Verklaring van Casablanca

Aangenomen op de Afrikaanse en Internationale bijeenkomst over de COP22 op 23 en 24 september 2016

i-001-002.jpg
Death Viel in de woestijn van Namibië. In Afrika rukt de woestijn steeds meer op en bedreigt het leefklimaat van miljoenen mensen. (Foto: Michiel van Balen/Flickr/cc/by)

Wiebe Eekman (*)

Het doorbreken van alle hitterecords in de loop van dit jaar 2016, en de opeenvolging van cyclonen, orkanen, overstromingen, bosbranden, droogtes, herinneren ons eraan dat de klimaatverandering een werkelijkheid is, die nu al honderden miljoenen van ons treft. Wij, sociale bewegingen en organisaties uit de burgerlijke samenleving, in al onze verscheidenheid hier verzameld te Casablanca om de mobilisatie te lanceren naar de COP22, die gehouden zal worden in Marrakesh van 7 tot 18 november a.s., herbevestigen onze vastberadenheid zo te handelen dat de klimaatopwarming onder de drempel van 1,5 graad C blijft, in navolging van de verbintenis in Parijs, aangegaan door het geheel van staatshoofden en regeringsleiders.

Na afloop van de COP21 hebben wij ons verbonden om ons te mobiliseren, overal waar nodig, opdat de rode lijnen van een rechtvaardige en leefbare toekomst niet zullen worden overschreden. Wij hebben ons aan deze belofte gehouden en zullen hem blijven houden.

Afrika, als gastheer voor de COP22, ondervindt de brutaalste en meest dramatische gevolgen van de opwarming: milieuontaarding en vermindering aan natuurlijke rijkdommen, voedselonzekerheid, waterstress, armoedeverhoging, gezondheidsrisico's, massale verplaatsing van de bevolking. Nochtans dragen de Afrikaanse vrouwen en mannen geenszins verantwoordelijkheid voor de opwarming. Bijgevolg engageren wij ons in naam van klimaatrechtvaardigheid evenals sociale rechtvaardigheid.

Wij willen dus onze mobilisatie voortzetten om:

De tijd dringt: we hebben nog maar enkele jaren om ons te verzekeren van een mogelijke toekomst vrij van klimaatchaos. Tezamen dienen wij van de COP22 een bepalende etappe te maken voor de versterking van deze beweging voor klimaatrechtvaardigheid.

Gepubliceerd te Casablanca, 24 september 2016, in naam van internationale bijeenkomst samengeroepen door de Marokkaanse coalitie voor Klimaatrechtvaardigheid.

(*) Vertaling uit het Frans door Wiebe Eekman, 7 oktober 2016. Zie: http://www.e-joussour.net/fr/declaration-de-casablanca/

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019