KORT BINNENLANDS NIEUWS

Veel arbeidsongeschikten naar bijstand

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en 2018 gedaald met 179.000. In 2003 lag het aantal op 993.000 uitkeringen. (Bron: FD, 08-09-2016)

20.000 meer bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsgerechtigden is in het tweede kwartaal van 2016 opnieuw gestegen. Eind juni ontvingen 463.000 personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21.000 meer dan een jaar eerder. De stijging van het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2015 en juni 2016 is volgens het CBS voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van asielzoekers. Ook komen meer jongeren en ouderen in de bijstand door veranderde wetgeving. Zo zijn de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) van invloed op de toename. In juni 2016 zaten 7000 meer jongeren tot 27 jaar in de bijstand dan in juni 2015, een stijging van 16 procent. Ter vergelijking: het aantal 45-plussers met bijstand was 12.000 hoger; een stijging van ruim 5 procent. Een andere oorzaak van de stijging is, aldus het CBS, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. (Bron: FD, 01-09-2016)

Uitzendbaantjes in aantal toegenomen

Het aantal uitzenduren is in het tweede kwartaal opgelopen. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe. In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daarmee wordt de groei van de sector hervat. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren nog met 1,4 procent. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,1 procent. Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 2,7 procent. (Bron: 01-09-2016)

Zzp'ers vaak schijnzelfstandig

De belastingdienst wijst bijna de helft van de model-overeenkomsten af die zzp'ers en hun opdrachtgevers zekerheid moeten geven dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in hun arbeidsrelatie. De fiscus heeft (maar) 17 procent van de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd. (Bron: FD, 03-09-2016)

Flexibilisering wordt steeds grotere bedreiging

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet door. Vooral sportinstructeurs, bouwvakkers, onderwijs-assistenten en medewerkers in de kinderopvang, winkeliers en hulpkrachten transport en logistiek werken vaker als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of hebben een flexibel dienstverband. Voor alle beroepen tezamen is in de periode 2005 tot 2015 de flexibilisering op de arbeidsmarkt met 10 procentpunt toegenomen. Uitschieters vormen de sportinstructeurs met een stijging van 23 procent en bouwvakkers met bijna 20 procent. Per eind 2015 heeft 34 procent van de werkzame beroepsbevolking een flexibel dienstverband of werkt als zzp'er. Het aandeel werknemers met een vast dienstverband bedraagt nu 62 procent, tien procent lager dan tien jaar geleden. (Bron: FD, 13-09-2016)

Steeds meer vakbondsverzet tegen flexibilisering

Vakbond CNV keert zich tegen flexibele arbeidscontracten. 'Flex blijkt slecht voor werknemers en economie. Het vele gebruik van flex leidt ertoe dat werknemers minder tijd hebben voor scholing en mantelzorg', zei CNV- voorzitter Maurice Limmen, vooruitlopend op een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens Limmen heeft flex-arbeid tot gevolg dat de innovatieve kracht van de economie afneemt en de samenleving in problemen komt. 'Dus hebben we meer vaste arbeidscontracten nodig', zo stelt hij. Uit het rapport blijkt dat werknemers met een flexibel arbeidscontract minder scholing volgen en minder mogelijkheden krijgen voor het combineren van werk en zorg. (Bron: FD, 31-08-2016)

Weer poging vakbeweging buitenspel te zetten

De FNV probeert schilders te mobiliseren om een recent principeakkoord over een nieuwe schilders-cao van tafel te krijgen. De werkgevers, verenigd in OnderhoudNL, bereikten hierover eind augustus overeenstemming met de Landelijke Belangenvereniging (LBV) uit Rotterdam als tegenpartij. De FNV kwam samen met CNV Vakmensen buitenspel te staan bij de cao-onderhandelingen, nadat langdurige onderhandelingen zonder resultaat waren gebleven. Met de LBV, die in 2012 eigenstandig een cao afsloot met de brancheorganisatie van dakbedekkers 'Het Hellende Dak', kon wel zaken worden gedaan. Volgens de FNV-actiecoördinator Dick Koerselman worden in dit nieuwe contract arbeidsvoorwaarden van schilders 'gesloopt'. 'Het akkoord dat er nu ligt, kost de schilder 1800 euro per jaar.' (Bron, FD, 06-09-2016)

Kletsmajoren

Premier Mark Rutte biedt zijn excuses aan voor de verkiezingsbeloften die hij niet is nagekomen in de afgelopen kabinetsperiode. Naast premier Mark Rutte kwam ook de leider van coalitiegenoot PvdA, Diederik Samsom, afgelopen weekend met excuses. In een interview met NRC Handelsblad zegt hij dat hij vooral in het begin van de kabinetsperiode meer aandacht had moeten hebben voor zijn fractiegenoten. (Bron: FD, -2016)

Bijna 300.000 studenten opgeleid voor werk dat verdwijnt

Veel studenten in het mbo, hbo en wo volgen nog opleidingen die hen voorbereiden op werk dat potentieel op korte termijn door robots gedaan kan worden. Het zou gaan om zo'n 286.000, blijkt uit een analyse van accountants- en advieskantoor Deloitte. Vooral een groot aantal mbo-studenten wordt opgeleid voor werk dat mogelijk gaat verdwijnen. (Bron, FD, 24-09-2016)

Koopkracht student omlaag

De koopkracht van studenten daalt de komende jaren onevenredig hard door de afschaffing van de basisbeurs en het steeds hogere collegegeld, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op basis van eigen onderzoek. Volgens het ISO wordt de drempel om te studeren hiermee steeds hoger. De organisatie roept het kabinet op tot maatregelen. (Bron: FD, 29-08-2016)

Werkers Tata Steel in opstand

Werkers van Tata Steel in IJmuiden hebben op donderdag 15 september een werkonderbreking gehouden tegen de mogelijke gevolgen van een fusie met ThijssenKrupp in Duitsland. Zij willen vóór 1 oktober duidelijkheid over de gevolgen en eisen medezeggenschap bij de onderhandelingen. "Wij laten ons bedrijf niet kapot maken". (Bron: FD, 16-09-2016)

Honderden banen weg door faillissement metaalbedrijf

Zeker 34O werknemers en een onbekende hoeveelheid flexwerkers in de Limburgse metaalindustrie moeten vrezen voor hun baan na het faillissement van Componenta, een Fins metaalbedrijf met twee Nederlandse vestigingen, zo heeft bestuurder Ron Peters van FNV Metaal maandag laten weten. De vakbonden willen met curator Peter Brouns om de tafel om de gevolgen voor het personeel te bespreken. Volgens De Unie en FNV is er sprake van mismanagement en van slecht beleid en moet de curator een onderzoek instellen. De Finnen hadden eerder dit jaar de productie in Hoensbroek al aanzienlijk ingekrompen. Vorig jaar werd een samenwerkingsverband gesloten met het Belgische bedrijf Ferromatrix en als gevolg daarvan werd een deel van de activiteiten verplaatst naar België. Voor Hoensbroek betekende dat een verlies van 128 arbeidsplaatsen. (Bron: NRC en FD, 06-09-2016)

Onderzoek wurgcontracten in zorg

De Consumentenbond en artsenorganisatie VvAA gaan samen onderzoek doen naar het contracteren van zorg door zorgverzekeraars. De verzekeraars krijgen het verwijt dat ze ziekenhuizen en artsen wurgcontracten voorleggen. Dat beeld rees ook op uit onderzoek dat huisartsenvereniging LHV eerder deed. In het onderzoek zullen 25.000 zorgverleners worden ondervraagd. De nadruk van het onderzoek ligt op gevolgen voor patiënten van de werkwijze van verzekeraars. Edwin Brugman van VvAA zegt: 'Niet voor niets klagen zorgverleners over het feit dat de zorgverzekeraars steeds meer invloed uitoefenen op wat er in de behandelkamer gebeurt. Voor consumenten - want iedereen kan patiënt worden - is het belangrijk te weten in hoeverre zij hinder kunnen ondervinden van afspraken tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.' De twee organisaties willen voorkomen dat patiënten aan het eind van een jaar worden geweigerd in een ziekenhuis omdat de overeengekomen jaarbudgetten al op zijn. (Bron: FD, 02-09-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019