Van de redactie

i-002-001.jpg
Een demonstratie van linkse Venezolanen op 23 juni jl. op het Plaza Bolivar tegen de OAS, de organisatie van Latijns-Amerikaanse landen, waarin de VS een dominante en reactionaire rol speelt. De OAS, bij monde van haar voorzitter Luis Almagro geeft de schuld voor de economische problemen aan de regering Maduro, terwijl de echte chantage plaatsvindt vanuit de elite in het land, met hulp van de VS. De lage olie-inkomsten spelen de rechtse krachten in de kaart. (Foto: ZLV)
i-002-002.jpg
Er komt mondjesmaat steeds meer informatie naar buiten over de realiteit in het eens welvarende land Libië. De chaos in dat land blijft aanhouden, met aanslagen zoals in de stad Zilten in januari waar 70 mensen het leven verloren. De NAVO brengt geen vrede, dat laat de situatie in Libië duidelijk zien. (Foto: ZLV)

Het besluit tot een Brexit door de meerderheid van de Britse bevolking is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het historisch besluit heeft hoe dan ook verstrekkende gevolgen. Voor het eerst sinds haar bestaan krimpt de EU. Het besluit van de Britten kan zeker leiden tot verdergaande desintegratie van dit kapitalistisch project. In alle Europese landen geeft het Britse besluit voeding aan de krachten die afwillen van het project van de multinationals.

Dat er onder die krachten veel extreem-rechtse, populistische en nationalistische groepen, partijen en stromingen voorkomen is een feit, evenzo dat het linkse geluid nog zwak is. Maar het belangrijkste is dat werd aangetoond dat het kapitalistische project niet onaantastbaar is. Dit feit zal ook in linkse kringen tot andere opvattingen leiden en nieuwe mogelijkheden bieden voor links, antikapitalistisch verzet. Dat begint met een juiste gemeenschappelijke ideologische strijd. Zie bijvoorbeeld het artikel in Manifest van Nick Wright over een noodzakelijke nieuwe strategie. Op het moment van produceren van deze krant wordt nog gewerkt aan een NCPN-verklaring die zo spoedig mogelijk op de website zal worden geplaatst.

Manifest publiceert in twee delen een historische schets van de aanvallen van rechts op de sociale contracten die direct na de oorlog werden opgesteld. Het artikel geeft een heldere schets van de achtergronden en doelstellingen van de EU en past in het debat over de noodzaak van een verdere desintegratie van het kapitalistisch EU-project. De a.s. verkiezingen in Nederland (en elders in Europa) zullen in het teken staan van pogingen van het kapitaal om het kapitalistisch project overeind te houden. Daarbij tekenen zich meerdere hoofdlijnen af. Van burgerlijke oplossingen als snelle politieke versterking van de EU of versoepeling van het 'elitaire', centralistische instituut tot bewegingen die de EU willen opheffen. Het zal vooral afhangen van de inbreng en het optreden van communisten in hoeverre de rechtse krachten zich dit debat kunnen toe-eigenen. Nu meer dan ooit moet een socialistisch alternatief worden besproken en onder de werkende klasse worden gebracht.

Maar hoe de ontwikkelingen de komende tijd ook zullen zijn, de slag die de Brexit heeft toegebracht aan de heersende klasse in Europa en elders in de wereld biedt kansen aan links om niet langer intern verdeeld en zonder helder strategisch doel te blijven zwalken. De doelen zijn helder: stop de pogingen van (extreem)-rechts om een fascistisch Europa te vormen, stop het kapitalistisch EU-project, gezamenlijk werken aan een socialistisch alternatief. De arbeidersklasse moet de macht in handen nemen om een socialistisch Europa te kunnen opbouwen. Er valt daarbij veel te leren van de houding en aanpak van de Franse CGT. Steun van de bevolking krijg je als je de juiste en herkenbare eisen stelt. Niet gewillig meepolderen in allerlei overleggen, maar de basis organiseren in buurten en bedrijven, moet het parool zijn. Verzet organiseren tegen verdergaande flexibilisering en de algehele afbraak van ons sociaal stelsel.

Spannend blijven de ontwikkelingen in Latijns-Amerika. In Bolivia, Venezuela en Brazilië wordt - met steun van de VS - geprobeerd het Chileense Pinochet-model weer in te voeren. De wettige president in Brazilië is inmiddels door een staatsgreep aan de kant geschoven. In Venezuela wordt de strijd harder gevoerd. Ook in Bolivia wordt geprobeerd de president te isoleren van de bevolking. Intussen heeft Bernie Sanders zich aan de zijde van Clinton geschaard. Wat hij daarvoor in ruil achter de schermen heeft losgekregen is niet bekend, maar deze ommezwaai zal voor miljoenen mensen onbegrijpelijk en onacceptabel zijn. Clinton en Trump behoren beiden tot het establishment. De keuze voor één van de twee geeft het politieke onbenul van Sanders schrijnend aan. Het is tevens een voorbeeld van veel van de huidige progressieve leiders die zonder helder (socialistisch) perspectief in de politieke gaten springen die overal aan het ontstaan zijn nu het liberalisme overal aantoont alleen te zorgen voor verdere afbraak van het levenspeil van de arbeidersklasse.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

Lees in deze krant (of op de website: www.ncpn.nl) voor een beter inzicht in de veranderende krachtsverhoudingen en discussies in het 'linkse' kamp en de mondiale kapitalistische crisis: 'Een ander Europa is mogelijk, een andere EU niet' (Nick Wright) en 'repareren is geen optie' (Zoltan Zigedy), 'Industrie 4.0, nieuwe aanzet tot monopolievorming' (Thomas Hagenhofer), en 'wat is er over van verworvenheden van naoorlogse periode' (Wil van der Klift/Raoul Marc Jenner).

Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.

Deze keer op de website www.ncpn.nl

  1. vervolg van artikel in Manifest over na-oorlogse afbraak rechten, WvdK;
  2. Stop verdergaande flexibilisering, Wil van der Klift.

Manifest nr. 08/2016 verschijnt op donderdag 25-08-2016.

We slaan dus eenmaal over voor de noodzakelijke rust en inspiratie. De redactie wenst alle lezers een prettige vakantie.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019