De blokkade van de VS tegen Cuba, wanneer zal hij eindigen?

Interview met de vertrekkende Cubaanse ambassadeur Fermin Gabriel Quiñones Sanchez

Wil van der Klift: De Cubaanse regering wijst herhaaldelijk op de schadelijke gevolgen van de blokkade. Kunt u die zienswijze nader uitleggen?
Fermin Gabriel Quiñones Sanchez: Nog nooit eerder in de moderne geschiedenis heeft er een systeem van dwingende, unilaterale maatregelen van één land tegen een ander land zo lang standgehouden als de blokkade, sinds de vroege jaren 60 opgelegd door de regering van de Verenigde Staten van Amerika aan Cuba.

Indertijd kon de regering van de VS niet accepteren dat een groep van Cubaanse mannen en vrouwen een radicale revolutie leidden en een einde maakten aan de neokoloniale overheersing, die de soevereiniteit en onafhankelijkheid schond van een land dat trots was op zijn afkomst.

De Verenigde Staten begonnen allerlei strategieën te gebruiken om de triomfantelijke Revolutie omver te werpen: de economische, commerciële en financiële oorlog was één van die strategieën. Dit creëerde een lastige situatie voor de Cubaanse economie die om vooruit te komen allerlei moeilijkheden moest trotseren en naar innovatieve manieren moest zoeken.

Al deze jaren heeft het Cubaanse volk geleden onder de gevolgen van de blokkade van de VS en het heeft onmeetbare menselijke en materiële verliezen geleden. De blokkade beïnvloedt op talloze manieren meerdere aspecten van de levens van Cubaanse burgers op negatieve wijze.

Het is bewezen dat de blokkade het hoofdobstakel is in de ontwikkeling van Cuba, en de economische schade die door de blokkade is ontstaan, na zes decennia, komt neer op 753,688 miljard dollar, wanneer we de devaluatie van de dollar tegen de goudprijs in acht nemen.

WvdK: De situatie zal zich nu toch binnenkort wijzigen, gezien de normalisatie van de betrekkingen tussen Cuba en de VS? Dit standpunt wordt door veel mensen ingenomen.
FGQS: Hoewel Cuba en de Verenigde Staten in de zomer van 2015 hun diplomatieke betrekkingen hebben hersteld en ondanks alle doorgevoerde wijzigingen in de toepassing van de blokkade door de regering van president Barack Obama en zijn roep aan het Amerikaanse Congres om de blokkade op te heffen, zijn er enkele sleutelelementen van het beleid die van kracht blijven en die de normalisatie van de betrekkingen tussen de beide landen verhinderen. In tegenstelling tot wat er in positieve zin is gedaan, zijn de sancties tegen internationale financiële transacties naar Cuba juist toegenomen tijdens Obama's ambtstermijn. Bovendien zijn wereldwijd de repercussies tegen soevereine staten en bedrijven die handelsrelaties onderhouden met Cuba ook significant toegenomen.

Recentelijk heeft de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez Parrilla, aan de internationale pers het rapport over Resolutie 70/5 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gepresenteerd, waarin hij up-to-date informatie levert over de verliezen die Cuba leidt door de blokkade die door Washington is opgezet. De verwachtingen zijn dat, zoals elk jaar, dit rapport zal worden aangenomen in het multilaterale forum, eind oktober.

WvdK: Al sinds vele jaren is er een overweldigende meerderheid in de Verenigde Naties tegen de blokkade. Wanneer zullen de Verenigde Staten nu eens overstag gaan?
FGQS: De blokkade van de VS tegen Cuba schendt het internationaal recht en is een gigantische, overduidelijke, en systematische schending van mensenrechten van een Caribisch land die onmiddellijk zou moeten eindigen, zonder voorwaarden of druk van welke soort dan ook. In 2015 stemden 191 lidstaten tegen het beleid dat erop gericht is een volk uit te roeien. De blokkade werd slechts gesteund door twee landen: de VS en Israël.

Cuba en zijn volk vertrouwen erop dat zij kunnen bouwen op de steun van de internationale gemeenschap en hun gerechtvaardigde eis dat de economische, financiële en commerciële blokkade, die onrechtvaardig en eenzijdig is opgelegd door de regering van de Verenigde Staten van Amerika, beëindigd zal worden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019