Discussiebijdrage van Matthijs Dröge tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 28 januari jl. die in het teken stond van de viering van het feit dat 100 jaar geleden de Grote Oktoberrevolutie plaatsvond en slaagde.

i-007-015.jpg
Het CJB tijdens de anti-TTIP-demonstratie 22 oktober jl. in Amsterdam. (Foto: Manifest)

De CJB in het nieuwe jaar / terugblik op de ALV

Beste kameraden,

Als CJB-bestuur zijn we er trots op dat we aan de nieuwjaarsbijeenkomst van de NCPN kunnen deelnemen en bijdragen.

Een bijeenkomst zoals deze is, naast de inhoudelijke agenda, een kans om elkaar weer te zien en op de hoogte te zijn van wat er allemaal in onze beweging gebeurt, en om het zogenoemde partijleven verder vorm te geven.

En dat is broodnodig. Ondanks alle middelen die we tot onze beschikking hebben, van Manifest tot Facebook, missen vele CJB'ers en jonge partijgenoten nog steeds 'een stukje communicatie', gebeuren er nog steeds dingen waar niet alle leden van de NCPN en CJB van op de hoogte zijn, zitten er nog steeds mensen te wachten op activiteit en scholing. Vandaag kunnen we in ieder geval een beetje aan deze behoeften voldoen, in de hoop dat het naar meer smaakt voor de rest van het jaar.

Deze bijeenkomst is de eerste grote landelijke activiteit van de communistische beweging in Nederland in 2017, honderd jaar na het revolutiejaar 1917. We hopen dan ook dat er dit jaar nog vele momenten zullen zijn waarop we de Oktoberrevolutie vieren. Het jubileum is een kans om onze analyses aan te scherpen en onze maatschappelijke eisen nog concreter naar voren te brengen.

Maar we vieren 1917 niet alleen op de momenten dat er toevallig een nummer '7' in het jaartal zit. Ook in de tussenliggende jaren valt ons werk niet los te zien van de geschiedenis van de verworvenheden van de Russische arbeidersklasse en haar revolutionaire partij. Kevin Leyn zal een inleiding geven waarin hij dit verder toelicht: welke lessen kunnen we een eeuw later uit '1917' trekken? Op dit moment wil ik echter kort ingaan op de ontwikkelingen in de CJB van de afgelopen tijd.

In december vorig jaar kwamen we voor de zevende keer bijeen op de Algemene Ledenvergadering van de CJB. Op dit moment zijn we nog niet in staat het op deze manier te organiseren: een vergadering waar alle leden worden uitgenodigd en een stem hebben.

Voor de rest leek het echter steeds meer op een congres: de stukken waren in alle afdelingen voorbereid, sommige hadden amendementen ingediend, en er werd op hoog niveau gediscussieerd. De ALV was daardoor niet zomaar een statutair verplicht tweejaarlijks nummertje, maar een kwalitatieve versterking van de CJB.

De politieke inleiding van de ALV verwees nogmaals naar de waarden die we in ons dagelijks werk toepassen: kameraadschap, studie, werk. Alle drie onmisbare begrippen. Op de ALV werd echter ook duidelijk dat we als organisatie steeds sterker en volwassener worden. Dat we met al onze inzet ook echt iets aan het opbouwen zijn en dat we steeds meer jongeren zo ver krijgen om aan onze strijd mee te doen.

Wie de ALV-stukken van de CJB door de jaren heen leest, ziet steeds de verhouding tussen theorie en praktijk. We deden praktische ervaring op in het werken in de vakbeweging en onder studerende jongeren. Daarop ontwikkelden we inzichten over de situatie van de Nederlandse jongeren in het kader van de algemene situatie van het kapitalisme.

Met die inzichten gaan we nu weer verder, bijvoorbeeld door een werkgroep vakbonds- en bedrijvenwerk op te zetten. Voor studentleden werken we aan materiaal over hoe je op je eigen school of universiteit actief kunt worden.

Dankzij deze inhoudelijke versterking kunnen we nu ook weer aan onze organisatie werken. De ALV nam voorstellen aan om één traject richting lidmaatschap in te voeren; om een scholingstraject op te zetten waarvan nog dit voorjaar de eerste bijeenkomsten gaan plaatsvinden; om meer leden bij het internationale werk te betrekken; om onze financiële positie te versterken en de financiële afhankelijkheid van de partij te verminderen.

De organisatorische versterking maakt het dan weer mogelijk om onze uitstraling naar buiten te vergroten. Onze website 'Voorwaarts.org' kreeg al eerder een makeover; straks komt er ook weer een redactie, die over de politieke ontwikkelingen kan schrijven als aanvulling op de standpunten en scholingsstukken die nu al door het bestuur en de werkgroepen gepubliceerd worden.

Er komen uitgewerkte speerpunten op de site te staan, zodat je niet pas na een halfjaar lidmaatschap weet waar de CJB nu precies voor staat. We zullen de komende tijd ook steeds vaker gebruikmaken van de moderne communicatiemiddelen, met aansprekende uitingen die als een lopend vuurtje rondgaan. We ontwikkelen een cultureel leven rondom de CJB door middel van de film- en muziekavonden.

Als we over al deze activiteiten nog verder zouden uitweiden, dan zou deze inleiding de rest van de middag duren. Al dit werk vindt echter plaats in het kader van de klassenstrijd richting het socialisme, wat ons weer terugbrengt bij het thema van deze dag.

Al het zojuist genoemde werk op het gebied van organisatie, communicatie en media heeft alleen zin als het gericht is op de jongeren die het kapitalisme dagelijks ervaren. Als ze daarmee iets in handen krijgen waar ze direct actie op kunnen ondernemen.

Als steeds meer 'likes' op onze Facebookpagina ook 'echte' activiteiten van de CJB en NCPN gaan bezoeken, andere communisten ontmoeten en ontdekken dat ze geen roependen in de woestijn zijn als ze aan dit systeem twijfelen. Dat er een uitweg is in de vorm van strijd voor een andere wereld.

Ik hoop dat ook de bijeenkomst van vandaag deze boodschap duidelijk maakt. Als CJB zijn we vereerd om deze strijd samen met de NCPN aan te gaan, en onze steeds grotere slagkracht in dienst van de gehele, internationale communistische beweging te stellen. Laten we dit jaar de erfenis van 1917 op ons nemen om onze eigen revolutie een stap dichterbij te brengen.

Bedankt voor jullie aandacht.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019