KORT BINNENLANDS

Nederlanders betalen zich blauw aan hun auto

Wie jaarlijks 20.000 kilometer rijdt, betaalt per maand 700 euro (brandstof, afschrijving, wegenbelasting, verzekering, onderhoud etc.) Nergens is het rijden van een diesel zo duur als hier en wie een benzine-auto rijdt, zit ook in de top. Dat blijkt uit onderzoek van Leaseplan in 24 landen. Met deze gemiddelde maandlasten is het rijden van een dieselauto in Nederland bijna twee keer zo duur als in Hongarije (369 euro), maar ook flink duurder dan in het Verenigd Koninkrijk (435 euro). Een dieselrijder in België is ook bijna 200 euro per maand goedkoper uit. Vooral de autobelastingen zijn hier het hoogst. Leaseplan Nederland: "Een automobilist wordt nu niet gestimuleerd om minder kilometers te maken, want op 87 procent van de kosten heeft een automobilist zelf geen invloed. Op dit moment belasten zes van de zeven autobelastingen het bezit van de auto, alleen brandstofaccijnzen belasten het gebruik. Belasten op gebruik zorgt pas voor minder kilometers, minder files en een beter milieu." (Bron: AD/TV, 03-02-2017)

Armoe en opleiding beïnvloeden levensduur

De (Nederlandse) politiek moet er meer rekening mee houden dat mensen met een laag inkomen en weinig opleiding meer kans hebben om vroeg te overlijden. Met betere opleidingen en armoedebestrijding is minstens zoveel winst te behalen als met campagnes tegen roken, overgewicht, te zout eten, te weinig bewegen en met bloeddrukcontrole. Dat schrijven artsen van het Europees Lifepath-consortium in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De onderzoekers hebben kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die formuleerde in 2011 de doelstelling om in 2025 een vermindering van 25 procent in de sterfte aan niet-besmettelijke ziekten, zoals hartziekten, kanker en diabetes, te hebben bereikt. Veel lidstaten ondertekenden dat 25x25-plan: Daarin worden zeven grote risicofactoren genoemd die moeten worden aangepakt om de sterfte te reduceren. Maar verbeteren van de sociaaleconomische positie van laagopgeleide en weinigverdienende mensen staat daar niet bij. (Bron: NRC/SV, 01-02-2017)

Eet smakelijk

Al bijna vier jaar ligt diepgevroren vlees te wachten op een beslissing: een grote partij vlees van de inmiddels failliete vleeshandel Willy Selten uit Oss. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam het in 2013 in beslag omdat Selten paardenvlees als rundvlees verkocht en knoeide met zijn administratie. Sindsdien is het vlees (deels rund, deels paard) opgeslagen. In de boedel van de failliete Selten zit nog flink wat vlees. Vlees dat op dit moment onverkoopbaar is, omdat niet duidelijk is wat paardenvlees is en wat niet. In die staat mag het vlees niet de markt op. Ook werd in paardenkarkassen medicijn aangetroffen dat niet in consumptievlees is toegestaan. Toch, zegt het CBB, wil dit niet zeggen dat al het in bewaring genomen vlees ongeschikt is voor consumptie. De NVWA moet van het college onderzoeken welk vlees wel en niet door de beugel kan. Binnen 12 weken moet het in ieder geval de vriezer uit zijn, om verkocht of vernietigd te worden. (Bron: NRC, 31-01-2017)

Nader onderzoek naar dood twee Molukse treinkapers

Er rolden tranen. Er werd geknuffeld. Het feit dat het juridisch hoofdstuk van De Punt niet definitief gesloten is, wordt gevierd als een morele overwinning. De nabestaanden van de omgekomen treinkapers hebben al jaren één missie: waarheidsvinding. Ze willen weten wat er precies is gebeurd op die vroege ochtend van 11 juni 1977, toen scherpschutters de gekaapte trein met 15.000 kogels doorzeefden en 32 mariniers de trein bestormden. Enkele minuten later lagen in de trein zes dode kapers en twee omgekomen passagiers.Drie kapers overleefden het. De kans op de waarheid krijgen ze, nu de rechter het beroep van de Nederlandse staat op verjaring van tafel veegde en nader onderzoek gelastte naar de dood van de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja. Die zijn, volgens de nabestaanden, door de mariniers doodgeschoten terwijl ze al waren uitgeschakeld. "De eerste drempel op weg naar de waarheid is genomen", reageert Marco Papilaja, neef van Max. "Dat de verjaring van de baan is, overtreft onze stoutste verwachtingen. (Bron: AD/TvdM, 02-02-2017)

Banengroei vooral in flexwerk

De arbeidsmarkt blijft aantrekken zegt het UWV. Maar het aantal vaste banen is sinds 2003 met 530.000 gedaald tot 5,2 miljoen. Ondanks het kabinetsbeleid om meer vaste banen te creëren, zit de banengroei vooral bij flexwerkers en zzp'ers. Exacte voorspellingen heeft het UWV niet, maar terugkijkend is de trend onverbiddelijk. Het totaal aantal flexwerkers en zzp'ers is sinds 2003 met 65 procent gestegen tot 2,9 miljoen. De uitzendsector is dit jaar opnieuw goed voor bijna 40 procent van de banengroei. Ook payrollbedrijven doen het goed (verwachting: 6 procent omzetgroei), mede omdat bedrijven minder zzp'ers inhuren door onzekerheid over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Verder blijft de langdurige werkloosheid hoog: vier op de tien werklozen zijn langer dan een jaar op zoek naar werk. De werkloosheld is vooral hoog onder ouderen (5,6 procent van de 45- tot 75-jarigen). (Bron: NRC, 31-01-2017)

Uitzendbranche groeide in 2016 met 8 procent

De uitzendbranche is in 2016 flink gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal aantal gewerkte uren door uitzendkrachten is met 8 procent toegenomen, terwijl de totale omzet met 9 procent steeg. Dat blijkt uit de jaarcijfers die branchevereniging ABU dinsdag publiceerde. In de administratieve sector nam het aantal uren met 10 procent toe en de omzet 8 procent. In de industrie noteerde ABU een stijging van 9 procent in het aantal uren en 10 procent in de omzet. (Bron: NRC, 24-01-2017)

Ondernemers blij met kabinet-Rutte

Bijna 70 procent van de Nederlandse ondernemers is tevreden tot zeer tevreden over het beleid van het kabinet-Rutte 2. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde enquête van Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, derde op de PvdA-kieslijst, krijgt met een 7,3 de hoogste waardering in de jaarlijkse lijst, gevolgd door VVD-lijsttrekker Mark Rutte met een 7,2. Ard van der Steur, VVD-minister van Veiligheid en Justitie, scoort met een 4,8 het laagst.

De enquête wijst uit dat 6,6 procent van de 272 deelnemende VNO-NCW-leden zeer tevreden is, 61 procent tevreden, 27,6 procent ontevreden en 4,8 procent zeer ontevreden. (Bron: FD, 17-01-2017)

Bevolking steeds meer slachtoffer van spionage

Minister Plasterk heeft haast: hij wil zijn wetsvoorstel voor een vernieuwde Wiv, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer loodsen. Als het huidige voorstel wordt doorgevoerd, krijgen de inlichtingendiensten de meest vergaande bevoegdheid die ze ooit hebben gehad: het ongericht en massaal afluisteren van internetverbindingen. Dat resulteert automatisch in een zogenoemd sleepnet. Want zo werken internetverbindingen. Als je de communicatie van verdachte personen probeert op te vangen, 'zie' je vanzelf ook de communicatie van burgers die niet verdacht zijn. De diensten mogen grote bestanden aanleggen van deze communicatie. En ze mogen die gegevens ook uitwisselen met buitenlandse diensten zonder dat bekend is wat die ermee zullen doen. (Bron: FD, 31-01-2017)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019