KORT BINNENLANDS NIEUWS

Meer doden en gewonden in de bouw

Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 42 mensen omgekomen bij ongevallen in de bouw, 56 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen 27 mensen om het leven. Het aantal ernstige ongevallen steeg met 14 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. "Bouwplaatsen die veranderen in een conglomeraat van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp'ers, vergroten de kans op ongevallen", aldus de inspectie. Ook miscommunicatie met bouwvakkers die geen of slecht Nederlands spreken zou tot ongevallen leiden. (Bron: NRC 07-07-2016)

McGregor dumpt ouder personeel

Een groot deel van het winkelpersoneel van McGregor heeft deze week te horen gekregen dat er voor hem geen plek meer is na de doorstart van de modeketen twee weken geleden. Ten minste tweehonderd werknemers worden vervangen door uitzendkrachten van Randstad zodra de tijdelijke loondoorbetaling door het UWV afloopt. Het personeel, ook van de McGregor-dochters Gaastra en Adam, is per e-mail ingelicht. Het gaat om de oudste werknemers en die met de meeste dienstjaren. Zij vormen volgens het nieuwe management een obstakel voor de verkoop van circa tachtig winkels in Nederland. McGregor wil voortaan vrijwel alleen nog via internet en shop-in-shops kleding verkopen aan consumenten. De bulk van de ruim tachtig eigen winkels probeert het bedrijf te verkopen aan concurrenten of franchisenemers. Met het resterende personeel en de uitzendkrachten worden huidige voorraden verkocht. (Bron: FD/GdB, 29-07-2016)

Vervuilers betalen niet

Producenten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen, maar consumenten betalen twee derde van de meer dan 20 mrd euro aan milieubelastingen. (Bron: FD, 11-08-2016)

Vrouwen vaker opgebrand

Vrouwelijke managers lopen een grotere kans om opgebrand te raken door het werk dan mannelijke collega's. Die conclusie trekken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstelling TNO na een grote arbeidsmarktenquête. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers last van burn-outklachten. Bij de mannen ging het om 10 procent. (Bron: FD, 07-07-2016)

Werkers containerterminals bevechten baangarantie tot medio 2020

Werkgevers en werkers hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over werkgelegenheid in de Rotterdamse containersector. Bonden en containeroverslagbedrijven hebben meer dan een jaar met elkaar overlegd. De bonden wilden een sociaal akkoord sluiten, omdat volgens hen vanaf volgend jaar banenverlies dreigt door de komst van geautomatiseerde terminals. Het akkoord gaat nu uit van een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2020. Ook komt er een 'ouderenfitregeling'. Daarbij krijgen werkers geboren in 1952 tot en met 1956 als ze 60 procent werken 95 procent uitbetaald, terwijl ze voor 100 procent pensioen opbouwen. (Bron: FD, 06-07-2016)

Groot verschil werkloosheid

Arbeidsgehandicapten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ruim 14 procent van de arbeidsgehandicapten die kunnen en willen werken, is werkloos. Onder niet-gehandicapten was de werkloosheid in 2015 5 procent. Bijna 400.000 Nederlanders (25-45 jaar) heeft een arbeidshandicap. Van hen is de helft niet aan het werk of op zoek naar werk. Van het totaal aantal arbeidsgehandicapten heeft 42 procent betaald werk. Van de totale beroepsbevolking is 8 procent niet op zoek naar werk. Onder niet-arbeidsgehandicapten heeft 87 procent betaald werk. (Bron: FD, 09-08-2016)

Ruim 6 miljoen pensioenen dreigen te worden gekort

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er afgelopen kwartaal nog slechter voor komen te staan. Inmiddels geldt voor 6,5 miljoen werkers en gepensioneerden dat het pensioenfonds waarbij zij zijn aangesloten, een dekkingsgraad heeft die onder het wettelijk vereiste minimum ligt. Er wordt al een tijdje gewaarschuwd dat veel mensen te maken kunnen krijgen met verlaging van hun pensioen, omdat de pensioenfondsen veel last hebben van de lage rente. DNB zei in mei al dat er volgend jaar voor 1,8 miljoen Nederlanders een beperkte korting dreigt, als de situatie de komende tijd niet verbetert. Of kortingen of andere maatregelen nodig zijn hangt af van de hoogte van de zogeheten beleidsdekkingsgraad eind dit jaar. Deze graadmeter, die aangeeft in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, lag eind tweede kwartaal 'gemiddeld op 99,6 procent. Dat is 2,3 procent-punt lager dan drie maanden daarvoor. Het niveau waarop de fondsen volgens de regels zouden moeten zitten, ligt op of iets boven 104,2 procent. De beleidsdekkingsgraad van een fonds wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden. Wanneer puur naar de dagelijkse marktinformatie wordt gekeken, is de situatie van de fondsen licht verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg van 96,3 naar 96,6 procent. (Bron: AD, 27-07-2016)

Kleine zzp'er wil meer uren per week werken

Een deel van de 'kleine' zzp'ers zou graag een langere werkweek maken. Ruim 30 procent van de zzp'ers die nu minder dan twaalf uur in de week werkt wil meer uren draaien. Van de bijna één miljoen zzp'ers hebben er 112.000 zo'n korte werkweek. Ruim 30 procent is tussen de 65 en 75 jaar, vergeleken met 4 procent van de voltijd-zzp'ers. Het CBS heeft ook gekeken in hoeverre kleine zzp'ers erin slagen om meer uren te gaan draaien. Het blijkt dat 20 procent van de kleine zzp'ers van 2014 in 2015 meer uren is gaan werken. De afgelopen paar jaar is het percentage kleine zzp'ers dat meer werk vindt geleidelijk gaan stijgen. Ruim de helft van de kleine zzp'ers bleef ook in 2015 minder dan twaalf uur per week werken. En een kwart stopte als zzp'er.

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto-inkomen uit de eigen onderneming van een kleine zzp'er 8900 euro. Dat gemiddelde wordt echter flink opgetrokken door een relatief klein groepje grootverdieners, want de helft verdiende slechts 2800 euro of minder. Bij de voltijders lag dat op gemiddeld 38.300 euro. Voor 42 procent van de kleine zzp'ers is het werk als zelfstandige de voornaamste inkomstenbron. Voor 39 procent is dat het pensioen. (Bron: FD, 09-08-2016)

FNV: 'Al 17.000 banen weg door faillissementen thuiszorg'

De FNV maakt zich grote zorgen over 'een golf' aan faillissementen in de thuiszorg. De afgelopen anderhalf jaar zouden al zo'n 17.000 medewerkers hun baan zijn verloren. Gemeenten werden begin vorig jaar verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en dat ging gepaard met een miljardenbezuiniging. Zo kwam er vanuit de overheid 40 procent minder geld beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Verschillende thuiszorginstellingen kwamen hierdoor in financiële problemen, omdat veel gemeenten patiënten kortten op het aantal uren huishoudelijke hulp. Een kwart van de gemeenten besloot zelfs helemaal te stoppen met deze vorm van thuiszorg.

Daarnaast werd bezuinigd op het budget van de verpleging en verzorging.

Verschillende zorginstellingen konden een faillissement als gevolg van de bezuinigingen niet voorkomen. Maandag volgde Stichting ZorgBedrijf en Thuiszorg Noord-Holland, met in totaal zo'n tweehonderd werkers. 'Gemeenten moeten ophouden met de doorgeslagen bezuinigingen, zodat nóg meer faillissementen voorkomen kunnen worden', zegt Sarah Dobbe van de FNV. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in mei dat gemeenten wat te snel zijn geweest in het korten van uren huishoudelijke hulp of het zelfs helemaal afschaffen daarvan. Dat korten mag, maar alleen als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dat terecht is. (Bron: FD, 26-07-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019