Van de redactie

i-002-006.jpg
Fermin Quiñones Sánchez (rechts) en Carlos Ernesto Rodríguez (links). (Foto: Manifest/GL)

"In Nederland staat vanaf nu alles in het teken van de komende kamerverkiezingen. Er zal alles aan worden gedaan om de huidige regeringspartijen in de publieke opinie omhoog te krikken." Dit schreven we al eerder. Inmiddels begint de voorspelling steeds meer gedaante te krijgen al begint het verstandshuwelijk tussen PvdA en VVD hier en daar wat tekenen van slijtage te vertonen. Prinsjesdag vertoonde wat we al dachten. Iedereen wordt tot 1 april 2017 gespaard. Van de Kraats van VNO-NCW heeft de ondernemerszorgen keurig geformuleerd: De ontslaggolf moet enigszins worden bijgestuurd en de inkomensval moet niet te snel en te groot zijn. Een gebaar naar de vakbonden. Vooral de uitkeringsgerechtigden en laagstbetaalden moeten koest worden gehouden. De bevolking kan weer een klein jaar rustiger ademhalen. Het bezuinigen wordt even stopgezet en er groeit begrip bij de ondernemers dat het bezuinigings- en afbraakbeleid wat moet worden getemperd.

Het kapitaal wil voor alles maatschappelijke rust en voorspelbaarheid. Klassenvrede wordt zolang mogelijk nagestreefd. Maar die klassenvrede wordt steeds moeilijker te bewaren nu het kapitalisme overal in crisis verkeert en daarmee voor het kapitaal, vanwege onderlinge concurrentie, noodgedwongen de aanvallen op het levenspeil van de arbeidersklasse toenemen. Om te voorkomen dat de onrust en onzekerheid linkse vormen aannemen wordt alles wat naar socialisme riekt in een kwaad daglicht gezet. Communisme is al helemaal uit den boze. Communisten beschikken immers over een gevaarlijke theorie: de theorie van de klassen en van de klassenstrijd. Dat is een heldere planmatige kijk op de ontwikkelingen.

Dat is wat anders dan allerlei opportunistische reacties op de ontwikkelingen en bovendien doelgericht: zonder socialisme op de agenda heeft links de arbeidersklasse niets te bieden. Of Roemer nu wel of niet een paar kilo is afgevallen, het doet er niet toe. De SP heeft geen veranderingsbeleid, maar rent achter de feiten aan. Niet het individualisme, noch de graaizucht zijn de tegenstanders van de arbeidersklasse. Het kapitalistische systeem staat vooruitgang in de weg. Prima plan trouwens dat Nationaal Zorgfonds, maar reken er maar niet op. Dat werd al afgebrand voor het naar buiten kwam. Veel van de SP-plannen blijven onuitvoerbaar onder de huidige kapitalistische maatschappelijke en politieke omstandigheden. De SP zal geen meerderheid in het parlement krijgen en zal bovendien politiek geïsoleerd blijven.

De leiding van de SP maakt haar achterban ook onvoldoende duidelijk dat zij massaal in actie moet komen wil er wat veranderen, dat een parlementaristisch beleid tot niets leidt. Wie er ook bij de SP aan kop zal zijn, dat maakt niets uit. Het gebrek aan een radicale koers leidt alleen tot de vraag 'mag het beleid ietsje minder schadelijk zijn?' De voortdurende aanvallen op het communisme bewijzen dan ook niets meer of minder dan dat zij door de heersende klasse wordt gezien als de grootste tegenstander, voor wie de 'elite' echt angst heeft. Alleen de organisatorische zwakte van veel communistische partijen, grotendeel het gevolg van misleiding en mediahetze, maakt dat de arbeidersklasse nog geen scherp zwaard ter beschikking heeft.

De periode waarin we nu leven is het best te omschrijven als een tijdelijke stilte voor de storm. Het wachten is op de hardhandige correctie. Het gaat economisch - mondiaal, in Europa en in Nederland - helemaal niet zo goed als wordt gesuggereerd. Er is eerder sprake van stagnatie en onzekerheid. Volgens de bekende econoom Stiglitz leeft Europa in een fantasie. Hij spreekt van 'Russisch roulette'. De EU is in crisis en de voormannen rollebollen over straat. De ondernemers willen niet op een maatschappelijke tijdbom, die ze zelf hebben gemaakt, leven. Ze moeten er maar aan gaan wennen. Trump staat hoe dan ook, of hij wint of niet, voor de deur. Van de IMF is ook geen helder antwoord te verwachten. Die weten ook allang niet meer hoe het schip te besturen. FD-zorgredacteur Sandra Olsthoorn meldde na vijf jaar in haar afscheidsessay dat de marktwerking in de zorg was als een 'zwalkende bus met tien chaufeurs'. Wordt de redding van de Deutsche Bank een Bail-in of bail-out? Of anders gezegd moet de belastingbetaler er weer voor opdraaien of de banken zelf, de vrinden van Van de Kraats. Van de Kraats kan zich beter gaan inzetten voor betere (handels)relaties met Rusland om zo de politieke en militaire escalatie te verminderen die nu steeds sneller groeit.

De armoede in Nederland neemt inmiddels verder toe en is een veelkoppig monster.

In deze krant zullen we weer een aantal belangwekkende achtergrondartikelen plaatsen. Het eerste deel van de speech op het Avante! festival van de secretaris-generaal van de PCP, met algemene analyse over mondiale en nationale Portugese ontwikkelingen. De geglobaliseerde monopolist van Intan Suwandi en John Bellamy Foster en van Zoltan Zigedy over de 'socialistische' maskerade. Macht is gebaseerd op kennis.

De arbeidersklasse moet overal in de wereld de macht in handen zien te nemen om een socialistische wereld te kunnen opbouwen. Geen makkelijke taak, maar ook niet onmogelijk. Steun van de bevolking krijg je als je, zoals in Portugal, waar de PCP een politiek van herstel van het levenspeil voert door de regerende Socialistische Partij te 'dwingen' de eerdere bezuinigingen terug te spoelen, zonder medeplichtig te worden aan negatieve maatregelen van de huidige regering. Niet gemakkelijk, maar toch...

Niet gewillig meepolderen in allerlei overleggen, maar de basis organiseren in buurten en bedrijven, moet het parool zijn. Verzet organiseren tegen verdergaande flexibilisering en de algehele afbraak van ons sociaal stelsel. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar het is de enige weg. Alleen door strijd worden de ware bedoelingen van rechtse politici zichtbaar.

De ontwikkelingen in Latijns-Amerika, in Bolivia, Venezuela en Brazilië blijven uiterst explosief. Onder leiding van de VS wordt geprobeerd de recente verworvenheden in de afgelopen decennia terug te draaien en Latijns-Amerika weer onder imperialistisch gezag te plaatsen. In Manifest staat een interview met de vertrekkende ambassadeur van Cuba. Daarin wordt met name opgeroepen de Amerikaanse blokkade zonder voorwaarden op te heffen. Voor Cuba geldt nu des te meer: STOP de Amerikaanse blokkade. Als de blokkade wordt opgeheven kan de Cubaanse regering nog beter werken aan de opbouw van het land en het welzijn van de bevolking.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

Lees de krant (of op de website: www.ncpn.nl) voor een beter inzicht in de veranderende krachtsverhoudingen en de mondiale kapitalistische crisis.

Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.

Deze keer geen artikelen op de website www.ncpn.nl

Manifest nr. 11/2016 verschijnt op donderdag 17-11-2016.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019