bij SP'ers in de Tweede Kamerfractie is er nervositeit over zijn plannen met de kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen van 2017 en dat noemt Meyer 'begrijpelijk'. 'We hebben een combinatie aan karakters nodig. De buschauffeur én de academicus.' (Bron: NRC, 23-06-2016)

Oxfam Novib: verregaande invloed VNO-NCW op belastingbeleid

VNO-NCW speelt bij het tot stand komen van het Nederlandse belastingbeleid volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib een rol die verdergaat dan gangbare belangenbehartiging vanuit het bedrijfsleven. Oxfam concludeert dit uit documenten die bij het ministerie van Financiën zijn opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit verschillende verslagen blijkt volgens Oxfam dat de inzet het ministerie is 'om het eerst eens te worden met VNO' nog voordat beleid in de Tweede Kamer wordt besproken. VNO-NCW stelt in een reactie dat het vanuit belangenbehartiging voor het bedrijfsleven gesprekken voert met overheden en parlement. Dat is geen geheim. Omgekeerd is het volgens VNO normaal dat de overheid overlegt met en zich laat informeren door belanghebbenden om effectief beleid te voeren. Een voorbeeld van de intensieve samenwerking dat Oxfam aanhaalt, betreft een agenda die VNO-NCW heeft opgesteld voor een overleg met Financiën. 'Met de staatssecretaris zou kunnen worden besproken dat, met een dergelijke gecombineerde aanpak, wij gezamenlijk met het ministerie het hoofd zouden moeten kunnen bieden aan de politieke druk uit de Tweede Kamer', citeert Oxfam. 'Deze stukken leveren opnieuw bewijs voor hoe dit ministerie beleid formuleert op basis van private, in plaats van publieke belangen', aldus belastingexpert Esmé Berkhout van Oxfam Novib. (Bron: FD, 18-06-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019