KORT BINNENLANDS NIEUWS

Koopkracht stijgt nog minder dan voorspeld

De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,7 procent. Afgelopen jaar was deze nog 2,7. De 0,7 procent is ook lager dan de 1 procent die op Prinsjesdag werd geraamd. De raming van Prinsjesdag is iets verlaagd wegens de hogere inflatie en hogere zorgpremies. Werkenden met een lager inkomen gaan er het meest op vooruit [het gaat overigens om zeer kleine bedragen, nvdr]. (Bron: NRC, 22-12-2016)

Skivakantie alleen te betalen voor 'happy few'

Een skivakantie is, volgens het CBS, vooral favoriet bij de 'happy few' die een loon geniet van meer dan twee keer modaal. In 2015 gingen bijna 900.000 mensen op wintersport die in totaal 980.000 keer de sneeuw opzochten. Dat was 50.000 meer dan het voorgaande jaar. Bijna 13 procent van de Nederlanders uit een huishouden vanaf twee keer modaal ging op wintersport, tegenover 2 procent van de Nederlanders uit een huishouden onder modaal. (Bron: FD, 23-12-2016)

Bedrijven maken meer winst

Nederlandse bedrijven buiten de financiële sector hebben vorig kwartaal ruim 4 procent meer winst geboekt dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale brutowinst liep in het derde kwartaal op tot 53,3 miljard euro. Zowel binnenlandse activiteiten als buitenlandse dochterondernemingen rendeerden beter. (Bron: NRC, 23-12-2016)

MKB-werkgevers hebben geen belangstelling voor toekomst werknemers

Veruit de grootste uitdaging voor mkb-werkgevers voor komend jaar is kwalitatief goed personeel vinden (49%), gevolgd door borging van kennis en kunde (45%) en medewerker-tevredenheid (30%). Dat blijkt uit de gepubliceerde MKB Marktmonitor van uitzender Unique en onderzoeksbureau Motivaction. Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (33%) is voor werknemers de belangrijkste reden om uit dienst te gaan. Andere overwegingen zijn salariswensen die niet worden gehonoreerd (16%), wijziging in de privésituatie (18%) en reisafstand (10%). Slechts 16 procent van de ondervraagde werkgevers geeft aan te investeren in toekomstperspectief en doorgroeimogelijkheden. (Bron: FD, 30-12-2016)

Kroes komt weg met berisping

Neelie Kroes is door de Europese Commissie berispt voor het verzwijgen van inkomen, terwijl ze wachtgeld kreeg. Er worden geen stappen tegen haar ondernomen vanwege de niet-gemelde functie bij een bv op de Bahama's. (Bron: FD,22-12-2016)

Amerikanen lozen gif in Beneden-Merwede

Het Amerikaanse chemieconcern DuPont in Dordrecht heeft in de periode 2000-2010 teveel van de kankerverwekkende stof perfluoroctaanzuur (PFOA) oftewel C8 in de rivier Beneden-Merwede geloosd. Dat meldt het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in een rapport. Het rapport is toegevoegd aan een brief van de staatssecretaris van Milieu, Sharon Dijksma, aan de Tweede Kamer over de vervuiling door DuPont. (Bron: FD, 15-12-2016)

Nederland duur om in te leven

Nederland is een van de duurdere landen in Europa om in te leven. Het prijspeil ligt er hoger dan in buurlanden. Nederland prijkt op de ranglijst van kosten voor levensonderhoud in bijna veertig Europese landen op dertiende plaats. Zwitserland is het duurst, met prijzen die gemiddeld 45 procent hoger zijn dan die in Nederland. Macedonië is het goedkoopste land met prijzen die bijna 60 procent lager zijn dan in Nederland. (Bron: FD, 29-12-2016)

Heersende klasse houdt van stabiliteit

In de top 100 van invloedrijke toezichthoudende functies staan dit jaar maar zestien nieuwkomers. De lijst vernieuwt weinig, signaleren de makers van Management Scope. Een mannelijke commissaris is gemiddeld 62 jaar, als het een vrouw betreft 56 jaar. (Bron: FD, 22-12-2016)

Ontkerkelijking neemt snel toe

De helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 naar eigen zeggen tot een levensbeschouwelijke groepering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Nederlanders dat geregeld een religieuze dienst bezoekt is lager: één op zes. In 2010 zag nog 55 procent zich als gelovig. De grootste groep gelovigen zijn rooms-katholieken: 23,7 procent, 5 procent is moslim. De meeste kerkgangers bevinden zich in de bijbelbelt, een strook protestantse gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel. In het katholieke zuiden, waar velen zich wel gelovig noemen, is het kerkbezoek veel lager. (Bron: NRC, 23-12-2016)

Energierekening gaat fors stijgen

De energierekening van een huishouden stijgt volgend jaar gemiddeld met 56 euro. Dit blijkt uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis. In 2017 stijgen de netbeheerkosten met gemiddeld 13 euro per huishouden, stijgen de variabele tarieven voor stroom en gas met gemiddeld 20 euro en de belastingen met 23 euro. Een groot deel van die stijgende belasting komt uit een verhoging van de Opslag Duurzame Energie, de ODE-heffing. Die heffing gaat de komende jaren flink stijgen, concludeerde CE Delft vorig jaar. 'Het gemiddeld effect van de ODE voor bijvoorbeeld huishoudens is 30 euro per jaar per huishouden in 2015. In 2023 is dat 293 euro. (Bron: FD, 22-12-2016)

Ondemocratische procedure bij verkiezing voorzitter FNV

De procedure voor de verkiezing van de voorzitter van vakbond FNV is al zo goed als beslist voordat de race goed en wel van start is gegaan. Tegenkandidaten zijn door de FNV-toetsingscommissie te licht bevonden, waardoor alleen favoriet Han Busker overblijft. Het algemeen bestuur van de FNV schoof hem eind oktober naar voren als voorkeurskandidaat. Zo was Busker van meet af aan de gedoodverfde opvolger van Ton Heerts. Er waren vier andere kandidaten. Naast Irene Hemelaar, Robert Ensor en FNV-kaderlid Ton Kitzen solliciteerde een vijfde persoon van wie de naam niet bekend is gemaakt. (Bron: FD, 13-12-2016)

Hoge werkdruk op universiteiten

De werkdruk op de Nederlandse universiteiten is erg hoog door de toename van het aantal studenten, De afgelopen drie jaar heeft 60 procent van de werknemers lichamelijke of psychische klachten gehad als gevolg van die werkstress. Dat blijkt uit een studie die onderzoeksbureau Totta Research in opdracht van de vakbond FNV heeft uitgevoerd onder ruim 2500 medewerkers. Het gaat om zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel. Bijna 7 van de 10 werknemers ervaren de werkdruk als hoog tot zeer hoog. Ruim 90 procent van de ondervraagden heeft sinds 2014 tijdens ziekte toch doorgewerkt, variërend van enkele dagen tot meer dan een maand. (Bron: FD, 10-01-2017)

Vast werk verdwijnt als sneeuw voor de zon

Nederlandse uitzendkrachten werkten in de periode tussen 7 november en 4 december op jaarbasis 7 procent meer. De omzet van uitzendbureaus steeg met 8 procent. (Bron: FD, 28-12-2016)

SNS schrapt bijna 1000 banen

SNS, het moederbedrijf van onder meer SNS Bank en ASN, gaat de komende vier jaar tussen achthonderd en negenhonderd voltijdbanen schrappen. Op die manier wil de bank, die in handen is van de overheid, 100 mln euro per jaar besparen. (Bron: FD, 17-12-2016)

Achmea schrapt weer banen

Bij Achmea, de grootste schade- en zorgverzekeraar van Nederland, verdwijnen opnieuw, tussen nu en 2020, 2000 banen bovenop de 4000 die al in 2013 werden geschrapt. Nu werken er nog 15.500 mensen. (Bron, FD, 16-12-2016)

Technologiebedrijf Ricoh snoeit

Bij Ricoh Nederland, dochterbedrijf van de Japanse maker van printers en kopieermachines, verdwijnen circa 245 van de 1100 arbeidsplaatsen. (Bron: FD, 16-12-2016)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019