Kort Binnenlands nieuws

ING snijdt diep: 7000 banen weg

ING snijdt fors in zijn personeelsbestand. In totaal schrapt het financiële concern 7000 banen. In Nederland vervallen 2300 voltijdsbanen, in België 3500. De ingreep moet een jaarlijkse kostenbesparing van 900 miljoen euro opleveren in 2021. Bij ING werken nu nog 52.000 mensen, van wie ruim 14.800 in Nederland en meer dan 8100 in België. In België worden de filialen van ING en Record Bank samengevoegd. De vakbonden reageerden geschrokken op het grote banenverlies bij ING. "Ontzettend heftig", aldus Reinier Castelein van De Unie. "ING is wat mij betreft de slachtbank van Nederland geworden." (Bron: AD, 03-10-16)

40.000 grootbankmedewerkers verloren sinds 2011 hun baan

ING kondigde aan 7000 banen te schrappen. Vorige maand meldde ABN Amro dat maximaal 1375 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Eind vorig jaar liet Rabobank weten dat er 9000 banen komen te vervallen. Gezamenlijk kondigden de drie grootbanken sinds 2011 reducties aan van 40.000 arbeidsplaatsen. Bij ABN Amro zijn sinds 2011 reducties aangekondigd van opgeteld meer dan 5000 banen. ING-Groep heeft in diezelfde periode een verkleining van meer dan 16.000 arbeidsplaatsen bekendgemaakt. Daar zitten wel banen bij van de in 2014 verzelfstandigde verzekeringstak NN. Rabobank is koploper met 19.000 verdwenen arbeidsplaatsen. Het aantal banen dat verdwijnt heeft betrekking op de gehele organisatie, nationaal en internationaal. Bij de door ING aangekondigde reducties daalde het aantal Nederlandse banen sneller dan het aantal buitenlandse banen. Sinds 2011 kromp het personeelsbestand bij ING in Nederland met een derde, tegen een kwart internationaal. Rabobank greep de afgelopen jaren juist harder in bij de buitenlandse kantoren. (Bron: FD, 04-10-2016)

Vakbondsdemonstratie

Zo'n 400 werknemers van de Shell-raffinaderij in Pernis, Zuid-Holland, voerden op 21 september jl. actie om hun eis voor een hoger loon kracht bij te zetten. Ook moet de werkdruk omlaag, aldus FNV-bestuurder Egbert Schellenberg en de CNV-bestuurder Piet Verburg. Het laatste loonvoorstel dat Shell heeft gedaan, zou lager zijn dan wat vergelijkbare bedrijven in de sector hebben afgesproken en treft vooral jongeren. (Bron: FD, 21-09-2016)

Koningshuis in het geniep gecompenseerd voor belasting

De Oranjes (goede vrienden van het koningshuis in Qatar, nvdr) worden sinds 1973 heimelijk gecompenseerd voor de belastingen die ze sinds dat jaar moeten betalen op hun privévermogen. De compensatie gebeurt al 43 jaar via een ophoging van de jaarlijkse uitkering voor het staatshoofd. Daarover hoeft geen belasting te worden betaald. Dat meldde RTL Nieuws. Met name prins Bernhard zou destijds hebben aangedrongen op de compensatie. Het kabinet-De Jong zorgde ervoor dat de Tweede Kamer niets te weten kwam over de compensatie, aldus RTL, dat stukken over de onderhandelingen opdiepte in het Nationaal Archief. Over de belastingen voor het staatshoofd en zijn familie is veel te doen. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die premier Rutte opriep het koninklijk paar meer belasting te laten betalen. Rutte heeft deze wens naast zich neergelegd. Eind deze maand komt het onderwerp terug bij de behandeling van de begroting van de Koning. Koning Willem-Alexander ontvangt dit jaar een uitkering van 5,4 miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen voor personele en materiële uitgaven. De rest is zijn persoonlijke inkomen. De berekening van de vergoeding vloeit rechtstreeks voort uit de afspraken uit 1973. (Bron: NRC, 11-10-2016)

FNV sleept FIFA voor rechter

De FNV sleept samen met een gastarbeider uit Bangladesh de wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter in Zürich om een einde te maken aan de slechte arbeidsomstandigheden bij de bouw van stadions en wegen voor het WK voetbal in 2022 in Qatar. Volgens de FNV en arbeider Nadim Shariful Alam werken duizenden straatarme arbeiders uit landen als Bangladesh, India en Nepal zich in de bloedhitte van rond de 50 graden Celsius soms letterlijk dood om het wereldkampioenschap voetbal te laten slagen. "Zij werken als moderne slaven voor de puissant rijke Qatari", aldus Ruud Baars van de FNV. Volgens de FNV en eerder ook Amnesty International belooft de FIFA al jaren de schending van de mensenrechten van arbeiders in Qatar aan te pakken, maar tot nu toe is nagenoeg geen enkele verbetering te zien. (Bron: AD, 10-10-2016)

Voorlopig geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel

De vakbonden hebben met Tata Steel een baangarantieregeling afgesproken voor de 12.000 werknemers hij de staalfabriek in lJmuiden. Voor een periode van vijf jaar zullen er geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland, ook niet als het bedrijf eventueel samengaat met branchegenoot ThyssenKrupp. Werknemers die eventueel toch boventallig worden, kunnen voor een periode van maximaal 21 maanden intern herplaatst worden, waarbij na goed presteren binnen twee maanden een vaste aanstelling volgt. (Bron: NRC, 05-10-2016)

Werknemers kregen deze eeuw 5,1% te weinig loon ondanks groei

Terwijl de economische groei de afgelopen vijftien jaar bijna 8 procent bedroeg, hebben werknemers gemiddeld 5,1 procent te weinig loon ontvangen. Tot die conclusie komt Rabobank in een rapport. Volgens de economen van de Rabobank 'neemt zonder overheidsbeleid de koopkracht de komende jaren ook niet toe'. Vooral werknemers in de bouw-, transport- en opslagsector hebben een achterstand in beloning opgelopen terwijl de arbeidsproductiviteit flink toenam. (Bron: FD, 17-09-2016)

Salaris van top stijgt harder dan cao-loon

In het bedrijfsleven is het salaris van de topverdieners de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan de cao-lonen. Over de periode van 2010 tot en met 2015 gaat het om een stijging van 22 procent bij de topsalarissen tegen 6 procent bij de cao-lonen. De topsalarissen groeiden gemiddeld dus bijna vier keer zo snel als die van de gewone medewerkers. Dit komt naar voren uit onderzoek van het CBS. Van 2010 tot en met 2015 steeg het bruto jaarsalaris van de werknemers met de hoogste inkomens tot gemiddeld 252.000 euro. Het inkomen inclusief vakantiegeld en eventuele bonussen van de top-vijf uit een bedrijf valt daarmee gemiddeld 6,1 keer hoger uit dan dat van de doorsnee werknemers. In 2010 was die factor nog 5,5. (Bron: FD, 30-09-2016)

Boekhoudchef Hoogervorst is graaier

Het salaris van Hans Hoogervorst, de voorzitter van de Organisatie die internationale boekhoudregels Opstelt (IASB) (en die het Ziekenfonds kapotmaakte, nvdr), staat ter discussie in het Europees Parlement. Europarlementariër Sven Giegold, lid van de commissie economische en monetaire zaken, stelt in een brief aan de voorzitter van de stichting waar de IASB onder valt dat het salaris van Hoogervorst en zijn medebestuurders niet past bij een Organisatie met een publieke oriëntatie zoals de IASB. Hij vraagt daarom om een onmiddellijke reductie van 'iedere excessieve beloning'. Giegold noemt in zijn brief een bedrag van 875.458 dollar voor het salaris van Hoogervorst over 2014. (Bron: FD, 27-09-2016)

Dupont praat met stadsbestuur van Dordrecht

De directie van chemisch bedrijf Dupont is gisteren voor spoedoverleg ontboden door het stadsbestuur van Dordrecht. Het vertrouwen in het concern is tot het nulpunt gedaald na een nieuw incident met kankerverwekkende stoffen en slechte communicatie. Deze week werd bekend dat in augustus 2730 kilo van het giftige formaldehyde is gelekt. Dat had Dupont veel eerder moeten melden, vindt het stadsbestuur van Dordrecht, waar het bedrijf is gevestigd. "Dit is niet zomaar een kleinschalig incident, dit gaat om grote hoeveelheden kankerverwekkende stof", zegt wethouder Van der Linden. "De vergunning om te blijven produceren hangt af van vertrouwen. Dat is ernstig geschaad." Het stadsbestuur heeft de directie van Dupont, en van zusterbedrijf Chemours (met de pet in de handen, nvdr), duidelijk gemaakt dat de ondernemingen zich structureel anders moeten gedragen. (Bron: FD/IdG en PG, AD, 30-09-2016)

Spoordienst tussen China en Nederland

De eerste spoordienst tussen China en Nederland is een feit. In vijftien dagen rijdt de Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express via Kazachstan en Moskou tussen beide landen. De trein kan 80 containers vervoeren en rijdt voorlopig wekelijks. De ambitie is dat eind 2017 te hebben opgevoerd naar vijf keer per week. (Bron: FD, 21-09-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019